บทความ : เงินฝาก TMB By iMoney.in.th

สำหรับใครที่ยังคงมองหาบัญชีเงินฝากประจำ เพื่อเริ่มต้นการออมเงินสำหรับอนาคตอยู่ วันนี้ ทาง iMoney.in.th  ได้รวบรวมข้อมูลการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ TMB  มาให้ได้อัพเดตกันค่ะ ซึ่งมีหลากหลายประเภทบัญชีให้ได้เลือกตามความสะดวก และตามที่เหมาะสมกับเราค่ะ

เงินฝากประจำ TMB

รวมข้อมูลเงินฝากประจำ TMB

ชื่อบัญชีเงื่อนไขการฝากบุคคลที่มีสิทธิ์ช่วงของเงินที่เลือกฝากขั้นต่ำระยะเวลาฝากอัตราดอกเบี้ย
บัญชีฝากประจำสะสมทรัพย์ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,0001,000 บาท25 เดือน2.15
บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี รีวอร์ด 12 เดือน (TMB Reward)ไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา (เฉพาะลูกค้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง เท่านั้น)ตั้งแต่ 100,000100,000 บาท12 เดือน2
บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ 9 เดือน (TMB Exclusive Term Deposit 9 Months)ไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา (ลูกค้าธนบดีธนกิจสัญชาติไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาตทำงาน)ตั้งแต่ 500,000500,000 บาท9 เดือน1.8
บัญชีฝากประจำ TMB ดอกเบี้ยด่วนไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไรตั้งแต่ 10,00010,000 บาท3 เดือน และ 12 เดือน1 -1.8
บัญชีฝากประจำ Up & Upไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไรทุกจำนวน25,000 บาท24 เดือน2.1
บัญชีฝากประจำทั่วไปไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)ทุกจำนวน (มีทั้งหมด 5 ช่วงเงินฝาก)1,000 บาทตั้งแต่ 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน0.75 -1.65
บัญชีฝากประจำธนกิจไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา (ฝากได้เฉพาะ 1 และ 2 เดือนเท่านั้น), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)ตั้งแต่ 5,000,0005,000,000 บาทตั้งแต่ 7 วัน, 14 วัน, 21 วัน และ 1 เดือน, 2 เดือน…0.75

บัญชีฝากประจำทั่วไป

สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นและอยากเก็บเงินด้วยการฝากประจำนับว่าเป็นอีกบัญชีเงินฝากประจำที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ บัญชีเงินฝากประจำทั่วไปเป็นบัญชีเงินฝากปกติของธนาคารไทย TMB  โดยที่เรามีเงินเริ่มต้นเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท พร้อมบัตรประชาชนก็สามารถเริ่มต้นกับการออมได้แล้ว ในการฝากเพิ่มครั้งต่อไปก็ตั้งแต่ 1,000 บาท

ฝากได้ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวตามใจเลยค่ะ  โดยระยะเวลาฝากมีให้เลือกตั้งแต่  3 เดือน,  6 เดือน,  12เดือน,  24เดือน,  จนถึง 36 เดือน  และเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินโดยสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้ด้วยค่ะ

เรามาดูต่อในส่วนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป ตามระยะเวลาในการฝาก นะคะ

 

ระยะเวลาฝากลูกค้าทั่วไปสถาบันที่ไม่แสวงหากำไรนิติบุคคลราชการรัฐวิสาหกิจ
3  เดือน0.75 %0.75 %0.75 %0.75 %0.75 %
6  เดือน1.00 %0.75%0.75%0.75%0.75%
12  เดือน1.15 %1.00%1.00%1.00%1.00%
24  เดือน1.40 %1.10%1.10%1.10%1.10%
36  เดือน1.65 %1.15%1.15%1.15%1.15%

 

ในการจ่ายดอกเบี้ยของธนาคาร แบ่งการจ่ายออกเป็น 2 ประเภท ตามระยะเวลาในการฝากค่ะ

  • ลูกค้าระยะสั้น (ที่ฝากไม่เกิน 1 ปี) คือตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยค่ะ  หากเราต้องการถอนเงิน สามารถถอนเงินบางส่วนได้ค่ะ
  • ลูกค้าเงินฝากระยะยาว (ที่ฝากเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป) คือ 24 เดือน และ 36 เดือน นั้น ทางธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ทุก 3 เดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยการโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เราได้แจ้งความประสงค์ไว้ตั้งแต่วันที่ทำการเปิดบัญชีค่ะ และหากต้องการจะถอนเงินต้องถอนออกมาหมดทั้งจำนวน คือปิดบัญชีไปเลยนะคะ ไม่สามารถถอนเพียงบางส่วนได้ค่ะ

