บทความ : โปรโมชั่นสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย KTB อัพเดท 2559 พร้อมอัตราดอกเบี้ย By iMoney.in.th

สำหรับใครที่กำลังมองหาวงเงินสินเชื่อบุคคล เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ อยู่ วันนี้ทาง iMoney.in.th ของเรา ได้รวบรวมเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกรุงไทย มาให้อัพเดตและเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจค่ะ

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย

รวมสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus

เป็นสินเชื่อบุคคลเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น แบบไม่มีหลักประกัน ค่ะ ให้กู้ได้สูงสุดที่ 5 เท่าของเงินได้รายเดือนซึ่งไม่เกิน 1 ล้านบาท  โดยมีระยะเวลาให้กู้อยู่ที่ 5 ปี  และจ่ายชำระต้นพร้อมดอกเบี้ย หักผ่านบัญชีเงินเดือนค่ะ

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้ ต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือเอกชนที่ มีเงินได้ประจำขั้นต่ำที่ 15,000บาทขึ้นไปค่ะ อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาให้กู้แล้วต้องไม่เกิน 60 ปีค่ะ  ที่สำคัญคือต้องมีเงินเดือนจ่ายผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะคะ

มาดูในส่วนของอัตราดอกเบี้ยกันค่ะ  MRR + 7% ต่อปี (ล่าสุด  14.875% ต่อปี) สำหรับกรณีผิดนัดชำระธนาคารคิด 25% ต่อปี

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม เข้าดูได้ที่เว็บหลักของธนาคารกรุงไทย หรือสอบถามที่ธนาคารโดยตรงเลยค่ะ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ  5 Plus

เป็นสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น สำหรับพนักงานประจำของบริษัทหรือเอกชนที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีเงินรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปีค่ะ และเมื่อรวมอายุผู้กู้และเวลากู้แล้วไม่เกิน 60 ปี  วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1ล้านบาทค่ะ อายุสัญญาเป็นแบบ 1 ปี ต่ออายุสัญญาปีต่อปีอัตโนมัติ

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย คิดตามนี้เลยค่ะ MRR + 9% ต่อปี (ล่าสุดที่ 16.875%)  สำหรับการผิดนัดชำระคิด 25% ต่อปีนะคะ เงื่อนไขการชำระนั้น  ชำระเฉพาะดอกเบี้ย ค่ะ

ถ้าอยากทราบรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ เข้าดูที่เว็บธนาคารกรุงไทย หรือ ติดต่อ กรุงไทย คอลเซ็นเตอร์ 02 111 1111 จ้า

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยธนวัฎ

สินเชื่อเฉพาะผู้มีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย วงเงินพร้อมใช้เพื่อเสริมความคล่องตัวด้านการเงิน ถ้าไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย และสามารถเลือกทำประกันกลุ่มโดยสมัครใจเพื่อประโยชน์ของลูกค้าด้วยค่าเบี้ยประกันกลุ่มที่ต่ำค่ะ  โดยแบ่งลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มตามนี้นะคะ

 1. กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน/เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ

โดยมีเงินเดือนขึ้นต่ำ 13,000 บาท และเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีกรุงไทยธนวัฎในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 15% ของเงินเดือน

 1. กลุ่มพนักงานราชการ/พนักงานสัญญาจ้าง/ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

มีเงินเดือนขึ้นต่ำที่ 15,000 บาท อายุสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 2 ปี และเหลือระยะจ้างไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีเงินเดือน แต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 25% ของเงินเดือนค่ะ

 1. กลุ่มพนักงานประจำของบริษัทเอกชน ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดได้ทำบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎเป็นสวัสดิการ

มีเงินเดือนขั้นต่ำ 18,000 บาท และเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายเข้าบัญชีเงินเดือน แต่ละเดือน ไม่น้อยกว่า 25% ของเงินเดือน

