บทความ : สินเชื่อคอนโด กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ช่วยสานฝันคนเมืองที่อยากจะมีคอนโดเป็นของตัวเอง By iMoney.in.th

สินเชื่อคอนโด ที่จะทำให้คุณสามารถมีคอนโด-สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี

Credit : https://pixabay.com/th/

สินเชื่อคอนโด กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง กับสินเชื่อคอนโด กู้ได้สูงสุด 100% ผ่อนสบายๆนาน 30 ปี 

คนในยุคนี้มักจะนิยมซื้อคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยกันมากขึ้น เพราะคอนโดส่วนใหญ่มักจะอยู่ในเมือง ที่ใกล้กับรถไฟฟ้า ทำให้ไม่เราสามารถหลีกเลี่ยงจากรถติดได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการอยู่คนคอนโดตรงกับไลฟ์สไตล์คนเมืองมากที่สุด ทั้งในเรื่องของพื้นที่ ความสะดวกสบาย และมีหลากหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกสรรกันมากมาย ทำให้เทรนด์ที่อยู่อาศัยจึงเปลี่ยนไป คนจึงนิยมหันมาเลือกซื้อคอนโดกันมากขึ้น แต่การซื้อคอนโดจะต้องใช้เงินมากพอสมควร สำหรับมนุษย์เงินเดือน อาจจะต้องหันมากู้ธนาคาร แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะกู้ที่ไหน วันนี้ iMoney มีสินเชื่อคอนโด จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา มาแนะนำไม่ว่าจะเป็น จุดเด่นของสินเชื่อนี้ จะได้รับวงเงินสูงสุดถึง 100% ฟรีค่าธรรมเนียม ฟรีค่าจดจำนอง หรือรายละเอียดต่างๆ สำหรับคนที่อยากจะมีคอนโดเป็นของตัวเอง

จุดเด่นของสินเชื่อคอนโด

 • ผู้กู้จะได้รับวงเงินกู้สุงสุด 100% ของราคาประเมินจากธนาคาร
 • ฟรีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (เมื่อสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
 • ฟรีค่าจดจำนอง สำหรับทางเลือกที่ 3 และ ทางเลือกที่ 5 เท่านั้น
 • มีทางเลือกให้กู้สูงถึง 5 ทางเลือก สามารถเลือกได้ตามที่สะดวก

คุณสมบัติของผู้ที่มีความประสงค์ในการขอกู้

 • อายุตั้งแค่ 20 ปีขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี และต้องมีสัญชาติไทย
 • พนักงานประจำที่มีรายได้ที่แน่นอน ซึ่งจะต้องมีอายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • หากผู้กู้มีธุรกิจส่วนตัว จะต้องทำธุรกิจนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ มี 5 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ  อัตราร้อยละ MRR – 3.20 ตลอดอายุของสัญญาเงินกู้

ทางเลือกที่ 2

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 1 อัตราร้อยละ 2.90 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 2 อัตราร้อยละ 3.95 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 3 อัตราร้อยละ 4.85 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนครบอายุของสัญญาเงินกู้ อัตราร้อยละ MRR – 2.35 ต่อปี

ทางเลือกที่ 3

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 1 อัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 2-3 อัตราร้อยละ 4.85 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนครบอายุของสัญญาเงินกู้ อัตราร้อยละ MRR – 2.35 ต่อปี

ทางเลือกที่ 4

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 1 อัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 2-3 อัตราร้อยละ MRR – 2.45 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนครบอายุของสัญญาเงินกู้ อัตราร้อยละ MRR – 2.35 ต่อปี

ทางเลือกที่ 5  

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 1 อัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ปีที่ 2-3 อัตราร้อยละ MRR – 2.45 ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนครบอายุของสัญญาเงินกู้ อัตราร้อยละ MRR – 2.35 ต่อปี

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยที่ได้กล่าวในข้างต้นนั้น ได้คำนวณมาจากเงินกู้จำนวน 2,000,000 บาท ระยะเวลาการกู้ 10 ปี ดังนั้น หากท่านไหนสนใจให้ติดต่อกับ  เจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง เพื่อในการคำนวณดอกเบี้ยให้กับท่านนะคะ

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

 • ฟรีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
 • ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติในการกู้
 • เบี้ยประกันอัคคีภัย เป็นไปตามอัตราของบริษัทประกันภัย

ระยะเวลาในการผ่อน

 • สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี

สนใจสมัครได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรือโทรสอบถาม Krungsri Call Center 1572  ตลอด 24 ชั่วโมง และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/