ถ้ามีความจำเป็นต้องการถอนเงินก่อนครบกำหนด หากฝากยังไม่ครบ 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ยค่ะ  ฝากเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจ่ายตามระยะเวลาที่ฝากจริงโดยคิดตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชีหรือวันที่ฝากเพิ่ม ค่ะ (ล่าสุดอยู่ที่ 0.125%) และ ดอกเบี้ยเงินฝาก หัก ภาษี ณ ที่จ่าย นะคะ

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารทหารไทย หรือ โทรสอบถามที่ 1558 TMB call center ได้เลยค่ะ

บัญชีเงินฝากประจำ TMB อัพ แอนด์ อัพ ประเภท 24 เดือน 

บัญชีเงินฝากประจำ ที่มาพร้อมกับการเพิ่มอิสระทางการเงินให้ลูกค้าสามารถถอนเงินก่อนกำหนด โดยที่ยังคงได้รับดอกเบี้ยอัตราเงินฝากประจำตามระยะเวลาที่ฝากค่ะ  เริ่มต้นเปิดบัญชี ขั้นต่ำที่ 25,000 บาท และฝากเพิ่มตั้งแต่ 25,000บาทขึ้นไป โดยรวมยอดฝากสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท

สำหรับอัตราดอกเบี้ยล่าสุด ตามนี้เลยค่ะ

เดือนที่  1  –  6                        1.00 %

เดือนที่  7  –  12                      1.50 %

เดือนที่ 13  – 18                      1.75 %

เดือนที่ 19  –  24                     4.15 %

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยอยู่ที่   2.10 % ต่อปี ค่ะ

ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ  6 เดือน  จ่ายดอกเบี้ยให้ ทุก 3 เดือน  สำหรับการจ่ายดอกเบี้ยและจ่ายคืนเงินเมื่อครบกำหนดระยะฝาก ธนาคาร จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนที่จะโอนเข้าบัญชีที่เราแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชีค่ะ

หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องถอนเงินก่อนกำหนด  ถอนเพียงบางส่วนไม่ได้นะคะ ต้องถอนเต็มทั้งจำนวนเลยค่ะโดยได้รับดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝาก และตามระยะเวลาในเดือนที่ถอนค่ะ

หากอยากทราบในรายละเอียดย่อยอื่น ดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บธนาคารทหารไทย หรือสอบถามโดยตรงกับธนาคารได้ค่ะ

เงินฝากประจำสะสมทรัพย์ 

เงินฝากดอกเบี้ยสูงที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำทุกเดือน (หรือมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานี่แหละค่ะ)  เป็นเงินฝากประจำประเภท 25 เดือน  ปลอดภาษี เมื่อฝากครบ  24 เดือน  อัตราดอกเบี้ยล่าสุดอยู่ที่  2.15 % ต่อปีค่ะ

เปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 1,000 บาท ไม่เกิน 25,000 บาท โดยต้องฝากเป็นจำนวนเต็มหลักร้อย ซึ่งยอดรวมแต่ละรายไม่เกิน 600,000 บาท  ในการฝากเพิ่มครั้งต่อไปต้องเท่ากันกับจำนวนที่เราเปิดบัญชี  ฝากทุกเดือน โดยฝากเดือนละ 1 ครั้ง  ไม่กำหนดวันที่ฝากค่ะ จนครบกำหนด

ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 งวด ใน 25 เดือนค่ะ  หากขาดการฝากธนาคารจะเลื่อนกำหนดฝากออกไป เช่น ขาดฝาก 1 เดือน จะเลื่อนครบกำหนดเป็น 26 เดือนค่ะ  หากขาดฝากเกินกว่า 2 งวด ใน 25 เดือน เราจะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีนะคะ และหากฝากต่อจนครบกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ได้จะเป็นแบบเงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน (ล่าสุด 1.15 % ต่อปี) โดยระบบจะโอนเงินฝากคงเหลือ รวมกับดอกเบี้ย ที่หักภาษีแล้ว ไปยังบัญชีเงินฝากที่เราได้แจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชี

