บทความ : จะออมเงินทั้งที ต้องบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จาก ธนาคารออมสิน By iMoney.in.th

เงินฝากเผื่อเรียก-เงินฝากออมสิน

Credit: https://pixabay.com

เงินฝากเผื่อเรียก จาก ธนาคารออมสิน

เริ่มออมเงินทั้งที ต้องเลือกบัญชีไม่เสียภาษีดอกเบี้ย

“สำหรับเรื่องที่สำคัญในชีวิต เกี่ยวกับการใช้เงิน นั่นก็คือต้องรู้จักออมเงินเอาไว้บ้างครับ ไม่ว่าจะได้มาเยอะ ได้มาน้อย เก็บหอมรอมริบเอาไว้เยอะๆ เผื่อใช้ในกณีฉุกเฉินได้ อีกทั้งยังสามารถบ่งบอกถึงวินัยทางการเงินได้ดีอีกด้วย ซึ่งไม่ว่าจะทำเรื่องกู้ซื้อต่าง ก็จะสามารถกู้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งในกรณีต้องใช้จ่ายเร่งด่วนก็สามารถใช้เงินเก็บมาทดแทนได้ เพื่อนๆคนไหนกำลังคิดจะเริ่มฝากเงิน ขอแนะนำ บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก จาก ธนาคารออมสิน ที่ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย มีจุดเด่นตรงที่ว่า สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้อีกด้วย ถ้าคิดจะสร้างอนาคต ก็ต้องเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้ล่ะครับ”

จุดเด่นของบัญชีเงินฝาก

  • เป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
  • สามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้
  • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย

เงื่อนไขของบัญชีเงินฝาก

สามารถถอน หรือ ฝากกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัด การฝากเงินทำได้ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป เก็บเงินเอาไว้ใช้จ่ายทั่วไปตามปกติ ดอกเบี้ยจะจ่ายตามที่ธนาคาร กับ เงื่อนไขของบัญชีเงินฝากกำหนด มีอัตราดอกเบี้ย 0.50 % ต่อปี ซึ่งจะคิดเป็นรายวัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
  • นิติบุคคลทุกประเภท

“อยากเริ่มเก็บเงิน สนใจบัญชีเงินฝากนี้ สามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา”

อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่: https://www.gsb.or.th