บทความ : เงินฝากประจำไทยพาณิชย์ SCB ข้อมูลดอกเบี้ยและเงื่อนไข อัพเดท 2559 By iMoney.in.th

บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

สำหรับใครที่ยังคงมองหาเงินฝากประจำ เพื่อเริ่มต้นออมเงินไว้สำหรับอนาคตโดยการฝากอย่างมีวินัยกันอยู่  ในวันนี้ทาง iMoney.in.th ของเราได้รวบรวมรายละเอียดการเปิดบัญชีรวมทั้งอัพเดตดอกเบี้ยเงินฝาก เงินฝากประจำไทยพาณิชย์มาไว้เป็นข้อมูลค่ะ ซึ่งได้รวบรวมบัญชีเงินฝากประจำที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาคู่กันเพื่อให้สะดวกในการตัดสินใจนะคะ

เงินฝากประจำไทยพาณิชย์

https://stocksnap.io/photo/WX191DV28C

 ข้อมูลเงินฝากประจำไทยพาณิชย์ อัพเดท 2559

ชื่อบัญชีเงื่อนไขการฝากบุคคลที่มีสิทธิ์ช่วงของเงินที่เลือกฝากขั้นต่ำระยะเวลาฝากอัตราดอกเบี้ย
บัญชีเงินฝากประจำแบบผูกพัน โบนัส 24 เดือน (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)ตั้งแต่ 10,000 ถึง 15,00010,000 บาท24 เดือน2.25
บัญชีเงินฝากประจำแบบผูกพัน โบนัส 36 เดือน (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)ทุกจำนวน1,000 บาท36 เดือน2.5
บัญชีฝากประจำแบบผูกพัน โบนัส 24 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก)ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 10,000 ถึง 15,00010,000 บาท24 เดือน2.15
บัญชีฝากประจำแบบผูกพัน โบนัส 36 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก)ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดาทุกจำนวน1,000 บาท36 เดือน2.4
บัญชีฝากระยะยาว Smart Kids 24 เดือนต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีให้ผู้เยาว์ ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี)ตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,0001,000 บาท24 เดือน1.7
บัญชีเงินฝากประจำเผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียกไม่ต้องฝากทุกเดือน บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร) ตั้งแต่ 100,000 100,000 บาท 12 เดือน1.3
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือนไม่ต้องฝากทุกเดือน บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร) ตั้งแต่ 50,000 50,000 บาท 8 เดือน1.45 -1.55
บัญชีฝากสานสัมพันธ์ไม่ต้องฝากทุกเดือน บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน (มีทั้งหมด 3 ช่วงเงินฝาก) ไม่กำหนด 3, 6, 12 เดือน0.9 -1.3
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)ไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)ทุกจำนวน (มีทั้งหมด 5 ช่วงเงินฝาก)500 บาท3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน1 -1.8
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน Non Passbookไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)ตั้งแต่ 50,00050,000 บาท11 เดือน1.6 -1.7
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก)ไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจตั้งแต่ 50,00050,000 บาท13 เดือน1.55 -1.65
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน E PASSBOOKไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 50,00050,000 บาท13 เดือน1.6 -1.7
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน (E PASSBOOK)ไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)ตั้งแต่ 50,00050,000 บาท8 เดือน1.5 -1.6
บัญชีฝากประจำ Smart Kids 24 เดือนไม่ต้องฝากทุกเดือนตั้งแต่ 1,0001,000 บาท24 เดือน1.7
บัญชีฝากประจำทั่วไป (แบบมีสมุดคู่ฝาก)ไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)ทุกจำนวน (มีทั้งหมด 22 ช่วงเงินฝาก)1,000 บาท1,3, 6, 12, 24, และ 36 เดือน0.35 -1.7

บัญชีเงินฝากประจำ แบบผูกพัน โบนัส 24 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก และบัญชีเงินฝากประจำแบบผูกพัน โบนัส 36 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากประจำระยะยาว ปลอดภาษี ให้ดอกเบี้ยสูง  ที่ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องง่าย เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องฝากต่อเนื่องในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้งค่ะ  วันครบกำหนดฝากถัดจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไป 1 เดือน  สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นค่ะ

เรามาดูอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเพิ่มเติม ของทั้ง 2 ประเภทกันค่ะ

แบบ 24 เดือน  2.15 % คำนวณโดย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน  วงเงินต่ำสุด+ ดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ 0.85%

