บทความ : สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ จากธนาคารออมสิน สินเชื่ออเนกประสงค์ กู้ยาวๆผ่อนสบายๆ By iMoney.in.th

สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์-สินเชื่อธนาคารออมสิน

Advertising :

Credit:https://pixabay.com

สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเอนกประสงค์ เงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระ

“เรื่องเงินๆทองๆไม่เข้าใครออกใคร บางครั้งค่าใช้จ่ายต่อเดือนเยอะ บางทีก็ต้องเตรียมเงินค่าเทอมลูก หรือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ บางครั้งก็ต้องพึ่งเงินสินเชื่อเพื่อนำมาหมุนเวียน กิน ใช้ เรื่องสำคัญ iMoney ขอแนะนำ สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ จากธนาคารออมสิน ที่สามารถใช้เพื่อหมุนเวียน ประกอบการค้าขาย หรือ ลงทุน สามารถนำบ้านหรือที่ดินมาเป็นหลักค้ำประกันได้ ซึ่งมีจุดเด่นการกู้ ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร แต่ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท ใครอยากได้เงินไปลงทุนติดตามรายละเอียดกันต่อได้เลย”

จุดเด่นของสินเชื่อ

  • ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ก็คือ ให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร, ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด ,ให้กู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน
  • เป็นสินเชื่อของธนาคารออมสิน ที่มีรัฐบาลเป็นประกัน มั่นคง มั่นใจ ปลอดภัยทุกขั้นตอน

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด คือ ร้อยละ 7.0 ต่อปี
  • ซึ่งสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/services/RateLoan.aspx

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี
  • มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน หรือ เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

“ถ้าสนใจสินเชื่อนี้ สามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา”

สามารถอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่: https://www.gsb.or.th/personal/products/loan/person/saitong.aspx