บทความ : รีไฟแนนซ์บ้านกับ ธนาคารออมสิน ด้วยสินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กูได้ร้อยเปอร์เซ็น By iMoney.in.th

สินเชื่อรีไฟแนนซ์เคหะเฉพาะกลุ่มอาชีพ-รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน

Credit:https://pixabay.com

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จาก ธนาคารออมสิน

รีไฟแนนซ์บ้าน กู้ได้สูงสุด 100%

“หลังจากที่เพื่อนๆได้ศึกษา สินเชื่อเคหะ ของธนาคารออมสินกันไปแล้ว ซึ่งธนาคารก็ยังมีอีกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่ให้บริการกับ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กับ สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจก็คือ สามารถกู้ได้สูงสุด 100% ซึ่งเพื่อนๆที่กำลังวิตกกับบ้านหาดอกเบี้ย จาก การกู้ซื้อบ้าน ที่ยังคงระยะยาวไปเรื่อยๆ ซึ่งกำลังมองหาทางที่จะโปะหนี้ หรือ ที่เรียกกันว่ารีไฟแนนซ์บ้านนั่นเอง โดนสินเชื่อนี้ สามารถ ไถ่ถอนจำนองที่ดิน ที่ดินและอาคาร หรือห้องชุด ของผู้กู้หรือคุ่สมรสจากสถาบันการเงินอื่นได้ ให้ค่าธรรมเนียม พร้อมทั้ง ดอกเบี้ยที่เป็นธรรม น่าเชื่อถือด้วยมีรัฐบาลไทย เป็นประกันครับ พร้อมทั้งผ่อนได้นาน ผ่อนกันยาวๆ”

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • สามารถไถ่ถอน จำนอง บ้าน ที่ดิน ห้องชุด รีไฟแนนซ์ได้หมด
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร
 • กู้ได้กลุ่มเฉพาะอาชีพ ซึ่งได้แก่ กลุ่มวิชาชีพแพทย์  กลุ่มข้าราชการอัยการ กลุ่มวิชาชีพนักบิน กลุ่มวิชาชีพวิศวกร อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • ดอกเบี้ยถูก

เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

ธนาคารออมสินได้มีบริการมากมาย สำหรับสินเชื่อนี้ เป็นสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ที่มีวัตถุประสงค์  การไถ่ถอนจำนองทีดิน พร้อมบ้าน หรือ จะเป็นคอนโด ที่ดินเปล่าๆ ที่เป็นหนี้จากธนาคารอื่นๆ เป็นสินเชื่อที่ต่อยอดจากสินเชื่อเคหะ ที่เพิ่มวงเงินกู้ให้ได้มากกว่า กับ กลุ่มอาชีพพิเศษที่ธนาคารสร้างเงื่อนไขเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย

ในแบบที่ 1

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 25 ต่อปี ในปีที่ 1
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR – 2.00 ต่อปี ในปีที่ 2
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR – 0.75 ต่อปี ในปีที่ 3 เป็นต้นไปจนครบกำหนดสัญญากู้เงิน

ในแบบที่

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 50 ต่อปี ในปีที่ 1-3
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR – 0.75 ต่อปี ในปีที่ 4 เป็นต้นไปจนครบกำหนดสัญญากู้เงิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน มีคุณสมบัติในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะของธนาคาร ที่ตั้งเงื่อนไขไว้

ถ้าสนใจสินเชื่อรีไฟแนนซ์ของ GSB สามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.gsb.or.th