บทความ : สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน สินเชื่อบ้าน เพื่อกู้มาต่อเติม หรือใช้ด่วนๆก็ทำได้ ในบ้าน By iMoney.in.th

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน-สินเชื่อบ้านออมสิน

Credit:https://pixabay.com

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน จาก ธนาคารออมสิน

มีบ้านก็เปลี่ยนเป็นเงินใช้ฉุกเฉิน หรือ ต่อเติมได้

“ในชีวิตของเรา บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องด่วนๆ เงินช๊อตๆบ้าง ซึ่งบางครอบครัวก็ต้องมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายอย่างเร่งด่วนบ้าง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาล หรือ ค่าเทอมลูก พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนต่างๆของบ้าน ที่ต้องรีบใช้อย่างเร่งด่วน ซึ่งเรื่องฉุกเฉินแบบนี้ ก็ต้องวางแผนทางการเงินให้ดี ซึ่งธนาคารออมสิน ก็ได้มีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆเรื่องเงิน กับ สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน ที่เพื่อนๆสามารถนำบ้าน มาจำนอง เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงที่ดิน อาคาร ห้องชุดได้ เพื่อกู้ไปใช้เอนกประสงค์ กับ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท นอกจากเรื่องฉุกเฉินแล้วก็ยังสามารถประกอบการค้า ต่อยอดธุรกิจ หรือ รีไฟแนนซ์ต่างๆได้อีกด้วยล่ะครับ ”

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • สามารถไถ่ถอน จำนอง บ้าน ที่ดิน ห้องชุด รีไฟแนนซ์ได้หมด
  • นำบ้าน หรือ ที่ดิน ที่ปลอดหนี้ มาเป็นหลักประกันในการกู้
  • สามารถให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท

เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ เป็นสินเชื่อที่สามารถนำบ้าน หรือที่ดิน มาเปลี่ยนเป็นงินสดได้ โดยมีเงื่อนไข กู้ระยะยาวไม่เกิน 15 ปี ซึ่งสามารถนำไปใช้กรณีฉุกเฉิน ลงทุน หรือ รีไฟแนนซ์ได้ โดยมีบ้าน หรือ ที่ดินเป็นหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด คือ ร้อยละ 0 ต่อปี
  • ซึ่งสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่https://www.gsb.or.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี
  • มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน หรือ เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 “ถ้าสนใจสินเชื่อบ้าน GSB สามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.gsb.or.th