บทความ : โปรโมชั่นเงินกู้และสินเชื่อส่วนบุคคล LHBANK อัพเดท 2559 By iMoney.in.th

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันจะมีบ้านสักหลังเพื่ออยู่กับครอบครัวที่ท่านรัก หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเริ่มสร้างกิจการเพื่ออนาคตที่สดใส หรือหากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ แต่ทุกความฝันล้วนติดปัญหาใหญ่อยู่อย่างเดียวคือ “ขาดทุนทรัพย์” วันนี้ทางทีมงาน …….. ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับหลากหลายโปรโมชั่นสินเชื่อจาก LH Bank มาฝาก ซึ่งเรียกได้ว่าอาจจะครอบคลุมทุกความต้องการของท่านเลยก็ว่าได้ ส่วนแต่ละโปรโมชั่นสินเชื่อจะมีสินเชื่อส่วนบุคคล LHBANK จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น เรามาทำความรู้จักที่ละส่วนไปพร้อมกันดังนี้ครับ

สินเชื่อส่วนบุคคล LHBANK

สินเชื่อส่วนบุคคล LHBANK อัพเดท 2559

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อประเภทแรกได้แก่ “สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย” เป็นบริการสินเชื่อส่วนบุคคล LHBANK แก่ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งทาง LH Bank มีให้เลือกรับบริการอยู่ 3 แบบด้วยกันคือ สินเชื่อบ้านแสนสบาย สินเชื่อ Refinance และสินเชื่อเพื่อชำระค่าประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยแต่ละแบบจะมีรายละเอียดและจุดเด่นแตกต่างกันดังนี้

สินเชื่อบ้านแสนสบาย เป็นสินเชื่อเพื่อให้ท่านนำไปจัดหาที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ท่านจะได้รับวงเงินกู้เต็มจำนวนในกรณีที่ที่อยู่อาศัยที่ท่านต้องการซื้อมีราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท ส่วนการผ่อนชำระสามารถกำหนดได้นานสูงสุดถึง 40 ปี พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สินเชื่อ Refinance เป็นสินเชื่อเพื่อให้ท่านนำเงินไปไถ่ถอนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินเดิม พร้อมขอวงเงินเพิ่มสำหรับการต่อเติม และ สินเชื่อเพื่อชำระค่าประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นสินเชื่อเพื่อให้ท่านนำไปจัดหาที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เพียงจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้ให้พร้อมก็สามารถยื่นขอกู้สินเชื่อได้เลย

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
กรณีบุคคลที่มีรายได้ประจำ
                  – ใบรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
                  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)
                  – สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)
                  – สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
                  – เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
                  – สำเนาการจะซื้อจะขาย, สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า, แผนที่ตั้งหลักทรัพย์ และอื่นๆ
                  – รายงานผลการเดินบัญชีจากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีส่วนตัว)
กรณีบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการ
                  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)
                  – สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)
                  – สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
                  – เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
                  – สำเนาการจะซื้อจะขาย, สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า, แผนที่ตั้งหลักทรัพย์ และอื่นๆ
                  – รายงานผลการเดินบัญชีจากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีส่วนตัว)
                  – รายงานผลการเดินบัญชีจากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีบริษัท)
                  – งบการเงินของกิจการย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)
                  – ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
                  – ทะเบียนผู้ถือหุ้น
                  – หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
                  – ใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์
                  – ใบแสดงหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบ ภงด. / ใบ ภพ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
                  – ใบเสร็จรับเงิน / บิลซื้อขายสินค้า
                  – ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)

สินเชื่อส่วนบุคคล LHBANK เอนกประสงค์

เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาว์เฮ้าส์ ทาว์โฮม หรือห้องชุดที่ปลอดภาระและต้องการแปลงทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นเงินในการใช้จ่ายต่างๆ เช่น ซ่อมแซมบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ท่องเที่ยว รวมถึงการชำระหนี้สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินเดิม เป็นต้น โดยสินเชื่อนี้มีจุดเด่นทั้งเรื่องอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้อนุมัติสูงสุดถึง 10 ล้านบาท สามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข ที่สำคัญยังสามารถกำหนดระยะเวลาผ่อนได้นานสูงสุดถึง 30 ปี และเมื่อทราบรายละเอียดในเบื้องต้นกันแล้ว จากนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นขอกู้สิ้นเชื่อ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเอนกประสงค์
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้,ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)
                  – สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
                  – สำเนาทะเบียนบ้าน
                  – สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้
(กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ)– ใบรับรองเงินเดือนหรือรายได้และสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
– สมุดบัญชีที่มียอดเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน
(กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว)– สมุดบัญชีที่มียอดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
– ทะเบียนการค้า / หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
– งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
– ใบแสดงการหักภาษี / ใบเสร็จรับเงิน, บิลซื้อ-ขาย / ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)
(กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ)– สมุดบัญชีที่มียอดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
– ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)
เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน
                  – สำเนาโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.) ทุกหน้า
                  – แผนที่ตั้งหลักประกัน
                  – สัญญาเงินกู้เดิม
                  – สัญญาจำนอง เช่น ทด.12-13