การขาดฝากหากติดต่อกันเกิน 4 งวด ไม่สามารถฝากต่อได้  ต้องมาถอนเพื่อปิดบัญชีนะคะ

แบบ 36 เดือน  2.40คำนวณโดย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน  วงเงินต่ำสุด+ ดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ 1.10%

การขาดฝากหากติดต่อกันเกิน 7 งวด ไม่สามารถฝากต่อได้  ต้องมาถอนเพื่อปิดบัญชีค่ะ

นั่นหมายความว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน มีการปรับขึ้นหรือลง ดอกเบี้ยทั้ง 2 แบบก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะ  โดยธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน  สำหรับการถอนก่อนกำหนดต้องเต็มจำนวนคือปิดบัญชีไปเลย สำหรับสิทธิยกเว้นภาษีนั้น ต้องแจ้งความประสงค์ในวันเปิดบัญชีด้วยนะคะว่าต้องการขอรับสิทธิพร้อมแจ้งเลขบัตรประชาชนค่ะ และต้องฝากจนครบกำหนดทั้งแบบ 24เดือน และ 36 เดือน โดยมีเงินรวมกันแล้วไม่เกิน 600,000 บาท  ขาดฝากไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ไม่เกิน 2 งวด ค่ะ และขอสิทธิยกเว้นภาษีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้นค่ะ อันนี้รวมถึงบัญชีประเภทนี้ที่ต่างธนาคารด้วยนะคะ

กรณีถอนก่อนกำหนด ถ้าฝากน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ยค่ะ ถ้าเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้ลูกค้าประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก  ตามระยะเวลาที่ฝากจริงค่ะ โดยหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ทบต้นนะคะ

หากต้องการรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ  เข้าไปดูได้ที่เว็บหลักของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือสอบถามที่ธนาคารโดยตรงค่ะ

บัญชีเงินฝากประจำแบบผูกพัน โบนัส 24 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก และบัญชีเงินฝากประจำแบบผูกพัน โบนัส 36 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง ยกเว้นภาษี เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นค่ะ เงินฝากขั้นต่ำ  1,000บาท และต้องฝากในจำนวนที่เท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ส่วนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ จะดำเนินการเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากประเภทนั้น ๆ แบบมีสมุดคู่ฝากค่ะ

ในส่วนของดอกเบี้ยก็ตามนี้เลยค่ะ

แบบ 24 เดือน  2.25 % คำนวณโดย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน  วงเงินต่ำสุด+ ดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ 0.95%

แบบ 36 เดือน  2.50คำนวณโดย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน  วงเงินต่ำสุด+ ดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ 1.20%

และเช่นกันค่ะ หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน มีการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะ

ซึ่งทางธนาคารได้กำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยเฉพาะ หากเงื่อนไขมีความขัดแย้งกันสำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้น ๆ ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ซึ่งเงื่อนไขต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร หากสนใจรายละเอียด  คลิ๊กเข้าไปดูได้ที่เว็บหลักของธนาคารไทยพาณิชย์หรือจะสอบถามที่ธนาคารโดยตรงได้เลยค่ะ 

เงินฝากประจำไทยพาณิชย์ เผื่อเหลือ เผื่อขาด เผื่อเรียก 12 เดือน

บาทสำหรับผู้ที่มองหาเงินออมระยะสั้น ที่ต้องการใช้จ่ายอย่างคล่องตัว เงินฝากนี้น่าจะเป็นอีกทางเลือกค่ะ  เปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 100,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 50ล้านบาทจำกัด 1 บัญชีจะรับฝากเพียง1รายการ จะเปิดกี่บัญชีก็ได้ ด้วยระยะฝาก 12 เดือน สามารถถอนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จะถอนเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ค่ะ แต่ต้องนำกลับมาฝากคืนภายใน 12 เดือน โดยนับวันที่ถอนออกไปจนถึงวันที่นำมาฝากคืนบัญชีจนครบจำนวนที่ฝากไว้ ณ วันเปิดบัญชี  โดยจะรวมวันถอนสะสมและนำไปคำนวณดอกเบี้ย หากถอนสะสมไม่เกินกว่า 60 วัน ได้รับดอกเบี้ยอัตราตามประกาศของธนาคาร แต่ถ้าถอนสะสมเกินกว่า 60 วัน ไม่ว่าจะนำมาฝากคืนครบหรือไม่จะได้รับดอกเบี้ยที่ 0.55% นะคะ

