บทความ : ประกันสุขภาพ โรคมะเร็ง กับ AIA สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง By iMoney.in.th

ประกันโรคมะเร็ง-ประกันสุขภาพaia

Credit:https://pixabay.com

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง

ประกันสุขภาพ โรคมะเร็งดีๆ กับ AIA

“ในปี 2559 พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 รองลงมาคืออุบัติเหตุ และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจัยเสี่ยงมีทั้งภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นต้น และภายนอกร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม เป็นต้น ดังนั้นพวกเราขอแนะนำ สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง จุดเด่นคือ ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจาก 6 โรค ดังนี้ โรคโปลิโอ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชนิดถุงลมปอดโป่งพอง โรคกล้ามเนื้อเสื่อม โรคประสาทมัลติเพิล สะคลีโรสิส โรคตับแข็ง และโรคมะเร็ง”

จุดเด่นของประกันสุขภาพ

 • ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี
 • รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจาก 6 โรค ดังนี้
 1. โรคโปลิโอ (Poliomyelitics)
 2. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ชนิดถุงลมปอดโป่งพอง (Emphysema)
 3. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
 4. โรคประสาทมัลติเพิล สะคลีโรสิส (Multiple Sclerosis)
 5. โรคตับแข็ง (Cirrhosis)
 6. โรคมะเร็ง (Cancer)

ประกันภัยสุขภาพนี้เหมาะสมกับ

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มที่ผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจัยภายนอกก็มาจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราเองค่ะ การรับประทานอาหาร รวมไปถึงการได้รับรังสีและเชื้อโรคต่างๆ ดังนั้นประกันภัยสุขภาพนี้จึงเหมาะกับผู้ที่เป็นมะเร็งหรือมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งและผู้ที่เป็นโรคตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้ เพื่อรับผลประโยชน์และค่าชดเชยรายวัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี
 • สัญญาเพิ่มเติมซื้อแนบกับกรมธรรม์ประกันภัยหลักเท่านั้น

สนใจสมัครประกันภัย ติดต่อตัวแทนขาย หรือ ลงข้อมูลได้ที่นี่ : https://www.aia.co.th