บทความ : เงินฝากกสิกร By iMoney.in.th

การออมเงินเพื่ออนาคต หรือเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ยามจำเป็นนั้น เป็นสิ่งที่หลายๆ คนคงจะคิดวางแผนเอาไว้กันแล้วใช่หรือไม่คะ แต่การออมเงินมีหลายแบบหลายประเภทให้เลือกใช้ค่ะ ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อและแนวทางดำรงชีวิตของเราเองด้วยนะคะ ว่าจะจัดสรรเงินที่หามาได้มายังไง ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจำวัน และเหลือเก็บ การเปิดบัญชีเงินฝากประจำ ก็เป็นอีกทางที่ดีทางหนึ่ง ในการเก็บออมเงินค่ะ เพราะเงินฝากประจำได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตอบแทนเยอะกว่า เงินฝากออกทรัพย์ธรรมดาอย่างแน่นอน และยังมีข้อกำหนดในการเบิกถอน ซึ่งนั่นสามารถทำให้เรามีวินัยในการออมเงินได้ดีกว่า การออมเงินในแบบอื่น

วันนี้เราจะมาพูดถึง เงินฝากประจำธนาคารกสิกรไทยกันค่ะ ว่าช่วงนี้ กสิกรมีข้อเสนออะไรดีๆ น่าสนใจมาให้คุณๆ ที่กำลังมองหาแนวทางในการออมเงิน อันมีค่าของคุณอยู่

เงินฝากประจํา ธนาคารกสิกรไทย

https://stocksnap.io/photo/SDM03P88BO

รวมเงินฝากประจำธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชีเงื่อนไขการฝากบุคคลที่มีสิทธิ์ช่วงของเงินที่เลือกฝากขั้นต่ำระยะเวลาฝากอัตราดอกเบี้ย
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือนต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 500 ถึง 25,000500 บาท24 เดือน2.25
บัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจไม่ต้องฝากทุกเดือน บุคคลธรรมดา (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง 16-70 ปี) ตั้งแต่ 9,000 ถึง 1,000,000 9,000 บาท 9 เดือน1.25
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือนไม่ต้องฝากทุกเดือน บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (วัด มูลนิธิ สภากาชาดไทย) ตั้งแต่ 500,000 500,000 บาท 10 เดือน1.5
บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา (ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป)ตั้งแต่ 100,000 ถึง 3,000,000100,000 บาท30 เดือน1.6
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไปไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)ทุกจำนวน (มีทั้งหมด 6 ช่วงเงินฝาก)1,000 บาท3-36 เดือน0.9 -1.6
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือนไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (วัด มูลนิธิ สภากาชาดไทย)ตั้งแต่ 500,0001,000,000 บาท5 เดือน1.45 -1.55

เงินฝากประจำ (Fixed Deposits) ของธนาคารกสิกรไทย กับข้อเสนอที่คุณๆ จะได้รับ มีจุดเด่นๆ ดังนี้เลยค่ะ

 • -สะดวกสบายเพราะสามารถฝากถอนได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (สุมดบัญชี + บัตรประจำตัวประชาชนต้องมีให้พร้อมขาดไม่ได้นะคะ)
 • -คุณจะได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์และมีอัตราที่แน่นอน
 • -คุณสามารถใช้บัญชีเงินฝากประจำนี้ เป็นหลักประกันหรือค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อได้ด้วยค่ะ
 • -ธนาคารออกหนังสือรับรองการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้ โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกเลย

-คุณสามารถปรับและต่อสมุดเงินฝากของคุณ ได้กับธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ (สุมดบัญชี + บัตรประจำตัวประชาชนต้องมีพร้อมเมื่อไปติดต่อกับทางธนาคารขาดไม่ได้นะคะ)

ส่วนรายละเอียดการฝากนั้น คุณก็สามารถเลือกระยะเวลา ในการเก็บและออมเงินได้ ตามกำหนดเวลาที่แน่นอน ตั้งแต่ 3,6,12 ถึง 24 เดือนเลยทีเดียวค่ะ แต่ในกรณีที่หากคุณมีการเบิกถอนเงินออกมาจากบัญชี ก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยปกติตามที่กำหนดเอาไว้นะคะ แต่คงได้น้อยกว่าดอกเบี้ยของเงินฝากประจำนี้แน่ๆ ล่ะค่ะ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำนั้นจะแบ่ง ตามระยะเวลาในการฝากเงินดังนี้ค่ะ