สำหรับดอกเบี้ย ล่าสุด อยู่ที่ 1.30 % ต่อปี ค่ะ

ถ้าปิดบัญชีก่อนครบกำหนด หากไม่ครบ3เดือนไม่ได้รับดอกเบี้ยค่ะ ถ้า3เดือนขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ณ วันที่ฝากเงิน พร้อมหัก ภาษี ณ ที่จ่ายค่ะ แต่ถ้าครบกำหนดแล้วยังไม่ถอน จะถือว่าฝากต่อในประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน ค่ะ

ถ้าสนใจและมีรูปแบบการใช้จ่ายตามเงื่อนไขนี้ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลยค่ะ

เงินฝากประจำทั่วไป แบบมีสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากประจำที่มีหลากหลายระยะเวลาฝากให้เลือก  ระยะสั้นตั้งแต่ 1 เดือน, 3เดือน, 6 เดือน หรือ 12 เดือน  ระยะยาวที่ 24 เดือน และ 36 เดือน เลือกตามใจ ตามที่สะดวกเลยค่ะ เปิดบัญชีเริ่มต้นที่ 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลา และจำนวนเงินที่ฝาก ตามนี้เลยค่ะ

ประเภทเงินฝากบุคคลธรรมดานิติบุคคลทั่วไปราชการนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรสถาบัน
1 เดือน

วงเงินตั้งแต่ 5  ล้านบาทขึ้นไป

0.351.000.850.350.85
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป0.601.000.950.600.95
วงเงินตั้งแต่  500 ล้านบาทขึ้นไป0.801.001.000.801.00
วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป0.801.051.051.501.05
3 เดือน

วงเงินน้อยกว่า 10 ล้านบาท

0.900.850.850.900.85
วงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป0.900.850.850.900.85
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป0.900.850.850.900.85
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป0.901.001.000.901.00
วงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป0.901.051.050.901.05
วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป1.601.101.651.651.10
6 เดือน

วงเงินน้อยกว่า 10 ล้านบาท

1.150.950.951.150.95
วงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป1.151.101.101.151.10
วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป1.151.101.101.151.10
วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป1.151.151.151.151.15
วงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป1.151.201.201.151.20
วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป1.151.251.651.651.25
12 เดือน

วงเงินน้อยกว่า 10 ล้านบาท

1.301.151.151.351.15
วงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป1.301.201.201.351.20
วงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบ้านขึ้นไป1.301.351.351.351.35
วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป1.301.351.351.701.35
24 เดือน1.451.451.451.451.45
36 เดือน1.701.501.501.701.50

ทางธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด และหากถอนก่อนกำหนด  ถ้ายังฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ยค่ะ ถ้าฝากเกินกว่า 3 เดือน ได้รับดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝาก ค่ะ

ถ้าสนใจข้อมูลปลีกย่อยอื่นเพิ่มเติม เข้าดูได้ที่เว็บของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือสอบถามที่ call center 02 777 7777 ค่ะ 

บัญชีฝากประจำทั่วไป แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

บัญชีฝากประจำ ที่มีระยะเวลาในการฝากหลายรูปแบบให้ได้เลือก สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น  เปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 1,000 บาทค่ะ ระยะฝากเริ่มที่ 3 เดือน, 6เดือน, 12 เดือน, 24เดือน, และ 36 เดือนค่ะ

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยดังนี้นะคะ

ระยะฝากอัตราดอกเบี้ย
3 เดือน0.90 %
 6 เดือน1.15 %
12 เดือน1.30 %
24 เดือน1.45 %
36 เดือน1.75 %

หากมีความจำเป็นต้องถอนก่อนกำหนด ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือนไม่ได้รับดอกเบี้ยค่ะ หากมากกว่า 3 เดือนขึ้นไปได้รับดอกเบี้ยที่อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ฝากค่ะ  สำหรับผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยเฉพาะ หากเงื่อนไขมีความขัดแย้งกันสำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้น ๆ ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากค่ะ

ถ้าต้องการทราบรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม  เข้าไปดูได้ที่เว็บหลักของธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลยค่ะ หรือว่าจะสอบถามที่ธนาคารโดยตรงก็ได้จ้า

ฝากประจำพิเศษ   8 เดือน และฝากประจำพิเศษ 11 เดือน

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ระยะสั้น เปิดบัญชีได้ทุกประเภทลูกค้า โดยเริ่มเปิดบัญชีที่วงเงิน 50,000 บาท และ ที่ 50 ล้านบาทขึ้นไปค่ะ

