บทความ : เงินฝากประจํา ธนาคารกสิกรไทย พร้อมอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัพเดท มกราคม 2559 By iMoney.in.th
Advertising :

การออมเงินเพื่ออนาคต หรือเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ยามจำเป็นนั้น เป็นสิ่งที่หลายๆ คนคงจะคิดวางแผนเอาไว้กันแล้วใช่หรือไม่คะ แต่การออมเงินมีหลายแบบหลายประเภทให้เลือกใช้ค่ะ ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อและแนวทางดำรงชีวิตของเราเองด้วยนะคะ ว่าจะจัดสรรเงินที่หามาได้มายังไง ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจำวัน และเหลือเก็บ การเปิดบัญชีเงินฝากประจำ ก็เป็นอีกทางที่ดีทางหนึ่ง ในการเก็บออมเงินค่ะ เพราะเงินฝากประจำได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตอบแทนเยอะกว่า เงินฝากออกทรัพย์ธรรมดาอย่างแน่นอน และยังมีข้อกำหนดในการเบิกถอน ซึ่งนั่นสามารถทำให้เรามีวินัยในการออมเงินได้ดีกว่า การออมเงินในแบบอื่น

Advertising:

วันนี้เราจะมาพูดถึง เงินฝากประจำธนาคารกสิกรไทยกันค่ะ ว่าช่วงนี้ กสิกรมีข้อเสนออะไรดีๆ น่าสนใจมาให้คุณๆ ที่กำลังมองหาแนวทางในการออมเงิน อันมีค่าของคุณอยู่

เงินฝากประจํา ธนาคารกสิกรไทย

https://stocksnap.io/photo/SDM03P88BO

รวมเงินฝากประจำธนาคารกสิกรไทย อัพเดท มกราคม 2559

ชื่อบัญชี เงื่อนไขการฝาก บุคคลที่มีสิทธิ์ ช่วงของเงินที่เลือก ฝากขั้นต่ำ ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ย
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน ต้องฝากทุกเดือน บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 ถึง 25,000 500 บาท 24 เดือน 2.25
บัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ ไม่ต้องฝากทุกเดือน  บุคคลธรรมดา (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง 16-70 ปี)  ตั้งแต่ 9,000 ถึง 1,000,000  9,000 บาท  9 เดือน 1.25
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน ไม่ต้องฝากทุกเดือน  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (วัด มูลนิธิ สภากาชาดไทย)  ตั้งแต่ 500,000  500,000 บาท  10 เดือน 1.5
บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ ไม่ต้องฝากทุกเดือน บุคคลธรรมดา (ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป) ตั้งแต่ 100,000 ถึง 3,000,000 100,000 บาท 30 เดือน 1.6
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป ไม่ต้องฝากทุกเดือน บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร) ทุกจำนวน (มีทั้งหมด 6 ช่วงเงินฝาก) 1,000 บาท 3-36 เดือน 0.9 -1.6
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน ไม่ต้องฝากทุกเดือน บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร (วัด มูลนิธิ สภากาชาดไทย) ตั้งแต่ 500,000 1,000,000 บาท 5 เดือน 1.45 -1.55

เงินฝากประจำ (Fixed Deposits) ของธนาคารกสิกรไทย กับข้อเสนอที่คุณๆ จะได้รับ มีจุดเด่นๆ ดังนี้เลยค่ะ

 • -สะดวกสบายเพราะสามารถฝากถอนได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (สุมดบัญชี + บัตรประจำตัวประชาชนต้องมีให้พร้อมขาดไม่ได้นะคะ)
 • -คุณจะได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์และมีอัตราที่แน่นอน
 • -คุณสามารถใช้บัญชีเงินฝากประจำนี้ เป็นหลักประกันหรือค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อได้ด้วยค่ะ
 • -ธนาคารออกหนังสือรับรองการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้ โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกเลย

-คุณสามารถปรับและต่อสมุดเงินฝากของคุณ ได้กับธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ (สุมดบัญชี + บัตรประจำตัวประชาชนต้องมีพร้อมเมื่อไปติดต่อกับทางธนาคารขาดไม่ได้นะคะ)

ส่วนรายละเอียดการฝากนั้น คุณก็สามารถเลือกระยะเวลา ในการเก็บและออมเงินได้ ตามกำหนดเวลาที่แน่นอน ตั้งแต่ 3,6,12 ถึง 24 เดือนเลยทีเดียวค่ะ แต่ในกรณีที่หากคุณมีการเบิกถอนเงินออกมาจากบัญชี ก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยปกติตามที่กำหนดเอาไว้นะคะ แต่คงได้น้อยกว่าดอกเบี้ยของเงินฝากประจำนี้แน่ๆ ล่ะค่ะ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำนั้นจะแบ่ง ตามระยะเวลาในการฝากเงินดังนี้ค่ะ