 • -อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0.90 % ต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา และ 0.80% ต่อปีสำหรับนิติบุคคล
 • -อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ย 1.15% ต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา และ 0.90% ต่อปีสำหรับนิติบุคคล
 • -อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา และ 1.0% ต่อปีสำหรับนิติบุคคล
 • -อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ย 1.45% ต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา และ 1.15% ต่อปีสำหรับนิติบุคคล
 • -อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน ดอกเบี้ย 1.60% ต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา และ 1.40% ต่อปีสำหรับนิติบุคคล

ส่วนการเปิดบัญชีฝากประจํานั้นก็ง่ายนิดเดียวค่ะ เพียงแค่เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปก็ได้แล้ว ซึ่งคุณต้องมีเอกสารดังนี้

*เอกสารการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลทั่วไป

 • -สำเนาบัตรประชาชน
 • -สำเนาทะเบียนบ้าน
 • *เอกสารเปิดบัญชีสำหรับบริษัท
 • -สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจในการลงนามสั่งจ่าย
 • -หนังสือบริคณห์สนธิ
 • -ใบจดทะเบียนการค้า
 • -รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องของการเปิดบัญชีเงินสกุลต่างประเทศ พร้อมกับเงื่อนไขต่างๆ
 • -ตัวอย่างลายเซ็นของผู้มีอำนาจในการลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง

บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ (Taweesup special Fixed Deposit)

จุดเด่นของบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงชนิดนี้จะอยู่ที่

 • -ช่วยให้เราสามารถจัดสรรเงินที่จะเก็บออมได้อย่างสม่ำเสมอ ในจำนวนเงินที่เท่าๆ กันทุกเดือน
 • -ช่วยให้คุณมีเงินก้อนเพื่อที่จะได้นำไปใช้จ่ายตามเป้าหมาย เมื่อฝากครบกำหนด 24 เดือน
 • -ให้ดอกเบี้ยสูง
 • -คุณไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อครบกำหนด

ส่วนรายละเอียดต่างๆ นั้นก็มีดังนี้นะคะ คือ

 • – ต้องนำฝากด้วยตัวเองผ่านสาขา หรือสามารถสมัครบริการนำฝากเงินอัตโนมัติ โดยการหักมาจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันค่ะ ซึ่งระบบของธนาคารจะทำการหักเงิน แล้วนำเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ของคุณ ทุกวันที่ 5 ของเดือน แต่หากหักไม่ได้ในครั้งแรก ระบบจะหักอีกครั้งในวันที่ 10 หรือ 15 หรือหักไปทุกๆ 5 วันนั่นแหละค่ะ จนถึงวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งระบบนี้จะไม่มีเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดทำการของธนาคารนะคะ
 • – เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากแล้ว คุณก็สามารถปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์นี้ได้ทุกวันเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทุกสาขาเลยค่ะ เรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศ ก็ได้รับความสะดวกสบายอย่างแน่นอน
 • – ส่วนในกรณีที่ขาดฝากหรือทำการฝากไม่ตรงเดือน ฝากไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ก็จะได้รับดอกเบี้ยตามที่ทางธนาคารกำหนดเอาไว้ในอัตราปกติค่ะ

* วิธีการสมัครและเปิดใช้บริการ

การเปิดบัญชี สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ตั้งแต่ 500 – 25,000 บาท โดยที่เราจะต้องนำฝากในจำนวนที่เท่า กันทุกเดือน เป็นเวลา 24 เดือนนะคะ ซึ่งมีเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครดังนี้ค่ะ

 • -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวอื่น ที่มีรูปถ่ายที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการค่ะ
 • -สำเนาทะเบียนบ้าน

ส่วนอัตราดอกเบี้ย สำหรับบัญชีเงินฝากประจําธนาคารกสิกรไทยทวีทรัพย์ 24 เดือนนั้น วงเงินตั้งแต่ 500 – 25,000 บาท ได้รับดอกเบี้ย 2.25 % ต่อปี นับว่าเป็นการให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงพอสมควรที่เดียวค่ะ

เงินฝากประจำซุปเปอร์ ซีเนียร์ (Super Senior Time Deposit)

บริการเงินฝากนี้มีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ

-เป็นเงินฝากประจำ มีระยะเวลาในการฝาก 30 เดือน สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปค่ะ

-ให้ดอกเบี้ยสูง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับมีดังนี้นะคะ

