องค์ประกอบ ในการทำประกันชีวิต การจะทำประกันชีวิตได้ต้องมีองค์ประกอบ 4 ส่วนด้วยกันค่ะ นั่นคือ ต้องมีบริษัทประกันหรือผู้รับทำประกัน มีผู้เอาประกันหรือผู้ที่ต้องการทำประกัน มีกรมธรรม์หรือหนังสือสัญญา และส่วนสุดท้าย ต้องมี เบี้ยประกันหรือค่าตอบแทนแก่บริษัทประกัน หากมีครบถ้วนก็เท่ากับการทำประกันชีวิตสำเร็จค่ะ กรมธรรม์และเบี้ยประกันคืออะไรขอชัดๆอีกครั้ง เมื่อพูดถึงประกันชีวิตจะขาด 2 สิ่งนี้ไม่ได้เด็ดขาด ซึ่งความหมายของแต่ละอย่างก็คือ กรรมธรรม์ หมายถึง เอกสารอย่างหนึ่ง ที่ทางบริษัทประกันภัยจะมอบให้แก่เรา เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า เราจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน และในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบริษัทประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายทดแทนให้กับเราตามจำนวนเงินที่ระบุเอาไว้ ในใบกรมธรรม์นั่นเอง เบี้ยประกัน หมายถึง  จำนวนเงินจำนวนหนึ่ง...Read more