บทความ : สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธนาคารยูโอบี UOB มกราคม 2559 By iMoney.in.th

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารยูโอบี UOB

บ้านคือวิมานของเรา แต่การจะมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเอง ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่อยู่ไกลเกินเอื้อมเหลือเกินสำหรับบางคน โดยเฉพาะมนุษย์เงินทั้งหลายอย่างเราๆ ใช่ไหมคะ แต่ความฝันของเราก็ยังไม่ได้ริบหรี่จนเกินไปนัก เพราะมีสถาบันการเงินต่างๆ มากมายที่เราสามารถขอกู้ เพื่อมาสร้างฝันได้ค่ะ และวันนี้เราจะมาดูสินเชื่อของธนาคารยูโอบี (UOB) กัน ว่าจะมีอะไรน่าสนใจให้คนอยากมีบ้านอย่างเราๆ ได้เก็บเอาไว้เพื่อใช้เป็นตัวเลือกพิจารณา ก่อนการตัดสินใจขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกันบ้าง

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารยูโอบี (UOB) นั้นมีทางเลือกตามความเหมาะสมให้เราพิจารณากันอยู่ 2 แบบด้วยกันค่ะ คือ

1.สินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน รีไฟแนนซ์ สินเชื่อนี้ก็เหมาะกับคุณๆ ที่ต้องการเปลี่ยนไปแนนซ์นั่นแหละ เพราะไฟแนนซ์เก่านั้น อัตราดอกเบี้ยอาจจะสูงจนรับภาระตรงนั้นไม่ไหว ยูโอบี จึงให้โอกาสคุณ ได้ใช้บริการสินเชื่อนี้  โดยสามารถที่จะเลือกผ่อนชำระได้ถึง 5 แบบเลยทีเดียวค่ะ เรามาดูอัตราดอกเบี้ยกันเลยดีกว่าค่ะ

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ระยะเวลา 9 เดือนค่ะ

– เดือนที่ 1 – 9 ทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย 1.29% หากไม่ประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย 1.79% ค่ะ

– เดือนที่ 10 – 12 ทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย MLR – 1.65% หากไม่ประกัน อัตราดอกเบี้ย MLR – 1.65% เช่นกันค่ะ

– ปีที่ 2 – 3 ทำประกัน MRTA หรือไม่ทำก็อัตราดอกเบี้ย = MLR – 1.65% เช่นกันค่ะ และหลังจากนั้นไม่ว่าจะยังมีประกัน MRTA หรือไม่ก็ตาม อัตราดอกเบี้ยก็ยังคงอยู่ที่ MLR – 1.25% เช่นเดิม แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% นะคะ ซึ่งหากคิดดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา สำหรับสินเชื่อที่มีประกัน MRTA จะเท่ากับ 5.35% ต่อปี และไม่ทำประกันดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 5.41% ต่อปีค่ะ

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

– ปีที่ 1 ทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปีค่ะ หากไม่มีประกันก็ 2.10% ต่อปี และหลังจากนั้นดอกเบี้ย = MLR – 1.25% ต่อปีสำหรับสินเชื่อที่มีประกัน MRTA และไม่มีประกันค่ะ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ด้วยเช่นเดิมค่ะ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา สำหรับสินเชื่อที่มีประกัน คือ 5.39% ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 5.42% ต่อปีสำหรับที่ไม่มีประกันค่ะ

แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

– ปีที่ 1 – 2 ทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย 4.09% ต่อปี ไม่ทำประกันก็ 4.19% ต่อปี และหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR – 1.25% ทั้งแบบที่มีประกันและไม่มีประกัน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ค่ะ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา ของแบบที่ 3 นี้ หากทำประกันด้วยดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 5.46% ต่อปี ไม่ทำประกัน 5.49% ต่อปีค่ะ

แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

– ปีที่ 1 ทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี ไม่ทำประกัน 2.09% ต่อปีค่ะ

