บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สำหรับใครที่ยังคงมองหาเงินฝากประจำ เพื่อเริ่มต้นออมเงินไว้สำหรับอนาคตโดยการฝากอย่างมีวินัยกันอยู่  ในวันนี้ทาง ของเราได้รวบรวมรายละเอียดการเปิดบัญชีรวมทั้งอัพเดตดอกเบี้ยเงินฝาก เงินฝากประจำไทยพาณิชย์มาไว้เป็นข้อมูลค่ะ ซึ่งได้รวบรวมบัญชีเงินฝากประจำที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาคู่กันเพื่อให้สะดวกในการตัดสินใจนะคะ  ข้อมูลเงินฝากประจำไทยพาณิชย์ อัพเดท 2559 ชื่อบัญชี เงื่อนไขการฝาก บุคคลที่มีสิทธิ์ ช่วงของเงินที่เลือก ฝากขั้นต่ำ ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ย บัญชีเงินฝากประจำแบบผูกพัน โบนัส 24 เดือน (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) ต้องฝากทุกเดือน บุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น...Read more