 • -อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0.90 % ต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา และ 0.80% ต่อปีสำหรับนิติบุคคล
 • -อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ย 1.15% ต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา และ 0.90% ต่อปีสำหรับนิติบุคคล
 • -อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา และ 1.0% ต่อปีสำหรับนิติบุคคล
 • -อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ย 1.45% ต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา และ 1.15% ต่อปีสำหรับนิติบุคคล
 • -อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน ดอกเบี้ย 1.60% ต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา และ 1.40% ต่อปีสำหรับนิติบุคคล

ส่วนการเปิดบัญชีฝากประจํานั้นก็ง่ายนิดเดียวค่ะ เพียงแค่เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปก็ได้แล้ว ซึ่งคุณต้องมีเอกสารดังนี้

*เอกสารการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลทั่วไป

 • -สำเนาบัตรประชาชน
 • -สำเนาทะเบียนบ้าน
 • *เอกสารเปิดบัญชีสำหรับบริษัท
 • -สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจในการลงนามสั่งจ่าย
 • -หนังสือบริคณห์สนธิ
 • -ใบจดทะเบียนการค้า
 • -รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องของการเปิดบัญชีเงินสกุลต่างประเทศ พร้อมกับเงื่อนไขต่างๆ
 • -ตัวอย่างลายเซ็นของผู้มีอำนาจในการลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง

บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ (Taweesup special Fixed Deposit)

จุดเด่นของบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงชนิดนี้จะอยู่ที่

 • -ช่วยให้เราสามารถจัดสรรเงินที่จะเก็บออมได้อย่างสม่ำเสมอ ในจำนวนเงินที่เท่าๆ กันทุกเดือน
 • -ช่วยให้คุณมีเงินก้อนเพื่อที่จะได้นำไปใช้จ่ายตามเป้าหมาย เมื่อฝากครบกำหนด 24 เดือน
 • -ให้ดอกเบี้ยสูง
 • -คุณไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อครบกำหนด

ส่วนรายละเอียดต่างๆ นั้นก็มีดังนี้นะคะ คือ

 • – ต้องนำฝากด้วยตัวเองผ่านสาขา หรือสามารถสมัครบริการนำฝากเงินอัตโนมัติ โดยการหักมาจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันค่ะ ซึ่งระบบของธนาคารจะทำการหักเงิน แล้วนำเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ของคุณ ทุกวันที่ 5 ของเดือน แต่หากหักไม่ได้ในครั้งแรก ระบบจะหักอีกครั้งในวันที่ 10 หรือ 15 หรือหักไปทุกๆ 5 วันนั่นแหละค่ะ จนถึงวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งระบบนี้จะไม่มีเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดทำการของธนาคารนะคะ
 • – เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากแล้ว คุณก็สามารถปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์นี้ได้ทุกวันเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทุกสาขาเลยค่ะ เรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศ ก็ได้รับความสะดวกสบายอย่างแน่นอน
 • – ส่วนในกรณีที่ขาดฝากหรือทำการฝากไม่ตรงเดือน ฝากไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ก็จะได้รับดอกเบี้ยตามที่ทางธนาคารกำหนดเอาไว้ในอัตราปกติค่ะ

* วิธีการสมัครและเปิดใช้บริการ

การเปิดบัญชี สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ตั้งแต่ 500 – 25,000 บาท โดยที่เราจะต้องนำฝากในจำนวนที่เท่า กันทุกเดือน เป็นเวลา 24 เดือนนะคะ ซึ่งมีเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครดังนี้ค่ะ

 • -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวอื่น ที่มีรูปถ่ายที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการค่ะ
 • -สำเนาทะเบียนบ้าน

ส่วนอัตราดอกเบี้ย สำหรับบัญชีเงินฝากประจําธนาคารกสิกรไทยทวีทรัพย์ 24 เดือนนั้น วงเงินตั้งแต่ 500 – 25,000 บาท ได้รับดอกเบี้ย 2.25 % ต่อปี นับว่าเป็นการให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงพอสมควรที่เดียวค่ะ

เงินฝากประจำซุปเปอร์ ซีเนียร์ (Super Senior Time Deposit)

บริการเงินฝากนี้มีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ

-เป็นเงินฝากประจำ มีระยะเวลาในการฝาก 30 เดือน สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปค่ะ

