บทความ : รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน By iMoney.in.th

ถ้าหากจะพูดถึง บัตรเครดิตนั้น มองออกเป็นสองด้านด้วยกัน มีทั้งด้านดีและไม่ดี  สิ่งทีดีของบัตรเครดิตคือ สามารถกู้เงินมาใช้เป็นค่าต่างๆที่ต้องใช้ฉุกเฉิน หรือ ใช้จ่ายเอนกประสงค์ ส่วนด้านที่ไม่ดีคือการที่เราเป็นหนี้กับบัตรเยอะๆ เพราะว่า การใช้ชีวิตของเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องฉุกเฉินใช้เงินเท่าไหร่ อาจจะวางแผนการผ่อนชำระไม่ดีพอ หรือ การใช้ที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลัง จนเกิดเป็นหนี้บัตรเครดิต ซึ่งอาจจะติดเครดิตหนี้บูโรได้ ทำการทำธุรกรรมทางการเงินนั้นไม่สะดวกราบรื่นไปอย่างที่คิด แต่เพื่อนๆที่กำลังมองหาทางออกเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปครับ เพราะว่าสำหรับในวันนี้พวกเราทีมงาน imoey.in.th จึงได้รวบรวมข้อมูลสินเชื่อบุคคลของธนาคารออมสิน ที่ใช้รีไฟแนนซ์มาใช้หนี้ของบัตรเครดิต หรือ เงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆได้ หรือ เรียกง่ายๆว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตออมสิน นั่นเองครับ ถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปศึกษาเงินไขรายละเอียดต่างๆกันดีกว่าครับรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตออมสิน

ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://pixabay.com/th/สาว-ปวดหัว-ความเจ็บปวด-ความเศร้า-504315/

สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ สินเชื่อบุคคลทั่วไปธนาคารออมสิน

สินเชื่อนี้เป็นแบบ เงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระ การทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายย่อย อย่างค่าของเครื่องใช้ประกอบการทำธุรกิจ เช่นยานพาหนะ เป็นต้น ธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการสินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ ที่เป็นสินเชื่อระยะยาว และสามารถผ่อนชำระได้ ให้คุณได้มีเงินหมุนเวียนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนำไปรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้อย่างสะดวกสบายและมั่นคงมากขึ้น ส่วนรายละเอียดต่างๆที่ทางธนาคารต้องการมีดังนี้ครับ

จุดเด่นของสินเชื่อ

 • เพื่อประกอบการค้า หรือการลงทุนทั่วไปครับ
 • เพื่อการอุปโภคและบริโภคทั่วไปครับ
 • เพื่อไถ่ถอนจำนอง รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต จากสถาบันการเงินอื่นๆครับ

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

 • เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน ยกเว้น ธุรกิจที่มีความเสี่ยงและไม่ก่อเกิดรายได้
 • เพื่อการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ซื้อเครื่องใช้จำเป็นภายในครัวเรือน, ซื้อยานพาหนะที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางหรือประกอบกิจการ, ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ, ค่ารักษาพยาบาล, ชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน ยกเว้น ซื้อที่ดินเปล่า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่จำเป็นหรือชำระหนี้สินที่มีปัญหา
 • อื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

หลักประกันเงินกู้สินเชื่อ

 • บุคคลค้ำประกันตามที่ธนาคารกำหนด
 • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวกครับ

จำนวนเงินให้กู้สินเชื่อ

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร

ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด

ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

 ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกันเงินกู้ ร้อยละ MRR+1.75 ต่อปีครับ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ร้อยละ MRR ต่อปีครับ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอนครับ
 • ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี ครับ

 

  พิเศษสุดๆ สำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตออมสิน นั้นไม่ได้มีเพียงแค่นี้ แต่ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการครู ผู้ซึ่งมีหนี้ต่างๆ รวมทั้งบัตรเครดิต ของสถาบันการเงินต่างๆสามารถขอกู้ไปใช้หนี้ได้ แต่ว่าจะมีสิทธิพิเศษและเงื่อนไขอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับ

สินเชื่อครู สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ธนาคารออมสิน

   สินเชื่อนี้เพื่อข้าราชการครู เป็นนโยบายของรัฐบาลครับ  เพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงิน ช่วยพัฒนาความเข้มแข็ง ให้กับองค์กรชุมชน และเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องครับ สามารถใช้หนี้บัตรเครดิตได้ด้วยครับส่วนรายละเอียดต่างๆที่ทางธนาคารต้องการมีดังนี้ครับ

จุดเด่นของบริการ

 • ช่วยพัฒนาความเข้มแข็ง ให้กับองค์กรชุมชนและเครือข่าย
 • พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ แก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย
 • ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • สินเชื่อเพื่อการโอนหนี้ Refinance จากหนี้สถาบันการเงินต่างๆครับ

เพื่อนำไปชำระหนี้ ดังนี้

 • เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เงินกู้จากสถานบันการเงิน เช่น ธอส., ธกส., ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงธนาคารออมสิน และบัตรเครดิต

คุณสมบัติครูผู้กู้สินเชื่อ

 • ต้องเป็นข้าราชการครู ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มที่สมัครเป็นสมาชิก โครงการกับธนาคาร และผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มแล้วเท่านั้น
 • ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี นะครับ
 • ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวง โดยมีหนังสือผ่านสิทธิ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และหนังสือรับรองจาก อ.ก.ค.วิสามัญเฉพาะกิจ เพื่อการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด
 • ต้องมีแนวทาง / มาตรการ / วิธีการ / โครงการ / แผนงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นครับ
 • ถ้าหากกรณีมีหนี้สินอื่นกับธนาคาร ถ้า กรณีเป็นหนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องขอกู้เพื่อชำระหนี้เดิมทั้งหมด จำนวนเงินให้กู้
 • กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 500,000 บาท
  กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • กรณีกู้ตาม และ 2. ให้กู้รวมกันได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • กรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นข้าราชการครู จะขอกู้ร่วมกันหรือแยกกันก็ได้
  ทั้งนี้ ให้กู้เพิ่มเติมตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกัน อัคคีภัย และค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ แต่จำนวนเงินให้กู้รวมทั้งหมด ต้องไม่เกิน 2 ล้านบาทครับ

หลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลหนี้

 • หนังสือรับรองหนี้คงเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์
 • หนังสือรับรองหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงิน
 • ต้นฉบับหลักฐานแสดงมูลหนี้อื่น ๆ ครับ

พวกเราต้องขอขอบคุณข้อมูลหลักและภาพประกอบจาก www.gsb.or.th  ด้วยครับ 

การที่เราใช้เงินจนเกินตัวทำให้เราเสียนิสัยได้ ถ้าไม่อยากเป็นหนี้เยอะๆก็ต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีนะครับ จะได้ไม่ต้องมีหนี้กันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตออมสิน เราสามารถกู้เงินสินเชื่อตรงนี้เพื่อนำไปชำระหนี้ได้ครับ ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปถ้าเพื่อนๆมีหนี้บัตรเครดิตครับ ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจ สามารถเข้าไปสมัครสินเชื่อ พร้อมกับติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบบทความของพวกเรา ช่วยกันกด like กด Shareให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดที่ต้องการข้อมูลดีๆแบบนี้ ข้อมูลรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ สำหรับคราวหน้าจะเป็นบทความดีๆอะไร ต้องติดตามกันในบทความนะครับ สำหรับวันนี้ พวกเราทีมงาน imoney.in.th ขอให้เพื่อนๆที่เป็นหนี้อยู่สู้ๆชำระให้หมดไวๆนะครับ สำหรับวันนี้พวกเราขอกราบลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