การฝากเพิ่มครั้งต่อไปขั้นต่ำ 1,000 บาท ขึ้นไปค่ะ

อัตราดอกเบี้ยตามนี้เลยค่ะ

  • 8 เดือน      วงเงิน  50,000 ขึ้นไป           อัตราดอกเบี้ย  1.45 %  ต่อปี
  • วงเงิน  50 ล้านบาทขึ้นไป   อัตราดอกเบี้ย  1.55 %  ต่อปี

หากครบกำหนดแล้วไม่ถอนถือว่าฝากต่อในประเภทบัญชีฝากประจำ 3 เดือน

  • 11 เดือน   วงเงิน  50,000 ขึ้นไป           อัตราดอกเบี้ย  1.55 %  ต่อปี
  • วงเงิน  50 ล้านบาทขึ้นไป   อัตราดอกเบี้ย  1.65 %  ต่อปี

หากครบกำหนดแล้วไม่ถอนถือว่าฝากต่อในประเภทบัญชีฝากประจำ 6 เดือน

กรณีถอนก่อนกำหนด ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยค่ะ เกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้ลูกค้าประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก  ตามระยะเวลาที่ฝากจริงค่ะ โดยหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ทบต้นนะคะ

ฝากประจำพิเศษ   8 เดือน NON PASSBOOK และฝากประจำพิเศษ 11 เดือน NON PASSBOOK

เงินฝากประจำระยะสั้น เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น  วงเงินเปิดบัญชีที่ 50,000บาทขึ้นไป  และที่ 50 ล้านบาทขึ้นไปค่ะ

มาดูอัตราดอกเบี้ยกันค่ะ

  • 8 เดือน      วงเงิน  50,000 ขึ้นไป           อัตราดอกเบี้ย  1.50 %  ต่อปี
  • วงเงิน  50 ล้านบาทขึ้นไป   อัตราดอกเบี้ย  1.60 %  ต่อปี

หากครบกำหนดแล้วไม่ถอนถือว่าฝากต่อในประเภทบัญชีฝากประจำ 3 เดือน

  • 11 เดือน   วงเงิน  50,000 ขึ้นไป           อัตราดอกเบี้ย  1.60 %  ต่อปี
  • วงเงิน  50 ล้านบาทขึ้นไป   อัตราดอกเบี้ย  1.70 %  ต่อปี

หากครบกำหนดแล้วไม่ถอนถือว่าฝากต่อในประเภทบัญชีฝากประจำ 6 เดือน

บัญชีเงินฝากประจำ แบบ Non Passbook สามารถเปิดบัญชีได้ 53 สาขาเท่านั้น(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารค่ะ)  การคำนวณดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัตินั้น จะดำเนินการเช่นเดียวกันกับบัญชีเงินฝากประจำแบบมีสมุดคู่ฝากค่ะ และเพิ่มเติมสำหรับผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากโดยเฉพาะ หากเงื่อนไขมีความขัดแย้งกันสำหรับบัญชีเงินฝากประเภทนั้น ๆ ให้ใช้เงื่อนไขที่ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากซึ่งเงื่อนไขค่ะ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ เข้าไปดูที่เว็บของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ สอบถามที่ธนาคารโดยตรงนะคะ

บัญชีเงินฝากประจำ สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน

สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ต้องการเปิดให้ลูกหลานอายุไม่เกิน 15 ปี โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 1,000บาท ต้องเปิดบัญชีคู่กันกับบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์เท่านั้น ชื่อทั้ง 2 บัญชีต้องตรงกัน  เพื่อรองรับเงินฝากที่ครบกำหนดจากบัญชีเงินฝากระยะยาวสมาร์ทคิด กรณีที่ต้องการฝากเงินก้อนใหญ่ให้ลูกในคราวเดียวสามารถฝากเพิ่มได้ค่ะ

อัตราดอกเบี้ย ล่าสุดที่ 1.70 % ต่อปี

ถ้าต้องการถอนก่อนกำหนด ต้องถอนทั้งหมดแบบปิดบัญชีเลยค่ะ  กรณีฝากน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้ดอกเบี้ยค่ะ เกินกว่า 3 เดือนขึ้นไปจ่ายดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ณ วันที่ฝากเงิน พร้อมหัก ภาษี  15% ค่ะ