คือวงเงินตั้งแต่ 0.1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.6 % ต่อปี โดยธนาคารจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่ผูกเข้ากับบัญชีเงินฝากซุปเปอร์ ซีเนียร์ เพื่อให้คุณได้ใช้จ่ายทุกเดือน ซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดนะคะ

-ฟรี ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 3,000,000 บาท พร้อมประกันกระดูกแตกหัก และค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

-ไม่มีการสำรองจ่ายเงิน 10,000 บาทไปก่อน ในสถานพยาบาลคู่สัญญาด้วยค่ะ

ส่วนรายละเอียดของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยให้เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 55 – 75 ปี

มีรายละเอียดต่างๆ ตามตารางเปรียบเทียบนี้เลยนะคะ

*สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับ บมจ.เมืองไทยประกันภัย โทร.1484 ค่ะ

**ความคุ้มครองที่ได้รับจะเท่ากับยอดเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชี 1 วันก่อนผู้ฝากเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุค่ะ

***ส่วนการเบิกจ่าย ก็เป็นไปตามที่ทาง บมจ.เมืองไทยประกันภัยกำหนดนะคะ

มาถึงวิธีการสมัครและเปิดใช้บริการก็ง่ายมากเลยค่ะ เพราะคุณสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ ซุปเปอร์ ซีเนียร์ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งเงื่อนไขในการเปิดบัญชี ก็มีดังนี้ค่ะ

-เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และไม่เกิน 300,000, บาทต่อคนนะคะ

-คุณต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันอย่างไหนก็ได้ค่ะ 1 บัญชี เพื่อที่ทางธนาคารจะได้โอนดอกเบี้ยเข้าให้ในทุกเดือนนั่นเอง

ส่วนเอกสารในการเปิดบัญชีนั้นก็มีดังนี้ค่ะ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกให้โดยหน่วยงานของราชการ

-สำเนาทะเบียนบ้าน

นอกจากนี้คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือโทร. Call K-Contact Center at 02-888-8888 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

บัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ (Flexible Fixed Deposits Plus Family Protection)

ซึ่งเป็นเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูงแบบใหม่ของ ธนาคารกสิกรไทย ที่ให้ดอกเบี้ยดี แถมยังมีประกันอุบัติเหตุให้ฟรีอีกด้วยค่ะ บัญชีมีความคล่องตัวสูง เพื่อการวางแผนทางการเงินที่ดี เตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หรือในเวลาที่คุณอาจจะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เงิน ดังนั้นการมีเงินสำรองเผื่อเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ประมาณ 3-6 เท่าของรายจ่ายของคุณในแต่ละเดือน และสามารถเบิกถอนได้ในยามจำเป็น จึงน่าสนใจไม่น้อยที่เดียวเลยนะคะ

จุดเด่นของบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ นี้ก็คือ

*เป็นเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาในการฝากแค่ 9 เดือนเองค่ะ

*อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารในวันที่ทำการฝาก ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคิดเป็นร้อยละต่อปี ของทางธนาคาร ที่เริ่มใช้ วันที่ 9 มกราคม 2559 มีดังนี้ค่ะ

-ยอดเงินฝากตั้งแต่ 9,000 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะ

*บัญชีมีสภาพคล่องสูงจึงสามารถถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ยังได้รับดอกเบี้ยอยู่เหมือนเดิม ซึ่ง

-ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือนรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนค่ะ (วงเงินต่ำสุดของบุคคลธรรมดา)

-หากฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบตามกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนนะคะ (วงเงินต่ำสุดของบุคคลธรรมดา)

ทั้งนี้หากผู้ฝากทำการถอนเงินออกก่อนกำหนด รวมกันแล้วเกินกว่าสองครั้ง ธนาคารจะของสงวนสิทธิ์ในการจ่ายดอกเบี้ย สำหรับยอดเงินที่ถอนออกไป ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามระยะเวลาที่ฝากเอาไว้จริงต่อปีค่ะ

*และคุณจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 2 เท่า ของยอดเงินฝากที่คงเหลืออยู่ในบัญชี แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคนอีกด้วยค่ะ

*ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนดฝาก

รายละเอียดเอกสารในการเปิดบัญชี มีดังนี้ค่ะ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่มีรูปและออกให้โดยหน่วยงานราชการ

-สำเนาทะเบียนบ้าน

รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีดังนี้ค่ะ

*เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ระหว่าง 16-70 ปี

*วงเงินคุ้มครอง 2 เท่าของยอดเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ แต่ไม่เกิน 1,000,000 ต่อคน

*ขอบเขตความคุ้มครอง

-การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

-อุบัติเหตุอันเกิดมาจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และถูกฆาตกรรม หรือการถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา

-ได้รับความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

*ความคุ้มครองจะเริ่มนับตั้งแต่เปิดบัญชีเงินฝากประจำเผื่อฉุกเฉิน และสิ้นสุดเมื่อผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ หรือเมื่อผู้ฝากเงินมีอายุเกิน 70 ปีนะคะ

*ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ของบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบคัวอุ่นใจ หากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 9,000 บาทต่อรายบุคคลก่อนหน้า 1 วัน ที่ผู้ฝากเงินเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ ตามข้อกำหนดของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภายใต้เงื่อนไขของบริการเงินฝากประจำคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจค่ะ

 วิธีสมัครและเปิดใช้บริการ

-สามารถฝากเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 9,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทค่ะ

-บัญชีนี้เป็นบัญชีเฉพาะสำหรับบุคคลธรรมดา และเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้นนะคะ

-ผู้ฝากจะต้องมีเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของธนาคารกสิกรไทยด้วยอีก 1 บัญชีค่ะ เพื่อรับดอกเบี้ยของ เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ เมื่อฝากเงินครบกำหนด

-ธนาคารสงวนสิทธ์ ไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินที่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน และ/หรือ การโอนเงินฝากเฉพาะส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล ออกจากบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผูกบัญชีกันไว้นะคะ

 

มาถึงตรงนี้แล้ว บทความนี้พอจะช่วยให้คุณ ตัดสินใจวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้นบ้างหรือเปล่าคะ หรือถ้ายังไม่ใช่ ยังไม่โดนล่ะก็ นอกจากบริการเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจแล้ว ธนาคารกสิกรไทย ยังมีบริการเงินฝากประจำแบบอื่นๆ ให้คุณได้เลือกพิจารณาความเหมาะสม ต่อความต้องการของคุณ ก่อนการตัดสินใจอีกค่ะ อย่างเงินฝากทวีทรัพย์ หรือ เงินฝากซุปเปอร์ ซีเนียร์ ซึ่งเงื่อนไขข้อตกลงจากทางธนาคารก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียว และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ Call K-Contact Center at 02-888-8888 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

เมื่อคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ทางผู้จัดทำก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะ ว่าบทความของเราจะมีประโยชน์ และให้ความรู้เพื่อที่จะช่วยคุณตัดสินใจ ในการพิจารณาหาทางเลือกการออมเงินที่เหมาะสม และคุ้มค่าที่สุดของคุณได้ หากคุณชอบบทความดีมีสาระแบบนี้ อย่าลืมกด Like เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงาน Profin.in.th ของเราด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆ แบบนี้ไปให้คนอื่นๆ ได้รับทราบข่าวสารน่าสนใจนี้ด้วยกันค่ะ

ส่วนถ้าใครที่อยากลองดูรายละเอียดเปรียบเทียบเงินฝากของธนาคารอื่นเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจด้วย ทาง iMoney.in.th ก็ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้เลือกอ่านตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ

เงินฝากประจํา กรุงไทยเงินฝากประจํา ธนาคารกรุงเทพเงินฝากประจํา ธนาคารกสิกรไทยเงินฝากประจํา tmbเงินฝากประจำ ไทยพาณิชย์เงินฝากประจำ กรุงศรีเงินฝากประจํา ออมสินเงินฝากประจํา ธกสเงินฝากประจำ CIMBเงินฝากประจำ ธนชาตเงินฝากประจำ ธอสเงินฝากประจำ UOBเงินฝากประจำ TISCO | เงินฝากประจำดอก เกียรตินาคินเงินฝากประจำ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเงินฝากประจำ ICBC

ข้อมูลเงินฝากประจำของทุกลิงค์ด้านบน เป็นข้อมูลที่ดัพเดทในช่วงเดือนมกราคม 2559 นะครับ ซึ่งทางทีมงาน iMoney.in.th จะมีการอัพเดทให้ทุกเดือนเลยครับ ถ้าใครสนใจติดตามข้อมูลการอัพเดทเกี่ยวกับเงินฝากประจำอย่างลืมกดติดตามพวกเราทาง Social network ไว้นะครับ เราจะมีข้อมูลดีๆมาอัพเดทให้ทุกท่านได้อ่านกันอย่างแน่นอน