บทความ : โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 จ่ายเบี้ยสั้นๆ รับเงินคืนกันยาวๆ กับ เมืองไทยประกันชีวิต ห้ามพลาด!! By iMoney.in.th

สวัสดีค่ะ ผู้ติดตามและผู้ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ iMoney.co.th ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่วงเวลาเสริมสร้างภูมิความรู้กับเรื่องสินเชื่อ บัตรเครดิต ประกันชีวิตและอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรการทางการเงินในชีวิตประจำวัน วันนี้ทีมงานของเราไม่ได้มามือเปล่าอย่างแน่นอน เพราะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการประกันชีวิตมาฝากทุกคนกันอีกครั้งค่ะ กับ โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 จ่ายเบี้ยสั้นๆ รับเงินคืนกันยาวๆ!หากบางคนยังไม่ทราบ เว็บไซต์ของเราได้รวมรวมบทความเกี่ยวกับประกันชีวิตไว้เยอะมากเลยค่ะ สามารถค้นหาและเลือกดูตามความต้องการได้เลย สำหรับวันนี้เรายังไม่ไปไกลจากประกันชีวิตที่ช่วยทุกคนในเรื่องเงินออมค่ะ เพียงแค่เห็นชื่อ ก็ชวนสงสัยแล้วว่า เอ มันจะรับทรัพย์ตลอดชีพได้ยังไงกัน! ถ้าอยากรู้ ตามไปดูรายละเอียดกันด้านล่างเลยค่ะ

Advertising :

เมืองไทยประกันชีวิต

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Pixabay.com

โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 จาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

ประกันชีวิตโครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 เป็นประกันชีวิตโครงการหนึ่งของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตที่ทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์บุคคลทั่วไปที่มีความต้องการทั้งประกันชีวิตและยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทน มีจุดเด่นที่ผู้เอาประกันจะชำระเบี้ยประกันเพียง 7 ปี แต่ผลประโยชน์จะยังคงอยู่ต่ออีกเป็นระยะเวลานาน ที่สำคัญยังได้รับเงินจ่ายคืนต่อเนื่องไปตลอดทั้งอายุของสัญญาเลยค่ะ

เพิ่มเติมนิดหน่อยสำหรับคนที่เข้าไปศึกษารายละเอียดประกันชีวิตต่างๆของบริษัทเมืองไทยประชีวิตที่มักจะปรากฏชื่อโครงการประกันชีวิตที่มีเลขต่อท้ายค่ะ บางคนอาจจะสงสัยว่าเลข 90/7 ที่ต่อท้ายชื่อประกันหมายถึงอะไร 90 นี้หมายถึงระยะเอาประกัน คือสามารถเอาประกันจนอายุครบ 90 ปี ส่วนเลข 7 ข้างหลังก็หมายถึงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันจะต้องชำระเบี้ยประกัน สิริรวมทั้งสิ้นระยะเวลา 7 ปีนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เป็นการสับสน เราจะขอสรุปข้อมูลดังกล่าวรวมกับข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต้องทราบสำหรับประกันชีวิตโครงการนี้ไว้ในหัวข้อข้อมลแบบประกันซึ่งอยู่ถัดไปนะคะ

ข้อมูลแบบประกัน

 • ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน : 7 ปี
 • ระยะเวลาการเอาประกันภัย : จนครบอายุ 90 ปี
 • การชำระเบี้ยประกัน : สามารถแบ่งชำระได้เป็น รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • มีการตรวจสุขภาพ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ค่ะ
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท

ต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นการคุ้มครองที่ผู้เอาประกันควรทราบค่ะ

 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 15-59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี) ค่ะ มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น จะไม่มีการคุ้มครองการทุพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
 • การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้

มีหมายเหตุที่ผู้เอาประกันควรทราบดังนี้ค่ะ

 • เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อมูลแบบประกันฉบับสังเขป เป็นไปตามแผนภาพที่แนบมาด้านล่างเลยค่ะ