-ให้ดอกเบี้ยสูง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับมีดังนี้นะคะ

คือวงเงินตั้งแต่ 0.1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.6 % ต่อปี โดยธนาคารจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่ผูกเข้ากับบัญชีเงินฝากซุปเปอร์ ซีเนียร์ เพื่อให้คุณได้ใช้จ่ายทุกเดือน ซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดนะคะ

-ฟรี ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 3,000,000 บาท พร้อมประกันกระดูกแตกหัก และค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

-ไม่มีการสำรองจ่ายเงิน 10,000 บาทไปก่อน ในสถานพยาบาลคู่สัญญาด้วยค่ะ

ส่วนรายละเอียดของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยให้เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 55 – 75 ปี

มีรายละเอียดต่างๆ ตามตารางเปรียบเทียบนี้เลยนะคะ

*สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับ บมจ.เมืองไทยประกันภัย โทร.1484 ค่ะ

**ความคุ้มครองที่ได้รับจะเท่ากับยอดเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชี 1 วันก่อนผู้ฝากเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุค่ะ

***ส่วนการเบิกจ่าย ก็เป็นไปตามที่ทาง บมจ.เมืองไทยประกันภัยกำหนดนะคะ

มาถึงวิธีการสมัครและเปิดใช้บริการก็ง่ายมากเลยค่ะ เพราะคุณสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ ซุปเปอร์ ซีเนียร์ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งเงื่อนไขในการเปิดบัญชี ก็มีดังนี้ค่ะ

-เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และไม่เกิน 300,000, บาทต่อคนนะคะ

-คุณต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันอย่างไหนก็ได้ค่ะ 1 บัญชี เพื่อที่ทางธนาคารจะได้โอนดอกเบี้ยเข้าให้ในทุกเดือนนั่นเอง

ส่วนเอกสารในการเปิดบัญชีนั้นก็มีดังนี้ค่ะ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกให้โดยหน่วยงานของราชการ

-สำเนาทะเบียนบ้าน

นอกจากนี้คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือโทร. Call K-Contact Center at 02-888-8888 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

บัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ (Flexible Fixed Deposits Plus Family Protection)

ซึ่งเป็นเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูงแบบใหม่ของ ธนาคารกสิกรไทย ที่ให้ดอกเบี้ยดี แถมยังมีประกันอุบัติเหตุให้ฟรีอีกด้วยค่ะ บัญชีมีความคล่องตัวสูง เพื่อการวางแผนทางการเงินที่ดี เตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หรือในเวลาที่คุณอาจจะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เงิน ดังนั้นการมีเงินสำรองเผื่อเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ประมาณ 3-6 เท่าของรายจ่ายของคุณในแต่ละเดือน และสามารถเบิกถอนได้ในยามจำเป็น จึงน่าสนใจไม่น้อยที่เดียวเลยนะคะ

จุดเด่นของบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ นี้ก็คือ

*เป็นเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาในการฝากแค่ 9 เดือนเองค่ะ

*อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารในวันที่ทำการฝาก ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคิดเป็นร้อยละต่อปี ของทางธนาคาร ที่เริ่มใช้ วันที่ 9 มกราคม 2559 มีดังนี้ค่ะ

-ยอดเงินฝากตั้งแต่ 9,000 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะ

*บัญชีมีสภาพคล่องสูงจึงสามารถถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ยังได้รับดอกเบี้ยอยู่เหมือนเดิม ซึ่ง

-ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือนรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนค่ะ (วงเงินต่ำสุดของบุคคลธรรมดา)

-หากฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบตามกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนนะคะ (วงเงินต่ำสุดของบุคคลธรรมดา)

ทั้งนี้หากผู้ฝากทำการถอนเงินออกก่อนกำหนด รวมกันแล้วเกินกว่าสองครั้ง ธนาคารจะของสงวนสิทธิ์ในการจ่ายดอกเบี้ย สำหรับยอดเงินที่ถอนออกไป ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามระยะเวลาที่ฝากเอาไว้จริงต่อปีค่ะ

*และคุณจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 2 เท่า ของยอดเงินฝากที่คงเหลืออยู่ในบัญชี แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคนอีกด้วยค่ะ

*ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนดฝาก

รายละเอียดเอกสารในการเปิดบัญชี มีดังนี้ค่ะ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่มีรูปและออกให้โดยหน่วยงานราชการ

