บทความ : สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน กับ โครงการบ้านประชารัฐ ซื้อบ้านง่ายๆ ดอกเบี้ยต่ำ By iMoney.in.th

สินเชื่อบ้านออมสินโครงการบ้านประชารัฐ-สินเชื่อบ้านออมสิน

Credit: https://pixabay.com/

โครงการบ้านประชารัฐ  จาก ธนาคารออมสิน

จะซื้อบ้าน หรือ ปลูกสร้างจะ ต่อเติม หรือซ่อมแซม ก็ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ

“ล่าสุดนี้รัฐบาลได้สร้างโครงการขึ้นมา เพื่อตอบสนองอยากให้คนไทยทุกคนมีบ้าน มีที่อยู่อาศัย ซึ่งโครงการนี้เป็นสินเชื่อที่ทำร่วมกับธนาคารออมสิน ที่เปิดผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านที่ตอบโจทย์คนไทย ที่มีรายได้น้อย แต่อยากมีบ้าน กับ โครงการบ้านประชารัฐ  จาก ธนาคารออมสิน ซึ่งมีจุดเด่นๆที่หลายๆคนชอบนั่นก็คือ ดอกเบี้ยต่ำ โดยเริ่มต้นการผ่อนชำระเพียง 3 พันบาทต่อเดือนเท่านั้น แต่ถึงยังไงแล้วไม่ใช่ทุกคนที่กู้ได้ โดยมีเงื่อนไขสักเล็กน้อยว่า ไม่มีชื่อเป็นหรือเคยเป็น “เจ้าบ้าน” ในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับธนาคารและต้องมีชื่อเป็น  ผู้อยู่อาศัย ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้น มีชื่อเป็นเจ้าบ้านแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านนั้น โดยเป็นบ้านหลังแรก ที่คนไม่มีบ้านเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ กับวงเงินให้กู้สูงสุด ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ล้านบาท เริ่มต้นที่ 7 แสนบาท
  • เริ่มผ่อนชำระ 3 พันบาทต่อเดือน ง่ายๆ สบายๆ
  • เป็นสินเชื่อซื้อบ้านที่มีดอกเบี้ยถูกกว่า ธนาคารอื่นๆ
  • เป็นโครงการร่วมรัฐบาล และ ธนาคารออมสิน เชื่อถือได้
  • เงินกู้กรณีจะซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน กู้ได้ไม่เกิน 5 แสนบาท

เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

สินเชื่อ โครงการบ้านประชารัฐ  จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่สำคัญก็คือ ต้องไม่มีชื่อเป็นหรือเคยเป็น “เจ้าบ้าน” ในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับธนาคารและต้องมีชื่อเป็น  ผู้อยู่อาศัย ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้น มีชื่อเป็นเจ้าบ้านแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านนั้น เป็นสินเชื่อสำหรับเพื่อนๆที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองหลังแรก

อัตราดอกเบี้ย

  • MRR ร้อยละ – 475%  ต่อปี
  • ถ้าเปนลูกค้า MOU – ส่วนกลาง :MRR – 1.725%

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
  • มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน
  • ไม่มีชื่อเป็น เจ้าบ้าน ในทะเบียนบ้าน

 “ถ้าสนใจสินเชื่อซื้อบ้านของ GSB สามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.gsb.or.th/