บทความ : สินเชื่อเพื่อการศึกษา จากธนาคารออมสิน กู้เรียนก่อน ผ่อนได้ทีหลัง ลดต้นลดดอก ผ่อนสบายๆ By iMoney.in.th

สินเชื่อเพื่อการศึกษา-สินเชื่อธนาคารออมสิน

Advertising :

Credit:https://pixabay.com

สินเชื่อเพื่อการศึกษา  ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเอนกประสงค์ กู้เรียนเพื่อการศึกษา ผ่อนได้ไม่เกิน 10 ปี

“อยากเรียนแต่ค่าเรียนแพงเหลือเกิน วันนี้คุณเองก็สามารถกู้เรียนด้วยตนเองได้ง่ายๆแล้ว กับ สินเชื่อเพื่อการศึกษา จากธนาคารออมสิน ที่ให้คุณกู้ได้สบายๆ ด้วยจุดเด่นเรื่องกู้ไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ รวมทั้ง ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีใช้ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์กรณีห้องชุด เพื่อให้ฝันที่จะเรียนต่อได้เป็นจริง เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้า พร้อมกันแล้วรึยัง กับ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อดีๆ จาก ธนาคารออมสิน”

จุดเด่นของสินเชื่อ

  • ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินราย 1,5000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ก็คือ  ให้กู้ไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ ,ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีใช้ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์กรณีห้องชุด
  • เป็นสินเชื่อของธนาคารออมสิน ที่มีรัฐบาลเป็นประกัน มั่นคง มั่นใจ ปลอดภัยทุกขั้นตอน

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด  คือ ไม่เกินร้อยละ 7.0 ต่อปี
  • ซึ่งสามารถติดตามได้ที่ https://www.gsb.or.th/services/RateLoan.aspx

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี
  • มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน หรือ เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

“ถ้าสนใจสินเชื่อนี้ สามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา”

สามารถอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่: https://www.gsb.or.th/personal/products/loan/person/education.aspx