บทความ : ข้อมูลดอกเบี้ยและรายละเอียด สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 2559 By iMoney.in.th

ถ้าหากพูดถึงเรื่องของ อนาคต เพื่อนๆหลายคนมีความฝันที่อยากจะทำตามความฝัน ให้ตัวเอง เพื่อความสุขของครอบครัว ซึ่งถ้ามีเงินสดสักก้อนหนึ่ง เพื่อนำมาลงทุนมาใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นหรือต้องการ มันจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มความฝันเพื่อนๆใช่ไหมล่ะครับ ความฝันของเพื่อนๆจะไม่เป็นความฝันอีกต่อไปครับเพราะในวันนี้พวกเราทีมงาน Profin.in.th จะมาแนะนำบริการสินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งในวันนี้เราจะมาศึกษากันว่า บริการสินเชื่อของธนาคารมีสิทธิประโยชน์ใดบ้าง ถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเลยครับ เราไปศึกษาบริการสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกันเลยครับ

โปรโมชั่นสินเชื่อส่วนบุคคล เงินกู้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด SCBT มกราคม 2559

รวมข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดอัพเดท 2559

สินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

สำหรับบริการสินเชื่อนี้ เพื่อนๆสามารถกู้ได้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของเงินเดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทกันเลยนะครับ อีกทั้งไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกันให้ครับ สินเชื่อนี้อนุมัติเร็ว สะดวก สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของท่านได้เลย เรื่องระยะเวลาในการผ่อนชำระเป็นการผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆกัน สามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง 60 เดือนเลยนะครับ ทั้งหมดข้างต้นนี้เป็นจุดเด่นของบริการสินเชื่อของธนาคารฯ นี้ครับ เพื่อนๆสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยครับ น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับ ดังนั้นเราไปดูรายละเอียดของบริการสินเชื่อส่วนบุคคลนี้กันดีกว่าครับ

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับ เพียงเพื่อนๆเป็นพนักงานประจำหรือเจ้าของธุรกิจที่มีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อ เดือนครับ และต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย เรื่องของเอกสารประกอบการสมัครนั้นได้แบ่งเป็น เพื่อนๆที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำ และ เพื่อนๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจครับ

  • เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเพื่อนๆที่มีรายได้เป็นประจำทุกเดือน เพียงเพื่อนๆ กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นหนังสือยินยอมในการตรวจสอบข้อมูลของเพื่อนๆ เตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อนๆเตรียมเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เตรียมสลิปเงินเดือนต้นฉบับของเดือนล่าสุด หรือ สำเนาสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับ ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีจดหมายรับรองเงินเดือน ต้องระบุตำแหน่งงาน อายุงาน และโบนัสล่าสุด พร้อมสำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีไม่มีบัญชีเงินเดือน) พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะครับ สำหรับเพื่อนที่สมัคร ได้รับเงินเดือนเป็นเงินสด ใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) และใบเสร็จการเสียภาษี พร้อมด้วยสำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับ
  • เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเพื่อนๆที่มีรายได้เป็นเจ้าของธุรกิจ เพียงเพื่อนๆกรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นหนังสือยินยอมในการตรวจสอบข้อมูลของเพื่อนๆ เตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับพร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อนๆเตรียมเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ของเพื่อนๆ ในส่วนของเอกสารของธุรกิจหรือบริษัทก็ต้องเตรียมมานะครับ ประกอบด้วย สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมด้วยสำเนาบัญชีธนาคารของลูกค้าย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เตรียมสำเนารายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (สำเนาไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยครับ เพียงเท่านี้ก็สามารถนำเอกสารไปยื่นที่ธนาคารได้เลยครับ

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เพียงเพื่อนๆกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมด้วยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครทุกชุด แล้วส่งใบสมัครทั้งฉบับพร้อมเอกสารประกอบการ สมัคร มอบให้พนักงานขายอิสระที่ท่านติดต่อ หรือ มอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทุกสาขา ทั่วประเทศครับเพื่อนๆสามารถสมัครทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้นะครับที่ลิ้งนี้เลยนะครับwww.sc.com/th/apply-now/installment-loan/th/

ถ้าสมัครออนไลน์ ทางธนาคารฯจะมีโปรโมชั่นหรือสิทธิประโยชน์คือ อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ 0% นาน 2 เดือน
เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปครับ

ช่องทางการชำระเงิน สำหรับการชำระเงินสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด   สำหรับเพื่อนๆที่สมัครใช้บริการสินเชื่อนี้ สามารถชำระคืนได้ง่ายด้วยเช็คหรือเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) หรือด้วยเงินสดเท่านั้น ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารธนชาติ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบีทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำระล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันครบกำหนดชำระเงินคืน อีกทั้งยังเพื่อนๆยังสามารถชำระเงิน ณ จุดชำระเงินของเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยยอดชำระไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้งครับ ชำระได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีสัญลักษณ์ Pay at Post โดยยอดชำระไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้งครับ หรือเพื่อนๆจะชำระที่ จัสเพย์ (ศูนย์บริการทีโอที)ก็ได้นะครับ โดยยอดชำระไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้งครับ และ เอ็มเปย์สเตชั่น (เอไอเอส / เทเลวิซ) โดยยอดชำระไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้งครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดสิทธิประโยชน์และรายละเอียดนั้นเหมาะสมกับเพื่อนๆหรือเปล่าครับ ถ้าเพื่อนๆต้องการสมัครหรือติดต่อสอบถามสามารถทาง Facebook : https://www.facebook.com/StandardCharteredTH หรือโทรไปที่เบอร์ 1595 ครับ หรือถ้าใครสนใจ สินเชื่อส่วนบุคคล กสิกรไทย ตาม Link ไปได้เลยครับ สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบบทความนี้ รบกวนช่วยกดLike กด Share ให้พวกเราด้วยนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มีความสนใจในเรื่องของบริการสินเชื่อ ให้เป็นข้อมูลและความรู้ที่ดีครับ พวกเราทีมงาน Profin.in.th ขอให้เพื่อนๆทำตามความฝันให้สำเร็จนะครับ พวกเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

แต่เดี๋ยวก่อน เชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากจะทราบรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารอื่นๆ ไว้เพื่อเปรียบเทียบด้วยใช่มั้ยครับ ซึ่งทางทีมงาน iMoney.in.th ก็ได้ทำการรวบรวมไว้ที่ลิงค์ด้านล่าง เพื่อความสะดวกสบายของทุกท่าน สนใจของธนาคารไหน ตามไปดูได้เลยครับ

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี | สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย | สินเชื่อส่วนบุคคล tmb | สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน | สินเชื่อ ส่วนบุคคล ไทย พาณิชย์ | สินเชื่อส่วนบุคคล cimb | สินเชื่อบุคคล ธนชาต | สินเชื่อส่วนบุคคล uob | สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงเทพ | สินเชื่อส่วนบุคคล กสิกร | สินเชื่อบุคคล ธกส | สินเชื่อส่วนบุคคล ทิสโก้ | สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน | สินเชื่อส่วนบุคคล LHBANK

ซึ่งข้อมูลในลิงค์ด้านบนทั้งหมด เป็นข้อมูลที่อัพเดทเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2559 นะครับ และทีมงานจะมีการอัพเดทข้อมูลให้ทุกเดือนเลย ถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลใหม่ล่าสุดในแต่ละเดือนอย่าลืมกดติดตามพวกเราผ่านทาง Social Network ต่างๆ ด้วยนะครับ