บทความ : รีไฟแนนซ์บ้าน กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่อนสบายดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.5% กู้ไม่ยากอย่างที่คุณคิด By iMoney.in.th

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์-สินเชื่อส่วนบุคคล-imoney

Credit : https://pixabay.com/th/

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยถูกเพียง 0.5% นาน 1 ปี ผ่อนสบายกับสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์

หากคุณเป็นคนที่มีหนี้บ้านกับสินเชื่อธนาคาร ส่งมานานหลายปี ดอกเบี้ยก็เพิ่มสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่ลอยตัว และต้องการที่จะรีไฟแนนซ์บ้าน เพราะการรีไฟแนนซ์บ้าน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดดอกเบี้ย ลดภาระค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นแล้ว ยังได้เงินก้อนไว้ใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับคุณ วันนี้ iMoney ขอแนะนำ สินเชื่อบ้านกับธนาคารกรุงศรีอยุธยามาฝากกันค่ะ ว่ามีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร เงื่อนไขอย่างไร ติดตามอ่านได้เลยค่ะ

จุดเด่นของสินเชื่อบ้านกรุงศรี

 • กู้ได้สูงสุด 95% ของราคาประเมินจากธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • หากมีวงเงินเหลือ สามารถกู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชได้อีกต่อ
 • สามารถเลือกการผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี
 • สิทธิพิเศษดอกเบี้ย 0.5% นอน 1 ปี

คุณสมบัติของผู้ที่มีความประสงค์ในการขอกู้

 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี และต้องมีสัญชาติไทย
 • พนักงานประจำที่มีรายได้ที่แน่นอน ซึ่งจะต้องมีอายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • หากผู้กู้มีธุรกิจส่วนตัว จะต้องทำธุรกิจนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ

สำหรับบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์  ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป มี 5  เลือก ดังต่อไปนี้

ทางเลือกที่ 1

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ  อัตราร้อยละ MRR – 3.20 ตลอดอายุของสัญญาเงินกู้

ทางเลือกที่ 2

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 1 อัตราร้อยละ 2.90 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 2 อัตราร้อยละ 3.95 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 3 อัตราร้อยละ 4.85 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนครบอายุของสัญญาเงินกู้ อัตราร้อยละ MRR – 2.35 ต่อปี

ทางเลือกที่ 3

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 1 อัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 2-3 อัตราร้อยละ 4.85 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนครบอายุของสัญญาเงินกู้ อัตราร้อยละ MRR – 2.35 ต่อปี

ทางเลือกที่ 4

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 1 อัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 2-3 อัตราร้อยละ MRR – 2.45 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนครบอายุของสัญญาเงินกู้ อัตราร้อยละ MRR – 2.35 ต่อปี

ทางเลือกที่ 5

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 1 อัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 2-3 อัตราร้อยละ MRR – 1.95 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนครบอายุของสัญญาเงินกู้ อัตราร้อยละ MRR – 2.35 ต่อปี

สำหรับอาคารพาณิชย์ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท มี 2  เลือก ดังต่อไปนี้

ทางเลือกที่ 1

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 1-2 อัตราร้อยละ MRR – 2.10 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ตั้งแต่ปี 3 เป็นต้นไปจนครบอายุของสัญญาเงินกู้ อัตราร้อยละ MRR – 0.85 ต่อปี

ทางเลือกที่ 2

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 1 อัตราร้อยละ 4.75 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ตั้งแต่ปี 2 เป็นต้นไปจนครบอายุของสัญญาเงินกู้ อัตราร้อยละ MRR – 0.85 ต่อปี

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป มี 2  เลือก ดังต่อไปนี้

ทางเลือกที่ 1

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 1-3 อัตราร้อยละ MRR – 2.60 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ตั้งแต่ปี 4 เป็นต้นไปจนครบอายุของสัญญาเงินกู้ อัตราร้อยละ MRR – 0.85 ต่อปี

ทางเลือกที่ 2

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 1 อัตราร้อยละ 4.25 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ตั้งแต่ปี 2 เป็นต้นไปจนครบอายุของสัญญาเงินกู้ อัตราร้อยละ MRR – 0.85 ต่อปี

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน จำนวน 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติในการกู้
 • เบี้ยประกันอัคคีภัย เป็นไปตามอัตราของบริษัทประกันภัย

ระยะเวลาในการผ่อน

 • สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี

สนใจสมัครได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรือโทรสอบถาม Krungsri Call Center 1572  ตลอด 24 ชั่วโมง และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/