ความหมายของประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพหมายถึง การที่เราทำประกันเพื่อที่จะให้บริษัทจ่ายเงินทดแทน หรือการจ่ายค่าสินไหมให้กับเราเอาไว้ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าบริการ ค่าตรวจ ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือค่าพักฟื้นทั้งจากโรคภัยหรืออุบัติเหตุก็ได้ทั้งนั้นค่ะ ความแตกต่างของประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ มีคนจำนวนมากเหมือนกันนะคะที่เข้าใจว่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพเหมือนกัน หรือเป็นตัวเดียวกันเลย ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ เพราะการทำ “ประกันชีวิต” บริษัทประกันจะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้จากการเสียชีวิตทุกกรณี หรือหากมีชีวิตอยู่ถึงระยะเวลาที่กำหนด ก็จ่ายเช่นกัน  ส่วน “ประกันสุขภาพ” เป็นแค่สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มจากกรมธรรม์ประกันชีวิต พูดง่ายๆก็คือเสริมจากประกันตัวหลักของประกันชีวิตนั่นเอง ซึ่งจะให้ความคุ้มครองในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง...Read more