ประกันอุบัติเหตุคืออะไร? ประกันอุบัติเหตุก็คือ การที่เราจ่ายเงินให้กับบริษัทประกันเพื่อแลกกับความคุ้มครองเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ จนทำให้เราเกิดความเสียหายและบาดเจ็บ อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราได้มั่นใจว่า เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเมื่อใด ก็จะได้รับความคุ้มครองและมีตัวช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แน่นอน ประกันอุบัติเหตุ มีกี่ประเภท? ประกันอุบัติมีด้วยกัน 2 ประเภทด้วยกัน นั่นคือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident : PA) และ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (TA) ซึ่งในวันนี้จะขอลงลึกเรื่องประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างเดียวนะคะ (ส่วนประกันการเดินทางจะแยกเป็นอีกเรื่องต่างหากค่ะ) กรมธรรม์มีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร? ก่อนไปลงลึกเรื่องประกัน PA อยากเสริมอีกนิดก่อนว่าประกันภัยอุบัติเหตุแบ่งออกได้เป็น 3 กรมธรรม์นะคะ...Read more