Credit :  สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำ กู้ง่าย อนุมัติเร็ว ได้เงินก้อนโป๊ะหนี้สบายๆ สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่ออีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในการกู้เงินจะได้รับเงินก้อน สำหรับคนที่ต้องการใช้เงินก้อนไปจ่ายในเรื่องต่างๆ เช่น ปิดบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด  โดยจะผ่อนชำระเป็นรายเดือนงวดละเท่าๆกัน ซึ่งข้อดีของสินเชื่อนี้ ก็คือ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันในการขอกู้ หรือต้องมีใครมาค้ำประกันให้กับคุณ ซึ่งส่วนมากธนาคารจะให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือนที่คุณได้รับ และคุณต้องการใช้เงินก้อน iMoney มีสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่มีดอกเบี้ยต่ำเพียง ในระยะ...Read more