บทความ : สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จาก ธนาคารออมสิน กู้ซื้อบ้านง่าย ดอกเบี้ยต่ำ เงื่อนไขเฉพาะอาชีพเท่านั้น!! By iMoney.in.th

สินเชื่อบ้านเคหะเฉพาะกลุ่มอาชีพ-สินเชื่อบ้านออมสิน

Credit: https://pixabay.com/

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จาก ธนาคารออมสิน

สินเชื่อซื้อบ้าน ที่ดิน ห้องชุด สิทธิพิเศษสำหรับ อาชีพเฉพาะเท่านั้น

“หลายๆคนฝันอยากจะมีบ้าน  โดยบ้านนั้นเรียกได้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม สร้างฝันที่บ้านจะเป็นที่ผ่อนคลาย ปลดปล่อยทุกข์ เป็นที่แห่งความสุขของครอบครัว โดยวันนี้ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ซึ่ง ใครต้องการจะเช่าซื้อบ้าน กับ วิชาชีพที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าจะเป็น เช่น กลุ่มวิชาชีพแพทย์  กลุ่มข้าราชการอัยการ กลุ่มวิชาชีพนักบิน กลุ่มวิชาชีพวิศวกร อาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีจุดเด่นที่ดอกเบี้ยถูก  ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 100% แต่ทุกวันนี้สินเชื่อนี้ก็สามารถรีไฟแนนซ์บ้าน ที่ดิน หรือ ห้องชุดอื่นๆได้อีก ซึ่งมีเงื่อนไขที่น่าสนใจ สำหรับคนที่ประกอบวิชาชีพที่กล่าวมา ก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้ ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ พร้อมการผ่อนที่สบายๆ”

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • สามารถไถ่ถอน จำนอง บ้าน ที่ดิน ห้องชุด รีไฟแนนซ์ได้หมด
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร
 • กู้ได้กลุ่มเฉพาะอาชีพซึ่งได้แก่ กลุ่มวิชาชีพแพทย์  กลุ่มข้าราชการอัยการ กลุ่มวิชาชีพนักบิน กลุ่มวิชาชีพวิศวกร อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • ดอกเบี้ยถูก

เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

ธนาคารออมสินได้มีบริการมากมาย สำหรับสินเชื่อนี้ เป็นสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ที่มีวัตถุประสงค์  การไถ่ถอนจำนองทีดิน พร้อมบ้าน หรือ จะเป็นคอนโด ที่ดินเปล่าๆ ที่เป็นหนี้จากธนาคารอื่นๆ เป็นสินเชื่อที่ต่อยอดจากสินเชื่อเคหะ ที่เพิ่มวงเงินกู้ให้ได้มากกว่า กับ กลุ่มอาชีพพิเศษที่ธนาคารสร้างเงื่อนไขเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย

ในแบบที่ 1

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 25 ต่อปี ในปีที่ 1
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR – 2.00 ต่อปี ในปีที่ 2
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR – 0.75 ต่อปี ในปีที่ 3 เป็นต้นไปจนครบกำหนดสัญญากู้เงิน

ในแบบที่ 2 

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 50 ต่อปี ในปีที่ 1-3
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR – 0.75 ต่อปี ในปีที่ 4 เป็นต้นไปจนครบกำหนดสัญญากู้เงิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน มีคุณสมบัติในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะของธนาคาร ที่ตั้งเงื่อนไขไว้

ถ้าสนใจสินเชื่อบ้าน GSB สามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.gsb.or.th