เมืองไทยประกันชีวิต

เพื่อการทำความเข้าใจแผนภาพด้านบนได้มากขึ้น ขออนุญาตสรุปเป็นข้อๆนะคะ

 • ตัวเลขในเส้นสีชมพูแทนปีกรมธรรมป์ค่ะ โดคยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และขยับไปสินปีกรมธรรม์ที่ 4 6 8 10 12 14 (จำง่ายๆเป็นเลขคู่) ปีเหล่านี้ ผู้ที่เอาประกันจะได้รับ “เงินจ่ายคืน”ปีละ 2 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันที่เริ่มทำสัญญาประกันค่ะ
 • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 เป็นต้นไป ผู้เอาประกันจะได้รับเงินจ่ายคืนดังกล่างทุกปีไปจนถึงตอนอายุครบ 89 ปีเลยค่ะ ไม่เหมือนช่วงแรกๆที่จะได้ปีเว้นปี
 • เมื่อผู้เอาประกันอายุถึง 90 ปี ก็สามารถรับเงินครบสัญญาจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์ค่ะ
 • เรื่องการชำระเบี้ยประกันดูจากเส้นสีฟ้าคือต้องชำระเบี้ยประกันตอน 7 ปีกรมธรรม์แรกค่ะ

และตารางข้างล่างจะแสดงตัวอย่างของอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาทค่ะ ที่ต้องสังเกตคือ คุณผู้ชายจะเสียมากกว่าคุณผู้หญิงเล็กน้อยค่ะ

อายุ(ปี)

อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)

ชาย

หญิง

30

100.2995.22

35

103.96

98.35

40

108.68

102.25

50122.00

113.79

 

จบแล้วค่ะกับประกันชีวิตโครงการเมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 เป็นอย่างไรบ้างคะ ถ้าให้พูดสรุปในภาพรวม ก็ถือว่าเป็นประกันที่น่าสนใจมากโครงการหนึ่ง เพราะทำ 1 ได้ถึง 2 คือนอกจากจะเป็นประกันชีวิตแบบปกติผู้ที่ทำประกันก็ได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมออีกด้วย บางทีอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างระบบการจัดการเงินจากรายรับที่ได้นี้ได้ด้วยนะคะ

อย่างไรก็ตามค่ะ ต่อให้ประกันชีวิตใดใดก็ตามจะให้ข้อเสนอที่ผู้เอาประกันอย่างเราๆยากที่จะปฏิเสธได้ลง เราก็ต้องเอาใจใส่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์อย่างถี่ถ้วนด้วยคะ บางคนอาจจะเริ่มเบื่อว่าทำไมเราเน้นย้ำบ่อยเหลือเกิน แต่การทำประกันก็เปรียบเสมืองการลงทุนทางการเงินที่มาพร้อมกับความเสี่ยงค่ะ ถ้าหากเพื่อนๆอยากจะเริ่มออมเงิน แบบประกันภัย ลองเลือกโครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 จาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต กันดูค่ะ ทุกวันนี้กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดของผู้เอาประกันตั้งแต่เริ่มสัญญานั้นมีอยู่นับไม่ถ้วน ผลก็คือไม่สามารถขอดำเนินการหรือได้รับผลประโยชน์คลาดเคลื่อนได้ค่ะ ฉะนั้นกันไว้ด้วยการสละเวลาสักหน่อยในการตรวจตราหรือสอบถามกับตัวแทนของบริษัทโดยตรง ดีกว่ามานั่งปวดหัวภายหลังที่ยากจะแก้สัญญาได้ค่ะ วันนี้พวกเราทีมงาน iMoney ขอฝากข้อมูลและข้อคิดเรื่องประกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ อย่าลืมค่ะ ผู้ติดตามคนไหนมีข้อสงสัยไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เรื่องประกันแต่เป็นทุกเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน สามารถติดตามบทความอื่นๆที่เราได้รวบรวมผ่านเว็บไซต์ หรือเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook เลยค่ะ สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 จาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต