บทความ : ถ้าเกิดเป็นหนี้บัตรเครดิต ทำอย่างไร? ไม่ต้องตกใจ มีสินเชื่อทบหนี้ กรุงไทย ไปกับ สินเชื่อ Super Easy สำหรับคนมีหนี้ห้ามพลาด!! By iMoney.in.th

เพื่อนๆเคยคิดไหมครับ ว่าสิ่งอุปโภค บริโภคต่างๆรอบตัวเรา ล้วนแล้วแต่ น่าสนใจ และ ดึงดูดใจให้เราซื้อ ให้เราอยากได้สิ่งนั้นกันหมดใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สิ่งของแฟชั่นมากมาย ถ้าเกิดเป็นของโนเนมก็ราคาถูกหน่อย แต่ถ้าขึ้นชื่อมีแบรนด์แล้วล่ะก็ อย่างต่ำก็หลักพันแล้วล่ะครับ ตลอดจน เทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ใครๆก็อยากได้ใช่ไหมครับ ถ้าใครมีเงิรเก็บก็สะดวกในการซื้อหน่อย แต่สำหรับคนที่ทำงานเงินเดือนชนเดือน ก็ลำบากหน่อย ดังนั้นแล้วจึงทำให้เกิดการทำบัตรเครดิต มาใช้รูดซื้อของ มาใช้กดเงินสด เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายนั่นเองครับ ถ้าหากเรารู้จักใช้มันก็ดีไป แต่ถ้าใช้เกินตัวก็เกิดหนี้ ถ้าการวางแผนทางการเงินไม่ดีก็ทำให้เราเดือดร้อนได้ครับ แต่ในวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆที่หลงผิดไปแล้ว เป็นหนี้ไปแล้ว ไม่ต้องตกใจไป พวกเรา imoney.in.th ได้นำช่องทางการปลดหนี้มาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันกับสินเชื่อ กรุงไทย ของธนาคารกรุงไทยนั่นเองครับ ซึ่งมีทั้งเรื่องของรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งเงื่อนไขด้วยครับ ถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมกันแล้ว เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ว่ามีอะไรบ้างครับ

เป็นหนี้บัตรเครดิตทำอย่างไร

 

 

 

 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://pixabay.com/th/โทรศัพท์-กล้องโทรศัพท์-กล้อง-1149925/

สินเชื่อกรุงไทย Super Easy คนมีหนี้ห้ามพลาด

สินเชื่อบริการนี้ เป็นบริการดีๆจากธนาคารกรุงไทยครับ ซึ่งทางธนาคารนั้นได้ตระหนักถึงปัญหาของลูกค้าบัตรเครดิต ทั้งของกรุงไทยเอง และ สถาบันการเงินอื่นๆครับ ซึ่งถ้าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ก็สามารถที่จะรีไฟแนนซ์ หรือ ทบหนี้ตัวบัตรเครดิตได้ครับ หรือเพื่อนๆอาจจะติดหนี้จากสินเชื่อมาก็สามารถทำได้ครับ และสุดท้ายคือใช้จ่ายอื่นๆได้ทำความต้องการได้เลยครับ

สินเชื่อกรุงไทย Super Easy เป็นสินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีลักษณะเด่นดังนี้ครับ

• วงเงินโดนๆ 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทครับ
• กู้ง่ายๆ ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน
• สบายๆครับ เพราะสามารถ Refinance หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อดอกเบี้ยสูงจากธนาคารอื่น

วัตถุประสงค์ในการกู้
• เพื่อการอุปโภค บริโภค
• เพื่อชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น
คุณสมบัติผู้กู้
• พนักงานที่มีเงินเดือนประจำ เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
• ผู้ประกอบการรายย่อย มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ 20,000 บาท และประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
• ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
วงเงินให้กู้
• พนักงานที่มีเงินเดือนประจำ ให้วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ปัจจุบัน สูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
• กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไปให้วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 เดือน) สูงสุดไม่เกิน 0.5 ล้านบาท
ระยะเวลาให้กู้ เพื่อนๆสามารถเลือกผ่อนชำระได้ 12-60 เดือนเลยนะครับ
อัตราดอกเบี้ย
• พนักงานที่มีเงินเดือนประจำ อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปีครับ
เอกสารและหลักฐานประกอบการขอกู้
• เอกสาร/หลักฐานใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) หนี้สินเชื่อบุคคลหรือหนี้บัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน กรณีขอสินเชื่อเพื่อชำระหนี้
• หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้
• สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับกรณีบุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำต้องมี Statement บัญชีเงินฝาก ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกรณีผู้ประกอบการร้านค้าย่อยทั่วไป ต้องมี Statement บัญชีเงินฝากที่ดำเนินธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

สำหรับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อสามารถเลือกทำบัตร KTB Loan Convenience Card นอกจากเป็นบัตรที่ใช้เบิกถอนเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการเหมือนบัตร Debit Card ทั่วไปแล้ว ยังสามารถใช้บัตรดังกล่าวเพื่อเรียกดูยอดเงินคงเหลือ ยอดหนี้ค้างชำระและสามารถใช้ชำระหนี้เงินกู้ผ่านตู้ ATM
ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อสามารถเลือกทำประกันชีวิตกลุ่ม 400 บาทต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท และบวกเพิ่ม 75 บาททุกราย (เป็นค่าเบี้ยสำหรับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 75 บาทต่อรายต่อปี)

Promotion พิเศษ ! สำหรับพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ
สมัครและได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 – 30 ก.ย. 59 รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 15% ต่อปี สูงสุด 36 เดือนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 22 ต่อปีครับ
พร้อมทั้งมีโปรโมชั่น 15% ต่อปีครับ

     สำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดว่า เป็นหนี้บัตรเครดิต ทำอย่างไร วันนี้คงได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมครับ ซึ่งพวกเราได้แนะยำช่องทางการปลดหนี้ให้เพื่อนๆไว้แล้วที่กล่าวมาคือสินเชื่อ Super Easy ของ ธนาคารกรุงไทยนั่นเองครับ พวกเราต้องขอขอบคุณข้อมูลหลักและรูปภาพประกอบบทความจาก www.ktb.co.th ครับ

บัตรเครดิตนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ ถ้าหากว่าเรามีแล้วใช้จนเกินตัว ยิ่งสร้างยิ่งมีหนี้ แต่ถ้ามีหนี้ แล้ว บริหารเงินจ่ายให้ครบ ให้ตรงตามกำหนดด้วยนะครับ สำหรับการเป็นหนี้บัตรเครดิต ทำอย่างไร ไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะมีหนทางออกไปกับสินเชื่อ Super Easy จากธนาคารกรุงไทยนั่นเองครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถ ติดต่อสอบถาม พร้อมทั้งสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ในเวลาทำการทุกสาขาใกล้บ้านนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบบทความของพวกเรา ก็ช่วยกันกด แชร์ ผ่านทางโซเชี่ยวมีเดียกันตามสบายได้เลยนะครับ พวกเราหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยเพื่อนๆที่มีหนี้บัตรอยู่ครับ สำหรับครั้งหน้าจะเป็นบทความเกี่ยวกับอะไร ต้องติดตามกันไว้นะครับ สำหรับวันนี้พวกเราทีมงาน imoney.in.th ต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