บัญชีเงินฝากประจำระยะยาว สมาร์ทคิดส์

เป็นบัญชีออมเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเฉพาะบุคคลธรรมสัญชาติไทยเท่านั้น สำหรับคุณพ่อคุณแม่เปิดให้ลูกๆ ฝากขั้นต่ำที่ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท  โดยฝากทุกเดือน เดือนละเท่ากัน ระยะเวลาฝาก 24 เดือน และต้องเปิดคู่กับบัญชีเงินฝากประจำสมาร์ทคิดส์ 24 เดือน ค่ะ

อัตราดอกเบี้ย ล่าสุด  1.70% ต่อปีค่ะ   จ่ายดอกเบี้ยงวด 6 เดือน โดยทบต้นค่ะ

หากขาดฝากเกิน 6 งวดติดต่อกันไม่สามารถฝากต่อได้ค่ะ จะต้องถอนและปิดบัญชีเลยค่ะ ถ้าต้องการถอนก่อนครบกำหนดก็ต้องถอนทั้งจำนวนและปิดบัญชีเช่นกันค่ะ หากฝากไม่ถึง3เดือนไม่ได้รับดอกเบี้ย และถ้าเกิน 3 เดือน ขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ณ วันที่ฝากเงิน พร้อมหัก ภาษี  15% ค่ะ

เมื่อครบกำหนดจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำไทยพาณิชย์สมาร์ทคิดส์ 24 เดือน และถ้ายังไม่ถอน ธนาคารจะถือว่าตกลงเริ่มเปิดบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ทคิดส์รอบใหม่โดยอัตโนมัติค่ะ กรณียกเว้นภาษี ต้องแจ้งเลขประจำตัวของลูกหลานเรากับธนาคารเพื่อรับสิทธิ์ด้วยนะคะ มีบัญชีเงินฝากระยะยาวกับธนาคารเพียงบัญชีเดียวเท่านั้นและต้องขาดฝากไม่เกิน 2 รอบต่อบัญชี

เหมือนเดิมค่ะ ถ้าต้องการข้อมูลปลีกย่อยอื่น ๆ เพิ่มเติม ดูได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของธนาคารไทยพาณิชย์หรือโทร call center 02 777 7777 ได้ค่ะ

สุดท้ายนี้เป็นยังไงบ้างคะ กับเงินฝากประจำของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ทาง www.iMoney.in.th  ของเราได้รวบรวมมาฝากกันในวันนี้  มีหลากหลายประเภทเงินฝากประจำมาให้ได้อัพเดตกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวค่ะ  และที่สำคัญเรื่องราวของดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่าง  ๆ  ของแต่ละธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามประกาศของธนาคาร ควรตรวจสอบกับธนาคารโดยตรงก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะคะ  ยังไงก็แวะมาอ่านรายละเอียดเบื้องต้นก่อนตัดสินใจกับเราได้บ่อย ๆ  จ้า

อ้างอิงดอกเบี้ยตามประกาศล่าสุดของธนาคาร (เริ่มใช้ตั้งแต่ 15 มกราคม 2559)

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของธนาคารไทยพานิชย์ครับ http://www.scb.co.th/

ส่วนถ้าใครที่อยากลองดูรายละเอียดเปรียบเทียบเงินฝากของธนาคารอื่นเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจด้วย ทาง iMoney.in.th ก็ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้เลือกอ่านตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ

เงินฝากประจํา กรุงไทยเงินฝากประจํา ธนาคารกรุงเทพเงินฝากประจํา ธนาคารกสิกรไทยเงินฝากประจํา tmbเงินฝากประจำ ไทยพาณิชย์เงินฝากประจำ กรุงศรีเงินฝากประจํา ออมสินเงินฝากประจํา ธกสเงินฝากประจำ CIMBเงินฝากประจำ ธนชาตเงินฝากประจำ ธอสเงินฝากประจำ UOBเงินฝากประจำ TISCO | เงินฝากประจำดอก เกียรตินาคินเงินฝากประจำ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเงินฝากประจำ ICBC

ข้อมูลเงินฝากประจำของทุกลิงค์ด้านบน เป็นข้อมูลที่ดัพเดทในช่วงเดือนมกราคม 2559 นะครับ ซึ่งทางทีมงาน iMoney.in.th จะมีการอัพเดทให้ทุกเดือนเลยครับ ถ้าใครสนใจติดตามข้อมูลการอัพเดทเกี่ยวกับเงินฝากประจำอย่างลืมกดติดตามพวกเราทาง Social network ไว้นะครับ เราจะมีข้อมูลดีๆมาอัพเดทให้ทุกท่านได้อ่านกันอย่างแน่นอน