หากต้องการถอนเงินก่อนกำหนด ต้องถอนทั้งหมดเท่านั้น  ถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ค่ะ ถอนก่อนครบ 3 เดือนจะไม่ได้รับดอกเบี้ย  ถ้าเกินกว่า 3 เดือน ได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามประกาศ ณ วันที่เปิดบัญชี(ล่าสุด 0.125 %)  ตามระยะเวลาที่ฝาก และหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยค่ะ

หากสนใจศึกษาข้อมูลปลีกย่อย เข้าไปดูที่เว็บหลักธนาคารทหารไทย หรือโทรสอบถาม 1558 ได้จ้

บัญชีเงินฝากประจำ TMB ดอกเบี้ยด่วน

เป็นเงินฝากประจําที่เข้าถึงหัวใจลูกค้าผู้ต้องการความเร็วทันใจ ได้ดอกเบี้ยทันควัน มาใช้ก่อนทั้งก้อน ภายใน 7 วันนับจากวันเปิดบัญชี  โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 10,000 บาท และฝากครั้งต่อไปตั้งแต่ 10,000 บาท ซึ่งมียอดรวมทั้งบัญชีเดี่ยวและบัญชีร่วมไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อรายต่อระยะเวลาฝาก  เราสามารถเลือกฝากได้ทั้ง แบบสั้น 3 เดือน  หรือ แบบยาวๆ 12 เดือน ค่ะ  มาดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั้ง 2 แบบ กันนะคะ

  • 3 เดือน        1.00%
  • 12 เดือน      1.80%

ธนาคารจ่ายดอกเบี้ย หักภาษี ณ ที่จ่าย ให้โดยโอนผ่านบัญชีที่เราแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชีค่ะ

สำหรับการถอนเงินต้องถอนเต็มจำนวน  ปิดบัญชีเลยค่ะ ไม่สามารถถอนเพียงบางส่วนได้

ถ้าถอนก่อนกำหนด โดยที่ฝากยังไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ค่ะ สำหรับเงินฝากแบบ 12 เดือน หากฝากเกินกว่า 3 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากโดยคิดตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชีค่ะ (ล่าสุด 0.125%) โดยธนาคารจะหักดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่ายให้ไปแล้ว และ หักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) จากยอดเงินฝากคงเหลือค่ะ หากครบกำหนดไม่มาถอน ธนาคารจะฝากต่อให้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขเดิมค่ะ

เหมือนเดิมค่ะถ้าสนใจในรายละเอียด ดูเพิ่มที่เว็บหลักของธนาคารทหารไทย หรือโทร คอลเซ็นเตอร์ 1558 นะคะ

เงินฝากประจำธนกิจ

เงินฝากประจำ TMB ระยะสั้น ที่เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีเงินเย็นจำนวนมากๆ ในมือ โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 5 ล้านบาทขึ้นไปหรืออาจเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ในเงื่อนไขของเงินฝากประจำธนกิจ  มีหลากหลายเวลาให้ได้เลือกใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น  7 วัน , 14 วัน, 21 วัน, 1 เดือน , จนถึง 2 เดือน  สำหรับบุคคลธรรมดามีบริการแบบ 1 เดือน และ 2 เดือนเท่านั้น  โดยไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.75 % ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริง ตามอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนนำเข้าบัญชีตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชี  หากถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มาติดต่อถอนเงิน ธนาคารจะฝากเข้าตามบัญชีประเภทเดิมอัตโนมัติ หากต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  เข้าไปดูในเว็บธนาคารทหารไทย หรือติดต่อธนาคารโดยตรงเลยค่ะ

เงินฝากประจำ ทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ 9 เดือน

เรียกได้ว่าเป็นบัญชีเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูงพิเศษ เฉพาะลูกค้าธนบดีธนกิจ ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือได้รับอนุญาตให้ทำงานเท่านั้น โดยมีเงินฝากขั้นต่ำที่ 500,000 บาท และมียอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยวและบัญชีร่วมไม่เกิน 50ล้านบาท ต่อรายลูกค้า ระยะฝาก 9 เดือนตามชื่อบัญชีเลยค่ะ  ได้รับดอกเบี้ยที่ 1.80% ต่อปี จ่ายเมื่อครบกำหนดโดยโอนผ่านบัญชีที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้เมื่อตอนเปิดบัญชี

สำหรับลูกค้าประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ลูกค้าธนบดีธนกิจ เมื่อฝากครบตามกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราของเงินฝากประจำทั่วไปประเภท 6 เดือน (ล่าสุด  1.00%)ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชี และหักภาษี ณ ที่จ่ายค่ะ