สำหรับวงเงินกู้ แบ่งเป็น 2 เงื่อนไขค่ะ

สำหรับหน่วยงานต้นสังกัดที่ไม่ได้ทำบันทึกตกลงให้เป็นสินเชื่อสวัสดิการธนาคาร (MOU) ให้กู้สูงสุดที่ 5 เท่าของเงินเดือนและ

หน่วยงานต้นสังกัดที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงให้เป็นสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคาร(MOU) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจให้กู้สูงสุดที่12 เท่าของเงินเดือน  และ หน่วยงานเอกชน ให้กู้สูงสุดที่ 10 เท่าของเงินเดือนค่ะ

โดยกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ 1 ปีค่ะและมีค่าธรรมเนียมใช้วงเงินรายปี 200 บาท

ส่วนของอัตราดอกเบี้ย นั้นอัตรา MRR +3.5% ต่อปี สำหรับกรณีที่กำหนดให้มีบุคคลค้ำประกันแต่เราไม่ประสงค์ใช้ผู้ค้ำประกัน ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเพิ่ม ตามนี้ค่ะ

 • กลุ่มข้าราชการ เพิ่มอีก 2.00% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ MRR +5.50% ต่อปี
 • กลุ่มพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน คิดเพิ่มอีก 2.50% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ MRR+6.00%ต่อปี

สำหรับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบได้ที่ธนาคารโดยตรง หรือแวะเข้าไปอ่านเพิ่มได้ที่เว็บของธนาคารกรุงไทยค่ะ

สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานตามสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการองค์การมหาชน รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ

สินเชื่ออเนกประสงค์พิเศษเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ ที่ให้ผ่อนชำระได้ยาว ๆ ถึง 20 ปี โดยมีบุคคลค้ำประกัน

แบ่งลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม ตามนี้คะ

กลุ่มข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 13,000 บาท และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มพนักงานราชการ ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา และมีข้อตกลงหักเงินได้นำส่งชำระหนี้ธนาคาร มีสัญญาจ้างทำงาน กำหนดระยะเวลาจ้าง เงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000บาท และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้ว 1 ครั้ง

เงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลค้ำประกันและรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยตามนี้เลยค่ะ

กรณีบุคคลค้ำประกัน กลุ่มข้าราช และกลุ่มอาชีพพิเศษ (เช่น แพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีขึ้นไปฯลฯ)

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 1.50 ล้านบาท

กรณีข้าราชการที่มีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยที่ MRR+0.75% ต่อปีค่ะ

กรณีกลุ่มอาชีพพิเศษ ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR +0.75% ต่อปีค่ะ

กรณีข้าราชการเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท มีบุคคลค้ำประกัน ดอกเบี้ยที่ MRR+0.75% ต่อปี หากเลือกไม่มีผู้ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเป็น MRR+2.75% ต่อปีค่ะ

 • วงเงินกู้ส่วนที่เกิน 1.50 ล้านบาท รวมแล้วไม่เกิน 2 ล้านบาท

กรณีข้าราชการมีเงินได้ 25,000บาทขึ้นไปและมีผู้ค้ำประกัน 1 คน คิดอัตราดอกเบี้ยที่ MRR+0.75% ต่อปี หากเลือกแบบไม่มีผู้ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเป็น MRR+2.75% ต่อปีค่ะ

กลุ่มอาชีพพิเศษ มีผู้ค้ำประกัน 1 คน อัตราดอกเบี้ยที่ MRR +0.75% ต่อปี หากเลือกแบบไม่มีผู้ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยจะเป็น MRR+3.75% ต่อปีค่ะ

กลุ่มพนักงานราชการ วงเงินกู้ไม่เกิน 5แสนบาท มีผู้ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย ที่ MRR +2.5%ต่อปี

กรณีจำนองหลักทรัพย์ ได้วงเงินกู้ 100%ของราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทค่ะ อัตราดอกเบี้ย MRR -0.75% ต่อปีค่ะ

สำหรับกรณีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน กู้ได้เต็มจำนวนเงินฝากค่ะ แต่ไม่เกินที่ 5 ล้านบาทนะคะ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ + ส่วนต่างไม่น้อยกว่า 1.50% ต่อปีค่ะ

ซึ่งเมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้ว กู้รวมได้สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาทค่ะ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปดูในเว็บหลักของธนาคารกรุงไทย หรือโทร 02 111 1111 Call center เลยจ้า

สินเชื่อกรุงไทย ใส่ใจคุณ (KTB Care for You)

เป็นสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้มีรายได้ประจำไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินรายได้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยแบ่งวงเงินกู้ออกเป็น 2 ส่วนคือ

 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) ไม่เกิน 5 บ้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 10 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้กู้ไม่เกิน 1 ปี และต่ออายุทุกปีค่ะ

ซึ่งวงเงินเมื่อรวมกันแล้ว ไม่เกินที่ 5 ล้านบาทค่ะ

สำหรับรายละเอียดหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยตามนี้นะคะ (ล่าสุด MRR 7.875 %)

จำนอง    ที่ดินเปล่า (ที่มีเอกสารสิทธิ์โฉนด) ให้O/D และ/หรือ T/L รวมแล้วไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดในอาคารชุด  ให้O/D และ/หรือ T/L รวมแล้วไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

อัตราดอกเบี้ยของการจำนอง    O/D = MRR + 2.0% ต่อปี,   T/L = MRR + 1.0% ต่อปี

จำนำพันธบัตร  ให้ O/D และ/หรือ T/L รวมแล้วไม่เกิน 90%  อัตราดอกเบี้ยของการจำนำ  O/D = MRR + 1.0% ต่อปี, T/L = MRR ต่อปี

โอนสิทธิ์เรียกร้องในเงินฝาก ให้ O/D ไม่เกิน 90% และ ให้ T/L ไม่เกิน 100% ค่ะ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกด้วยส่วนต่าง 2.0% ต่อปี ค่ะ

และเช่นเดิมนะคะ ถ้าสนใจเพิ่มเติม ดูได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย หรือจะสอบถามโดยตรงที่ธนาคารก็ได้เลยค่ะ

สินเชื่อกรุงไทย Super Easy

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน กู้ได้ 5 เท่าของเงินรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 1 ล้านบาทค่ะ ช่วงนี้ธนาคารกรุงไทยมีโปรโมชั่นครบ 50 ปี ด้วยดอกเบี้ยต่ำ 18% ต่อปีเฉพาะพนักงานที่มีรายได้ประจำ ถึง 31 มีนาคม 2559นี้ค่ะ

โดยมีระยะเวลาให้เลือกผ่อนชำระที่ 12 – 60 เดือนค่ะ

มาดูรายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยกันค่ะ

 • พนักงานที่มีเงินเดือน 20,000บาทขึ้นไป อายุงานไม่ต่ำกว่า1ปี ให้วงเงินไม่เกิน 5เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทค่ะ ดอกเบี้ยที่ 20% ต่อปี  โปรโมชั่น เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 อัตราดอกเบี้ย ที่ 18% ตลอดอายุสัญญาค่ะ
 • ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีเงินรายได้สุทธิขั้นต่ำต่อเดือน 20,000 บาทและประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปีค่ะ วงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 เดือน และให้สูงสุด 5 แสนบาทค่ะ อัตราดอกเบี้ยที่ 22% ต่อปีค่ะ

หากต้องการรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ เข้าดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บหลักของธนาคารกรุงไทย หรือติดต่อที่ธนาคารโดยตรงนะคะ

สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยสำหรับพนักงานประจำ หรือ ตามสัญญาจ้างที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่ได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง เงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยค่ะ  ส่วนหน่วยงานที่ทำข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทยจะได้รับสิทธิพิเศษ วงเงิน 10 เท่า อนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาทผ่อนชำระได้สูงสุด 7 ปี