-สำเนาทะเบียนบ้าน

รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีดังนี้ค่ะ

*เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ระหว่าง 16-70 ปี

*วงเงินคุ้มครอง 2 เท่าของยอดเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ แต่ไม่เกิน 1,000,000 ต่อคน

*ขอบเขตความคุ้มครอง

-การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

-อุบัติเหตุอันเกิดมาจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และถูกฆาตกรรม หรือการถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา

-ได้รับความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

*ความคุ้มครองจะเริ่มนับตั้งแต่เปิดบัญชีเงินฝากประจำเผื่อฉุกเฉิน และสิ้นสุดเมื่อผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ หรือเมื่อผู้ฝากเงินมีอายุเกิน 70 ปีนะคะ

*ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ของบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบคัวอุ่นใจ หากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 9,000 บาทต่อรายบุคคลก่อนหน้า 1 วัน ที่ผู้ฝากเงินเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ ตามข้อกำหนดของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ภายใต้เงื่อนไขของบริการเงินฝากประจำคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจค่ะ

 วิธีสมัครและเปิดใช้บริการ

-สามารถฝากเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 9,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทค่ะ

-บัญชีนี้เป็นบัญชีเฉพาะสำหรับบุคคลธรรมดา และเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้นนะคะ

-ผู้ฝากจะต้องมีเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของธนาคารกสิกรไทยด้วยอีก 1 บัญชีค่ะ เพื่อรับดอกเบี้ยของ เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ เมื่อฝากเงินครบกำหนด

-ธนาคารสงวนสิทธ์ ไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินที่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน และ/หรือ การโอนเงินฝากเฉพาะส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล ออกจากบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผูกบัญชีกันไว้นะคะ

 

มาถึงตรงนี้แล้ว บทความนี้พอจะช่วยให้คุณ ตัดสินใจวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้นบ้างหรือเปล่าคะ หรือถ้ายังไม่ใช่ ยังไม่โดนล่ะก็ นอกจากบริการเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจแล้ว ธนาคารกสิกรไทย ยังมีบริการเงินฝากประจำแบบอื่นๆ ให้คุณได้เลือกพิจารณาความเหมาะสม ต่อความต้องการของคุณ ก่อนการตัดสินใจอีกค่ะ อย่างเงินฝากทวีทรัพย์ หรือ เงินฝากซุปเปอร์ ซีเนียร์ ซึ่งเงื่อนไขข้อตกลงจากทางธนาคารก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียว และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ Call K-Contact Center at 02-888-8888 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

เมื่อคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ทางผู้จัดทำก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะ ว่าบทความของเราจะมีประโยชน์ และให้ความรู้เพื่อที่จะช่วยคุณตัดสินใจ ในการพิจารณาหาทางเลือกการออมเงินที่เหมาะสม และคุ้มค่าที่สุดของคุณได้ หากคุณชอบบทความดีมีสาระแบบนี้ อย่าลืมกด Like เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงาน Profin.in.th ของเราด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆ แบบนี้ไปให้คนอื่นๆ ได้รับทราบข่าวสารน่าสนใจนี้ด้วยกันค่ะ

ส่วนถ้าใครที่อยากลองดูรายละเอียดเปรียบเทียบเงินฝากของธนาคารอื่นเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจด้วย ทาง iMoney.in.th ก็ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้เลือกอ่านตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ

เงินฝากประจํา กรุงไทยเงินฝากประจํา ธนาคารกรุงเทพเงินฝากประจํา ธนาคารกสิกรไทยเงินฝากประจํา tmbเงินฝากประจำ ไทยพาณิชย์เงินฝากประจำ กรุงศรีเงินฝากประจํา ออมสินเงินฝากประจํา ธกสเงินฝากประจำ CIMBเงินฝากประจำ ธนชาตเงินฝากประจำ ธอสเงินฝากประจำ UOBเงินฝากประจำ TISCO | เงินฝากประจำดอก เกียรตินาคินเงินฝากประจำ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเงินฝากประจำ ICBC

ข้อมูลเงินฝากประจำของทุกลิงค์ด้านบน เป็นข้อมูลที่ดัพเดทในช่วงเดือนมกราคม 2559 นะครับ ซึ่งทางทีมงาน iMoney.in.th จะมีการอัพเดทให้ทุกเดือนเลยครับ ถ้าใครสนใจติดตามข้อมูลการอัพเดทเกี่ยวกับเงินฝากประจำอย่างลืมกดติดตามพวกเราทาง Social network ไว้นะครับ เราจะมีข้อมูลดีๆมาอัพเดทให้ทุกท่านได้อ่านกันอย่างแน่นอน