บทความ : เงินฝาก ธอส By iMoney.in.th

ถ้าพูดถึงเรื่องการออมเงิน เพื่อนๆหลายคนอยากจะเก็บออมเงินตั้งแต่ต้นปีดีๆแบบนี้ ออมเงินเพื่อใช้ในอนาคต แต่ ยังไม่รู้ว่าควรจะไปธนาคารไหนดีหรือไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง ควรจะฝากประเภทไหน วันนี้เราจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จัก ประเภทของเงินฝากต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นออมทรัพย์ กระแสรายวัน เป็นต้น หรือเพื่อนๆสนใจประเภทเงินฝากประจำ พวกเราจะมาแนะนำ เงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ  ที่รู้จักดีในชื่อธนาคาร ธอส. ธนาคารนี้ดีอย่างไร  การฝากเงินประจำมีลักษณะแบบไหน และดอกเบี้ยเงินฝากต่างๆ ของของเงินฝากประจำและเงินฝากประเภทอื่นๆนั้นเป็นอย่างไร เพื่อนๆอยากรู้จักกันแล้วใช่ไหมครับ เรามารู้และทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับ

เงินฝากประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์

รวมเงินฝากประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมดอกเบี้ยและเงื่อนไข

ชื่อบัญชีเงื่อนไขการฝากบุคคลที่มีสิทธิ์ช่วงของเงินที่เลือกฝากขั้นต่ำระยะเวลาฝากอัตราดอกเบี้ย
บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 1,000 ถึง 25,0001,000 บาท24 เดือน1.75
บัญชีเงินฝาก ธอส. อิ่มบุญ (เงินฝากประจำ 5 เดือนแบบขั้นบันได)ไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 10,00010,000 บาท5 เดือน1.9
บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน แบบขั้นบันไดไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไรตั้งแต่ 10,00010,000 บาท12 เดือน2
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไปไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)ทุกจำนวน (มีทั้งหมด 8 ช่วงเงินฝาก)5,000 บาท3 เดือน – 60 เดือน1.25 -2.375
บัญชีใบรับเงินฝากประจำ(FDR)ไม่ต้องฝากทุกเดือนบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)ทุกจำนวน (มีทั้งหมด 12 ช่วงเงินฝาก)100,000 บาทเมื่อทวงถาม – 60 เดือน1.125 -2.375

       ประเภทของเงินฝาก

          เรามาเริ่มกันที่เงินฝากประเภทต่างๆของระบบธนาคารกันก่อนนะครับ เพื่อให้เพื่อนๆทำความเข้าใจว่าแต่ละประเภทนั้นดีอย่างไรบ้าง เหมาะสมกับตัวเองรึเปล่า ซึ่งแต่ละประเภทมีความสำคัญมากที่จะเลือกใช้ให้สอดคล้องกับตัวเองมากที่สุดจะได้เลือกใช้ ประเภทการฝากเงินได้อย่างเหมาะสม ในการใช้ชีวิตของตัวเองจะได้ไม่ติดขัดเรื่องการฝาก-ถอนกันด้วยนะครับ
เงินฝากธนาคารในตลาดปัจจุบันมีอยู่ 5 ประเภทนะครับ ซึ่งมีดังนี้ครับ

1.เงินฝากออมทรัพย์ เป็นเงินฝากที่เราทุกคนรู้จักหรือคุ้นเคยกันดีครับ เพราะใช้กันอยู่เป็นประจำ บัญชีนี้เราใช้เพื่อรองรับในการใช้จ่ายประจำวัน หรือทุกครั้งจะถูกพนักงานธนาคารชวนให้ทำบัตร ATM ควบคู่ไปด้วยเพื่อความสะดวกในการเบิก ถอนใช้จ่ายเงิน ซึ่งเงินฝากประเภทนี้ธนาคารจะมองว่า เป็นเงินที่ไม่อยู่กับธนาคารนานนักครับ จึงทำให้ธนาคารเสียโอกาสในการนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้กับธนาคาร เพราะฉะนั้นจึงให้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในบรรดาเงินฝากประเภทต่างๆ เงินฝากประเภทนี้นิยมใช้สะดวกที่สุด

2. เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประเภทนี้เป็น เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในธุรกิจหรือกิจการต่างๆ ปกติท่านผู้ประกอบการจะใช้บัญชีนี้ในการออกเช็คเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจการของตนเอง  ซึ่งผู้ประกอบการจะทำเรื่องกู้เพื่อขอวงเงินนี้จากทางธนาคาร เงินที่เข้าออกผ่านบัญชีนี้ธนาคารจะไม่ถือว่าเป็นเงินฝากของธนาคาร เนื่องจากเป็นเงินที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา คือเข้ามาแล้วก็ออกไปจึงทำให้ บัญชีประเภทนี้ธนาคารไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้า เนื่องจากลูกค้ามีสถานะไม่แน่นอนว่าเป็นลูกหนี้หรือหากมีเงินค้างอยู่ในบัญชีก็มักจะอยู่เพียงเวลาสั้นๆธนาคารก็ไม่สามารถนำเงินตรงนี้ไปลงทุนอะไรได้นะครับ
3. เงินฝากประจำ  ในการฝากแบบประจำนี้เราต้องฝากเงินกับธนาคารเป็นระยะเวลาหนึ่งที่แน่นอน ไม่สามารถถอนออกไปใช้ก่อนครบกำหนดได้ ในทางปฏิบัติเราสามารถไปถอนมาใช้ได้ แต่จะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินที่เรานำไปฝากไว้ หรืออาจจะมีค่าปรับตามระเบียบของแต่ละธนาคาร การฝากเงินฝากประจำนี้ โดยทั่วไปมีลักษณะการฝากอยู่สองแบบคือ ฝากทั้งจำนวนจนครบระยะเวลาและทยอยฝากจำนวนเท่าๆกันจนครบระยะเวลา ซึ่งการคิดดอกเบี้ยของสองแบบนี้จะแตกต่างกัน ซึ่งการใช้บัญชีเงินฝากประเภทนี้ เหมาะสำหรับการออมเงิน และดอกเบี้ยของเงินฝากประจำจะสูงกว่าดอกเบี้ยของเงินฝากประเภทออมทรัพย์เลยนะครับ
4.ตั๋วแลกเงิน ตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นเงินฝากของธนาคาร และการฝากเงินกับธนาคารในตั๋วแลกเงิน จะไม่ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ.คุ้มครองเงินฝาก โดยผู้ฝากจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคาร ซึ่งตั๋วแลกเงินจะมี 2 แบบคือ แบบที่ไม่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด และแบบที่ไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ในช่วงปี 2554 ธนาคารต่างๆทยอยระดมเงินฝากผ่านตั๋วแลกเงินอย่างแพร่หลาย และการออกตั๋วแลกเงินนั้น ธนาคารไม่ต้องจ่ายค่าประกันคุ้มครองเงินฝาก ทำให้ต้นทุนของธนาคารต่ำลง จึงทำให้ดอกเบี้ยที่ผู้ฝากเงินได้รับจะสูงกว่าเงินฝากประจำ
5.เงินฝากปลอดภาษี เงินฝากประเภทนี้นะครับปกติการได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารจะถูกหักภาษี 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินเพิ่มมากขึ้น โดยกรมสรรพากรได้ออกประกาศจำนวนสองฉบับคือฉบับที่ 137 เรื่องยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และฉบับที่ 181 เรื่องยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ซึ่งจากนโยบายนี้ทำให้ธนาคารต่างๆมีบัญชีเงินฝากแบบปลอดภาษีนี้เป็นจำนวนมาก และมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ได้มากกว่าปกติและมีเงื่อนไขการฝากที่แตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นของลูกค้าทั่วๆไป โดยเราสามารถมีบัญชีนี้ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้นนะครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับประเภทของเงินฝาก เหมาะสมกับตัวเพื่อนๆเองรึเปล่า เนื่องจากประเภทเงินฝากมีหลายประเภทเราต้องเลือกมากกว่าให้พนักงานเลือกนะครับ เพราะเราอาจจะทำให้ตัวเราเองเสียผลประโยชน์ได้ครับ

จากประเภทเงินฝากที่ผ่านมาข้างต้นนะครับ ทางเราจะทำการแนะนำเงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงค์เคราะห์ หรือที่รู้จักดีในชื่อ ธอส.ซึ่งเป็นประเภทเงินฝากที่อาจจะเหมาะสมและตอบโจทย์การออมเงินอย่างมั่นคงและยั่งยืน หรือ เป็นจุดเริ่มต้นของนิสัยการออมได้ครับ และที่สำคัญยังได้ดอกเบี้ยสูงอีกด้วยครับ  สำหรับเพื่อนๆที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศได้เลยนะครับ บัญชีประเภทนี้สามารถทำได้ทั้งบุคคลธรรมดา หรือ เจ้าของกิจการได้ทั้งคู่เลยครับ ส่วนคำถามที่เพื่อนๆต้องเตรียมอะไรไปบ้างนั้น ต้องเตรียมเอกสารส่วนบุคคลดังนี้นะครับ

เอกสารที่ใช้ประกอบการเปิดบัญชีฝากประจำ ธอส.

 • สำหรับบุคคลธรรมดานะครับ หรือเพื่อนๆที่ต้องการเปิดบัญชีสำหรับบุคคล ต้องเตรียมบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือหนังสือเดินทางออกโดยกระทรวงต่างประเทศ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ ที่มีเลขบัตรประชาชนแสดงด้วยครับ
 • สำหรับผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ต้องใช้ทะเบียนบ้านที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร และผู้ปกครองมาเป็นผู้รับรองการเปิดบัญชี และมีเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง
 • สำหรับคนพิการให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร/สมุดประจำตัวคนพิการ หรือเอกสาร แสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้
 • สำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้ใช้หนังสือเดินทาง (passport) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารแสดงตนที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
 • สำหรับนักเรียนต่างชาติ ให้ใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย
 • สำหรับพระภิกษุให้ใช้บัตรประชาชน หรือใบสุทธิประจำตัวพระภิกษุพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำหรับนิติบุคคล หรือ กิจการ ห้างหุ้นส่วนนะครับ ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน , รายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี ซึ่งมีข้อความกำหนดว่า
       ที่ประชุมเห็นชอบให้เปิดบัญชี โดยระบุประเภทบัญชี และธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชี  , กำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย             และ  ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ลงนามรับรองพร้อมตราประทับ (หากมีตราประทับ) นะครับ
  ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของบุคคล ดังต่อไปนี้
  –  บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป พร้อม บอจ.5 หรือเอกสารแสดงการถือหุ้น
  *** ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ให้ใช้บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสุด***
   –  ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย

  –  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ทุกราย (ตามรายชื่อในหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ)
– เอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
*กรณีผู้ประกอบการเป็น บจ. บมจ. ให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีมีตราประทับ)
บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารแสดงการถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานราชการครับ

   รายละเอียดของบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารอาคารสงเคราะห์

เงินฝากประจำ ธนาคาร จะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังนี้นะครับ

 • ระยะเวลาฝาก 3 เดือน  จำนวนเงินการเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวนเงินฝากในครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทนะครับ
 • ระยะเวลาฝาก 6 เดือน จำนวนเงินการเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวนเงินฝากในครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทครับ
 • ระยะเวลาฝาก 8 เดือน จำนวนเงินการเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน10,000 บาทจำนวนเงินฝากในครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า 10,000บาทครับ
 • ระยะเวลาฝาก 12 เดือน จำนวนเงินการเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน5,000บาทจำนวนเงินฝากในครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทครับ
 • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน จำนวนเงินการเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน10,000บาทจำนวนเงินฝากในครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า5,000 บาทครับ
 • ระยะเวลาฝาก36 เดือน จำนวนเงินการเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน10,000บาท จำนวนเงินฝากในครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า 10,000บาทครับ
 • ระยะเวลาฝาก60 เดือน จำนวนเงินการเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน10,000บาท จำนวนเงินฝากในครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า 10,000บาทครับ

**** สำหรับเพื่อนๆที่เงินฝากประจำ 8,12 ,24, 36 ,60 เดือน เงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเลยครับ****

     น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับ สามารถเลือกระยะการออมเงินได้สบายๆกันเลยแถมยังได้ดอกเบี้ยอีกด้วย มีแต่ได้กับได้ทั้งนั้นเลยครับ สำหรับการออมเงินฝากประจำกับ ธอส.  เพื่อนๆที่มีความตั้งใจจะออมเงินตั้งแต่ต้นปีนี้อย่ารอช้ากันเลยครับเตรียมเอกสารให้พร้อม เข้าไปติดต่อที่ธนาคารได้เลยทุกสาขา ช่วงเวลาทำการนะครับ หรือจะติดต่อได้ที่

***สำนักงานใหญ่: 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 0-2645-900  E-mail : crm@ghbankcontact.com***  

 

     เงินฝากประจำ หรือ เงินฝากทุกประเภท   คือจุดเริ่มต้นของการออม           การออมไม่ใช่เรื่องยาก เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง ถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ ในอนาคตเราจะมีเงินเก็บมากมายเลยทีเดียว สุดท้ายนี้เพื่อนๆคนไหน ชอบบทความนี้สามารถกด Like กด Share กันด้วยนะครับ พวกเราหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการจะฝากเงิน ในหลายๆประเภทของเงินฝากเพื่อ สอดคล้องต่อชีวิตประจำวันนะครับ พวกเราขอกราบสวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านนะครับ

ส่วนถ้าใครที่อยากลองดูรายละเอียดเปรียบเทียบเงินฝากของธนาคารอื่นเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจด้วย ทาง iMoney.in.th ก็ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้เลือกอ่านตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ

เงินฝากประจํา กรุงไทยเงินฝากประจํา ธนาคารกรุงเทพเงินฝากประจํา ธนาคารกสิกรไทยเงินฝากประจํา tmbเงินฝากประจำ ไทยพาณิชย์เงินฝากประจำ กรุงศรีเงินฝากประจํา ออมสินเงินฝากประจํา ธกสเงินฝากประจำ CIMBเงินฝากประจำ ธนชาตเงินฝากประจำ ธอสเงินฝากประจำ UOBเงินฝากประจำ TISCO | เงินฝากประจำดอก เกียรตินาคินเงินฝากประจำ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเงินฝากประจำ ICBC

ข้อมูลเงินฝากประจำของทุกลิงค์ด้านบน เป็นข้อมูลที่ดัพเดทในช่วงเดือนมกราคม 2559 นะครับ ซึ่งทางทีมงาน iMoney.in.th จะมีการอัพเดทให้ทุกเดือนเลยครับ ถ้าใครสนใจติดตามข้อมูลการอัพเดทเกี่ยวกับเงินฝากประจำอย่างลืมกดติดตามพวกเราทาง Social network ไว้นะครับ เราจะมีข้อมูลดีๆมาอัพเดทให้ทุกท่านได้อ่านกันอย่างแน่นอน