หากลูกค้าต้องการจะถอนเงินต้องถอนเต็มจำนวนเท่านั้นและถอนได้เฉพาะที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเท่านั้นค่ะ

หากฝากไม่ครบกำหนดโดยถอนก่อน 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ยค่ะ ถ้าฝากเกินกว่า 3เดือน จะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศ ณ วันที่รับฝากค่ะ

และถ้าต้องการข้อมูลปลีกย่อยอื่น ๆ  เข้าดูเพิ่มเติมที่เว็บธนาคารทหารไทย หรือโทรTMB Call center 1558 นะคะ

เงินฝากประจำ ทีเอ็มบี รีวอร์ด 12 เดือน

มาถึงคิวของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษเฉพาะลูกค้าเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง ที่มียอดเงินฝาก1 ล้านบาทขึ้นไปในแต่ละเดือน โดยย้อนหลังไป 3 เดือนติดต่อกันเท่านั้น  โดยเปิดบัญชีขึ้นต่ำที่ 100,000 บาท ยอดเงินฝากรวมแต่ละรายลูกค้าต้องไม่เกิน 50 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.00% ต่อปี ซึ่งลูกค้าสามารถถอนเงินได้เฉพาะสาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น  เมื่อครบกำหนดธนาคารจะโอนเงินต้น และส่วนของดอกเบี้ยเงินฝากที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว เข้าบัญชีที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันเปิดบัญชี

หากถอนเงินก่อนครบกำหนด โดยยังฝากไม่ครบ 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ค่ะ ถ้ารายการใดฝากเกินกว่า 3 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝาก โดยคิดตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปที่ประกาศ ณ วันที่รับฝากสำหรับลูกค้าประเภทเดียวกันค่ะ

และหากเปิดบัญชีแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร เมื่อฝากครบกำหนดแล้วจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยฝากประจำทั่วไป 12 เดือน (ล่าสุด 1.15%) ตามประกาศ ณ วันเปิดบัญชีค่ะและ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยนะคะ

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าดูที่เว็บธนาคารทหารไทย หรือสอบถามที่ธนาคารทหารไทยโดยตรงเลยจ้า

เป็นยังไงบ้างคะ สำหรับข้อมูลแบบยาว ๆ เรียกว่าเต็มอิ่มกันไปเลย กับหลากหลายตัวเลือกในการออมเงินผ่านบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารทหารไทย TMB  ที่ทาง iMoney.in.th รวบรวมข้อมูลมาให้ได้อัพเดตกัน  หวังว่าคงเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้ใช้ประกอบการตัดสินใจนะคะ  ข้อมูลทางการเงินการธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด อย่าลืมแวะมาอัพเดตกันบ่อย ๆ นะคะ  และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับธนาคารโดยตรงก่อนตัดสินใจอีกครั้งค่ะ

อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ฉบับล่าสุด (เริ่มใช้ 15 ธันวาคม 2558)

ส่วนถ้าใครที่อยากลองดูรายละเอียดเปรียบเทียบเงินฝากของธนาคารอื่นเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจด้วย ทาง iMoney.in.th ก็ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้เลือกอ่านตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ

เงินฝากประจํา กรุงไทยเงินฝากประจํา ธนาคารกรุงเทพเงินฝากประจํา ธนาคารกสิกรไทยเงินฝากประจํา tmbเงินฝากประจำ ไทยพาณิชย์เงินฝากประจำ กรุงศรีเงินฝากประจํา ออมสินเงินฝากประจํา ธกสเงินฝากประจำ CIMBเงินฝากประจำ ธนชาตเงินฝากประจำ ธอสเงินฝากประจำ UOBเงินฝากประจำ TISCO | เงินฝากประจำดอก เกียรตินาคินเงินฝากประจำ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเงินฝากประจำ ICBC

ข้อมูลเงินฝากประจำของทุกลิงค์ด้านบน เป็นข้อมูลที่ดัพเดทในช่วงเดือนมกราคม 2559 นะครับ ซึ่งทางทีมงาน iMoney.in.th จะมีการอัพเดทให้ทุกเดือนเลยครับ ถ้าใครสนใจติดตามข้อมูลการอัพเดทเกี่ยวกับเงินฝากประจำอย่างลืมกดติดตามพวกเราทาง Social network ไว้นะครับ เราจะมีข้อมูลดีๆมาอัพเดทให้ทุกท่านได้อ่านกันอย่างแน่นอน