บทความ : สินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาติ TNC มกราคม 2559 By iMoney.in.th

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารธนชาต

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับ imoney.in.th วันนี้ทางทีมงานมีทางเลือกที่น่าสนใจมาฝากสำหรับท่านทั้งหลายที่กำลังมองหาสินเชื่อเพื่อจัดหารถยนต์ โดยบริการสินเชื่อที่จะขอนำเสนอได้แก่บริการสินเชื่อรถยนต์จากธนาคารธนชาต ส่วนจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนั้น ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยครับ

บริการสินเชื่อสำหรับกู้ยืมเพื่อจัดซื้อรถยนต์จากธนาคารธนชาต จะแบ่งออกเป็น 2 บริการหลักได้แก่ บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และบริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถใช้แล้ว นอกจากนี้ยังมีบริการสินเชื่อรถแลกเงิน ซึ่งเป็นบริการสำหรับท่านที่มีภาระค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน โดยในส่วนรายละเอียดของแต่ละบริการที่กล่าวถึงมีดังต่อไปนี้ครับ

สินเชื่อรถยนต์ธนาคารธนชาต

บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

                บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ เป็นบริการสินเชื่อเพื่อให้ท่านนำไปชำระค่ารถยนต์ล่วงหน้ากับตัวแทนจำหน่าย โดยท่านจะต้องผ่อนชำระเงินคืนเป็นรายเดือนจนครบกำหนด ทางธนาคารจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของท่าน ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากบริการคือ สามารถผ่อนชำระเงินต้นอัตราดอกเบี้ยต่ำในระยะเวลานานสูงสุดถึง 7 ปี ทั้งยังสามารถใช้บริการได้กับทุกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ส่วนเงื่อนไขนั้นทางธนาคารกำหนดไว้ว่า สำหรับรถเก๋งและรถกระบะ จะต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 15% ของราคารถ ส่วนสำหรับรถตู้และรถบรรทุก จะต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 25% ของราคารถ โดยจะต้องมีระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 12 – 84 เดือนครับ

 

บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถใช้แล้ว

บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถใช้แล้ว เป็นบริการที่มีรายละเอียดคล้ายคลึงกับบริการประเภทแรก ทั้งในเรื่องของการผ่อนชำระ การโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงระยะเวลาในการผ่อนชำระ (นานสูงสุด 7 ปี) เพียงแต่เป็นบริการสำหรับท่านที่ซื้อรถยนต์ที่ใช้แล้วหรือว่ารถมือสองนั่นเองครับ ส่วนเงื่อนไขนั้นทางธนาคารกำหนดไว้ว่า สำหรับรถยนต์ที่ท่านจะเช่าซื้อทุกประเภทจะต้องมีมูลค่าเป็นวงเงินตั้งแต่ 80,000 บาท ขึ้นไป และจะต้องทำประกันภัยตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด

 

ทั้งนี้ ต้องเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขอีกนิดนะครับ สำหรับบริการสินเชื่อทั้งสองบริการหลักดังกล่าว ทางธนาคารธนชาตได้กำหนดเงื่อนไขในการให้บริการเฉพาะสำหรับท่านที่มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี มีรายได้ประจำ และมีอาชีพเป็นหลักแหล่ง โดยเอกสารประกอบการเช่าซื้อนั้นก็มีไม่มาก หากท่านต้องการเช่าซื้อรถยนต์ทั้งที่เป็นรถใหม่และรถใช้แล้วโดยใช้บริการสินเชื่อของธนาคารธนชาต เพียงจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ก็สามารถขอกู้ยืมสินเชื่อได้ทันทีครับ

 

เอกสารประกอบการขอรับบริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์
สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ และรายละเอียดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ)
สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (กรณีกู้ยืมในนามนิติบุคคล)
สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีกู้ยืมในนามนิติบุคคล)
สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีกู้ยืมในนามนิติบุคคล)