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย โดยแบ่งตามหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตามนี้เลยค่ะ

บุคคลค้ำประกัน   อัตราดอกเบี้ย MRR+1.50%ต่อปี / MRR +2.0%ต่อปี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

วงเงิน 10 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี

จำนองหลักทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี

วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี

โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝากเป็นประกัน    อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ +1.5% ต่อปี

วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี

เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้ว กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายค่ะ

แต่สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ 80,000 บาทขึ้นไปยกเว้นบุคคลค้ำประกันโดย คิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2 % ต่อปีค่ะ

หากต้องการรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ เข้าดูที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย หรือ คอลเซ็นเตอร์ 02 111 1111 จ้า

สินเชื่อ KTB Home For cash

เป็นสินเชื่อบุคคลอเนกประสงค์เพื่ออุปโภคหรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์หรือชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิต สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งรายใหม่และรายเก่าของธนาคาร ซึ่งห้ามนำเงินกู้ไปจ่ายชำระค่าซื้อหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยค่ะ อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 65 ปี มีประวัติการผ่านชำระหนี้ที่ดีต่อเนื่องสม่ำเสมอ และห้ามใช้สินเชื่อนี้กรณีผู้กู้ที่มีวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อที่ดินสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคตที่ยังไม่ได้สร้างค่ะ

สำหรับการพิจารณาเงินให้กู้นั้นก็ตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ค่ะ โดยวงเงินให้กู้เมื่อรวมวงเงินสินเชื่อ Home For Cash กับยอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้ว หรือ วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ เป็นดังนี้ค่ะ

กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)

ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยค่ะ หากสัญญาของรายเดิมเหลือไม่ถึง 5 ปี ให้ผ่อนชำระได้สูงสุด 5 ปีค่ะ โดยผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน เดือนละเท่ากันค่ะ

 • กรณีก็เพื่อการอุปโภคหรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ Loan To Value (LTV) หรืออัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเมื่อเทียบกับมูลค่าบ้าน  เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะ
 • กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต สามารถกู้ได้ไม่เกินจำนวนเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายจริง แต่สำหรับลูกค้ารายใหม่ ธนาคารให้กู้เพิ่มได้อีก 5% เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมดโดยที่ LTV ไม่เกิน 105 % นะคะ

มาดูอัตราดอกเบี้ยของการกู้แบบมีกำหนดระยะเวลากันค่ะ

สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่หรือลูกค้ารายเดิมที่ผ่อนชำระมาแล้วน้อยกว่า 2 ปี อัตราร้อยละ MRR ต่อปีค่ะ

ส่วนลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมที่ผ่อนมานานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป อัตรา  MRR -0.5% ต่อปีค่ะ

กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน Revolving Loan

ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกัน  วงเงินกู้ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาท และห้ามนำไปชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตนะคะ ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี และก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญาอีกทีค่ะ

หากเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ ให้ใช้ราคาประเมินหลักทรัพย์ หรือราคาซื้อขายจริง ที่ราคาไหนต่ำกว่าใช้ตัวนั้นค่ะ

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย เรียกเก็บที่ อัตรา ร้อยละ MRR +1.00% ต่อปีค่ะ
กรณีแบบมีกำหนดระยะ(Term Loan) ร่วมกับกรณีกู้แบบหมุนเวียน(Revolving Loan) วงเงินเมื่อรวมกันแล้วมีสัดส่วนสินเชื่อต่อราราคาประเมินทรัพย์ประกัน(LTV) ไม่เกินตาม LTV ที่ทางธนาคารกำหนดค่ะ

ในส่วนของลกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่เมื่อรวมเงินกู้ทุกประเภทแล้วได้สูงสุดที่ 5 ล้านบาทต่อรายค่ะ และถ้าเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิม เมื่อรวมเงินกู้ทุกประเภทแล้วให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ลดลง และสามารถกู้ได้ต่อรายสูงสุดที่ 5 ล้านบาทนะคะ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย หรือสอบถามที่ธนาคารโดยตรงค่ะ