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

สำหรับท่านที่กำลังมองหาโอกาสทางการศึกษา แต่ยังติดปัญหาด้านทุนทรัพย์ ทาง LH Bank ก็ยังมีสินเชื่อเพื่อการศึกษาให้บริการ โดย “สินเชื่อเพื่อการศึกษา” นี้เป็นสินเชื่อที่รองรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ทั้งที่อยู่ในหลักสูตรภาคบังคับ ตลอดจนการศึกษาเพื่อหาประสบการณ์ สามารถใช้ได้กับการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ท่านสามารถเบิกใช้สินเชื่อตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยเบิกเงินกู้เป็นงวดการศึกษา ทำให้ช่วยประหยัดดอกเบี้ยจากการเบิกทั้งจำนวน ส่วนการผ่อนชำระนั้นเป็นแบบผ่อนชำระลดเงินต้นและลดดอกเบี้ย และสามารถชำระปิดบัญชีได้ก่อนกำหนดโดยไม่มีค่าปรับครับ เห็นแบบนี้แล้วละก็อย่ารอช้าครับ เพียงจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคล LHBANK ชนิดนี้ได้เลย

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการศึกษา
                  – เอกสารแสดงสถานะบุคคลที่มีรายได้ประจำ
                  – ใบรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน
                  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)
                  – สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)
                  – สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
                  – เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
                  – สำเนาการจะซื้อจะขาย, สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า, แผนที่ตั้งหลักทรัพย์ และอื่นๆ
                  – รายงานผลการเดินบัญชีจากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีส่วนตัว)

ยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัย การทำธุรกิจ หรือการศึกษา LH Bank ก็มีบริการสินเชื่อไว้รองรับและอำนวยความสะดวกสำหรับทุกท่านอย่างครบครัน และหลังจากที่ได้รู้จักกับสินเชื่อแต่ละประเภทที่ LH Bank เปิดให้บริการกันไปแล้ว หวังว่าทุกท่านที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบครันและคุ้มค่า ส่วนท่านใดที่ยังคงมีความถามหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร หรือติดต่อโดยตรงที่สาขาใกล้บ้านของท่านได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ ทางทีมงานอยากให้ทุกท่านใช้ความรอบละเอียดคอบในการวางแผน ทั้งการกู้ยืมสินเชื่อ ตลอดจนการผ่อนชำระ และขอให้ประสบความสำเร็จตามที่วาดหวังไว้นะครับ สวัสดีครับ

แต่เดี๋ยวก่อน เชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากจะทราบรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารอื่นๆ ไว้เพื่อเปรียบเทียบด้วยใช่มั้ยครับ ซึ่งทางทีมงาน iMoney.in.th ก็ได้ทำการรวบรวมไว้ที่ลิงค์ด้านล่าง เพื่อความสะดวกสบายของทุกท่าน สนใจของธนาคารไหน ตามไปดูได้เลยครับ

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี | สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย | สินเชื่อส่วนบุคคล tmb | สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน | สินเชื่อ ส่วนบุคคล ไทย พาณิชย์ | สินเชื่อส่วนบุคคล cimb | สินเชื่อบุคคล ธนชาต | สินเชื่อส่วนบุคคล uob | สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงเทพ | สินเชื่อส่วนบุคคล กสิกร | สินเชื่อบุคคล ธกส | สินเชื่อส่วนบุคคล ทิสโก้ | สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน | สินเชื่อส่วนบุคคล LHBANK

ซึ่งข้อมูลในลิงค์ด้านบนทั้งหมด เป็นข้อมูลที่อัพเดทเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2559 นะครับ และทีมงานจะมีการอัพเดทข้อมูลให้ทุกเดือนเลย ถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลใหม่ล่าสุดในแต่ละเดือนอย่าลืมกดติดตามพวกเราผ่านทาง Social Network ต่างๆ ด้วยนะครับ