บริการสินเชื่อรถแลกเงิน

บริการสินเชื่อรถแลกเงิน เป็นบริการสำหรับท่านที่มีภาระฉุกเฉินทางด้านการเงิน เพียงท่านมีรถยนต์ที่หมดภาระการผ่อนชำระแล้วก็สามารถนำรถยนต์พร้อมเล่มทะเบียนมาเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อได้ทันที (สามารถนำรถกลับไปใช้งานได้ตามปกติ) ทั้งนี้ ท่านจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดเต็มจำนวนของราคากลาง (วงเงินอนุมัติเริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป) และสามารถผ่อนชำระเงินคืนได้นานสูงสุดถึง 6 ปีโดยได้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันครับ ส่วนเงื่อนไขนั้นทางธนาคารกำหนดไว้ว่า รถยนต์ที่จะนำมาเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อได้จะต้องจดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี และจะต้องไม่เป็นรถยนต์รับจ้างนะครับ

 

เอกสารประกอบการขอรับบริการสินเชื่อรถแลกเงิน
สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้
สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจหรือเจ้าของกิจการ (เฉพาะกรณีกู้ยืมในนามนิติบุคคล)
สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจหรือเจ้าของกิจการ (เฉพาะกรณีกู้ยืมในนามนิติบุคคล)
สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะกรณีกู้ยืมในนามนิติบุคคล)
สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เฉพาะกรณีกู้ยืมในนามนิติบุคคล)
เล่มทะเบียนรถยนต์
แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน

 

และนอกจากรายละเอียดของบริการดังที่ได้กล่าวไปทั้งหมดแล้ว ทางธนาคารธนชาตก็ยังมีของสมนาคุณต่างๆ สำหรับทุกท่านอีกมากมาย อาทิเช่น โปรโมชั่นลุ้นรับรถจักรยานพับ Brompton จากอังกฤษ และ Dahon จากอเมริกา สำหรับท่านที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ โปรโมชั่นรับเงินสด มีรถขับ ผ่อนแสนละ 59 บาทต่อวัน สำหรับท่านที่ใช้บริการสินเชื่อรถแลกเงิน เป็นต้น โดยโปรโมชั่นเหล่านี้จะจัดเป็นโครงการสลับสับเปลี่ยนกันไป หากทุกท่านติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวจากทางธนาคารอยู่เสมอก็จะไม่พลาดทั้งโปรโมชั่นและบริการดีดีอีกมากมายครับ

 

เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกความต้องการเลยนะครับ สำหรับบริการสินเชื่อรถยนต์จากธนาคารธนชาต ที่สำคัญ จุดเด่นที่ทำให้ทุกบริการของธนาคารแห่งนี้ได้รับความนิยมก็คือการให้บริการที่มีเงื่อนไขไม่ซับซ้อนและไม่ยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร ทั้งยังอนุมัติผ่านสินเชื่อได้ง่ายอีกด้วยครับ สุดท้ายนี้ หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับ ส่วนท่านที่ใดสนใจบทความสาระเกี่ยวกับสินเชื่ออื่นๆ ก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ใน imoney.in.th สำหรับวันนี้ทางทีมงานต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ

 

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หลักธนาคารธนชาต http://www.thanachartbank.co.th/

สำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารต่างๆ เอาไว้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ทาง iMoney.in.th ได้ทำการรวบรวมข้อมูลไว้ให้แล้ว สามารถตามไปดูได้ที่ Link ด้านล่างนี้เลยครับ

สินเชื่อรถยนต์ ไทยพาณิชย์ | สินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี | สินเชื่อรถยนต์ ธนชาต | สินเชื่อรถยนต์ ทิสโก้ | สินเชื่อรถยนต์ เกียรตินาคิน

ซึ่งข้อมูลจาก Link ด้านบนเป็นข้อมูลที่อัพเดทในเดือนมกราคม 2559 นะครับ และทางทีมงาน iMoney.in.th จะทำการอัพเดททุกเดือน และแจ้งให้ทราบผ่านทาง Social Network ของ iMoney.in.th นะครับ ถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลใหม่ล่าสุดอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ ขอบคุณครับ