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ

เป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในประเทศ เป็นค่าใช้จ่าย ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็น ค่าเรียน ค่าตำรา อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ทีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รวมทั้งระดับบัณฑิตศึกษาที่ทางราชการรับรองด้วยค่ะ เป็นค่าใช้จ่ายหลักสูตร inter หรือ English Program ตั้งแต่อนุบาล จนถึง มัธยมปลายค่ะ ระยะเวลาการให้สินเชื่อและผ่อนชำระสูงสุดได้ไม่เกิน 10 ปีค่ะ

สำหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง หรือว่าญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือว่าเป็นบุคคลที่ทำงานแล้วที่อยากจะเรียนต่อมีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และเมื่อรวมอายุสัญญากับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปีค่ะ

มาดูอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดกันค่ะ โดยผู้ค้ำ ถ้าเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การรัฐ เงินเดือน15,000 บาทขึ้นไป ถ้าเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป และถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป ค่ะ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี/หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพ/บัณฑิตศึกษา ให้วงเงินตามใช้จ่ายจริง

ดอกเบี้ยตามนี้ค่ะ  บุคคลค้ำ ที่ MRR+3%,  มีหลักประกัน ที่ MRR-0.75%   และ  จำนำเงินฝาก ที่ ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%

หลักสูตร Inter/English Program อนุบาล-มัธยมปลาย

ดอกเบี้ยตามนี้จ้า  บุคคลค้ำประกันที่ MRR+3%,  มีหลักประกัน ที่ MRR -0.75%  และจำนำเงินฝากที่ดอกเบี้ยเงินฝาก +2%

หากผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง ให้คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมด ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศ (ล่าสุด 18.00%) โดยผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละเท่ากันให้เสร็จภายในอายุสัญญากู้ เริ่มชำระงวดแรกภายใน 1 เดือน นับจากวันทำสัญญาค่ะ

สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ

สินเชื่อสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อของบุคคลทั่วไปในสถาบันต่างประเทศ ที่ สำนักงาน ก.พ.รับรอง หรือเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม Extensive Course ในสายวิชาชีพที่ตรงกับสายงาน การศึกษาด้านภาษา หรือ Intensive Courseก่อนเข้าเรียน  นักเรียนโครงการ A.F.S และอื่น ๆ โดยให้กู้ตามค่าใช้จ่ายจริง รวมถึงค่าเรียน ค่าตำรา และอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขอนามัย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องค่ะ

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ที่มีการรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย หรือว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือญาติ ของผู้ที่จะไปศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างศึกษาต่อที่ต่างประเทศ หรือว่าจะเดินทางไปศึกษาตามโครงการของสถาบันแนะนาวการศึกษาที่เป็นสมาชิกของ TIECA (สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ หรือที่ธนาคารเห็นชอบ มีรายได้แน่นอนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ได้ค่ะ อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 65 ปีค่ะ ถ้ากู้ร่วมให้ถือเอาอายุของผู้ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์ ถ้าผู้เรียนกู้เองอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 60 ปี  ระยะเวลาการให้สินเชื่อและผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปีค่ะ

มาดูอัตราดอกเบี้ยกันดีต่อนะคะ  บุคคลค้ำประกันอยู่ที่ MRR +3% ต่อปี,  จำนองหลักทรัพย์อยู่ที่ MRR -0.75% ต่อปี  และโอนสิทธิ์เรียกร้องในเงินเป็นประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก + 2% ต่อปี ค่ะ

ถ้าผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศ (ล่าสุด 18%)

หากต้องการรายละเอียดปลีกย่อย เข้าดูได้ทีเว็บธนาคารกรุงไทย หรือสอบถามกับธนาคารได้โดยตรงค่ะ

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป แบบมีบุคคลค้ำประกัน เพื่อพนักงานราชการ ที่มีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย และมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทและมีเงินได้สุทธิเพียงพอต่อการผ่อนชำระ ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไมเกิน 5 แสนบาท หักบัญชี ชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชี โดยตัดทุกวันที่ 24 ของทุกเดือนค่ะ สำหรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR +3.50% ต่อปีค่ะระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 4 ปี และไม่เกินอายุสัญญาจ้างที่เหลือค่ะ

หากสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารโดยตรง หรือเข้าไปดูข้อมูลก่อนได้ที่หน้าเว็บธนาคารกรุงไทยค่ะ

โครงการเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

สินเชื่อที่มาพร้อมสโลแกน “ความสุขไม่มีวันเกษียณ” สำหรับผู้รับบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน จากกรมบัญชีกลางและไม่เป็นบุคคลล้มละลายขณะที่ขอสินเชื่อ เป็นสินเชื่อแบบไม่มีบุคคลค้ำประกัน และไม่จำกัดอายุผู้กู้ จะเลือกชำระเพียงดอกเบี้ย หรือ ชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยก็ได้ ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี โดยให้วงเงินไม่เกินที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด โดยอัตราดอกเบี้ยดังนี้ค่ะ MRR –  0.375% ต่อปี

หากเข้าเงื่อนไขและสนใจข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปดูเพิ่มที่หน้าเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย หรือสอบถามได้ที่ธนาคารโดยตรงนะคะ

อัพเดตกันแบบยาว ๆ เต็มอิ่มกันเลยทีเดียว สำหรับสินเชื่อบุคคลที่ธนาคารกรุงไทยมีไว้ให้เลือกใช้บริการ หลากหลายประเภทสินเชื่อตามความเหมาะสมของลูกค้า แทบจะครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเลยนะคะ  และเช่นเคยค่ะ สำหรับการเงินการธนาคาร  อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่าง ๆของสินเชื่อ ตามประกาศของธนาคาร ดังนั้นอย่าลืมแวะมาอัพเดตข้อมูลล่าสุดที่ IMoney.in.th  ด้วยกันบ่อย ๆ นะคะ  และหากสนใจสินเชื่อไหนเป็นพิเศษก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากธนาคารโดยตรงก่อนตัดสินใจนะคะ

ขอบคุณข้อมูลหลักจากเว็บไซตืหลักธนาคารกรุงไทย : http://www.ktb.co.th/

แต่เดี๋ยวก่อน เชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากจะทราบรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารอื่นๆ ไว้เพื่อเปรียบเทียบด้วยใช่มั้ยครับ ซึ่งทางทีมงาน iMoney.in.th ก็ได้ทำการรวบรวมไว้ที่ลิงค์ด้านล่าง เพื่อความสะดวกสบายของทุกท่าน สนใจของธนาคารไหน ตามไปดูได้เลยครับ

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี | สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย | สินเชื่อส่วนบุคคล tmb | สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน | สินเชื่อ ส่วนบุคคล ไทย พาณิชย์ | สินเชื่อส่วนบุคคล cimb | สินเชื่อบุคคล ธนชาต | สินเชื่อส่วนบุคคล uob | สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงเทพ | สินเชื่อส่วนบุคคล กสิกร | สินเชื่อบุคคล ธกส | สินเชื่อส่วนบุคคล ทิสโก้ | สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน | สินเชื่อส่วนบุคคล LHBANK

ซึ่งข้อมูลในลิงค์ด้านบนทั้งหมด เป็นข้อมูลที่อัพเดทเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2559 นะครับ และทีมงานจะมีการอัพเดทข้อมูลให้ทุกเดือนเลย ถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลใหม่ล่าสุดในแต่ละเดือนอย่าลืมกดติดตามพวกเราผ่านทาง Social Network ต่างๆ ด้วยนะครับ