– ปีที่ 2 ทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย 6.15% ต่อปี ไม่ทำประกัน 6.30% ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.25% ต่อปีเท่ากันทั้งแบบทำประกันและไม่ได้ทำประกันค่ะ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% เช่นเดิมค่ะ ซึ่งดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เราต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาสำหรับที่ทำประกันจะอยู่ที่ 5.42% ต่อปี และไม่ทำประกัน 5.46% ต่อปี

แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปี

– ปีที่ 1 – 3 ทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย =  MLR – 2.88% ไม่ทำประกัน อัตราดอกเบี้ย = MLR – 2.78% แต่หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเท่ากันที่ MLR – 1.25% ทั้งทำประกัน MRTA และไม่ทำค่ะ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ค่ะ ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญานั้น สำหรับทำประกัน MRTA ด้วยจะอยู่ที่ 5.35% ต่อปี และไม่ทำประกัน 5.39% ต่อปีค่ะ

  1. สินเชื่อบ้านยูโอบี โฮมโลน คุณจะได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบพิเศษ สำหรับการซื้อบ้านใหม่ ซึ่งแบ่งเป็นบ้านใหม่ที่อยู่ในโครงการที่ธนาคารสนับสนุนและบ้านใหม่ที่อยู่ในโครงการอื่น มาดูอัตราดอกเบี้ยกันเลยดีกว่าค่ะ

2.1 อัตราดอกเบี้ยสำหรับการซื้อบ้านใหม่  ในโครงการที่ทางธนาคารให้การสนับสนุน ซึ่งมีระยะเวลาสำหรับให้เลือกผ่อนชำระและอัตราดอกเบี้ย 5 แบบค่ะ

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 9 เดือน

– เดือนที่ 1 – 9 ทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี ไม่ทำประกัน 2.55% ต่อปี

– เดือนที่ 10 – 12 ทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย MLR – 1.55% ต่อปี ไม่ทำประกัน MLR – 1.30% ต่อปี และหลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย = MLR – 1.25% ต่อปีทั้งทำประกัน MRTA และไม่ทำ และต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ต่อปีค่ะ ซึ่งดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาของสินเชื่อที่ทำประกัน MRTA = 5.57% ต่อปี และไม่ทำประกัน = 5.61% ต่อปี

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

– ปีที่ 1 ทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย = 3.40% ต่อปี ไม่ทำประกัน = 3.60% ต่อปี หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย = 1.25% ต่อปีทั้ง ทำประกันและไม่ทำประกันค่ะ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ต่อปีเช่นเดิมค่ะ และอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดตลอดอายุสัญญาที่ทำประกัน MRTA = 5.61% ต่อปี และไม่ทำประกัน = 5.64% ต่อปีค่ะ

แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

– ปีที่ 1 – 2 สำหรับประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย = 4.83% ต่อปี ไม่ทำประกัน 4.93% ต่อปี และหลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย = MLR – 1.25% ต่อปีทั้งทำประกันและไม่ทำค่ะ และต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% เหมือนเดิมค่ะ ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญานั้น ทำประกัน MRTA = 5.67% ต่อปี ไม่ทำประกัน 5.70% ต่อปีค่ะ

แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่  2 ปี

– ปีที่ 1 ประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย = 3.65% ต่อปี ไม่ทำประกัน 3.85% ต่อปี

– ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเท่ากันที่  6.00% ต่อปี ทั้งทำประกัน MRTA และไม่ทำค่ะ และหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยคงที่ = MLR – 1.25% ต่อปี แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาทำประกันจะอยู่ที่ 5.65% ต่อปี ไม่ทำประกัน 5.68% ต่อปีค่ะ

แบบที่  5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปี

– ปีที่ 1 – 3 ทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย = MLR – 2.40% ไม่ทำประกัน MLR – 2.30% และหลังจากปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย = MLR – 1.25% เท่ากันทั้งหมดค่ะ ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาสำหรับทำประกันนั้น = 5.54% ต่อปี และไม่ทำประกัน 5.58% ต่อปีค่ะ

2.2 อัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการหมู่บ้านทั่วไป/บ้านมือสอง/ลูกค้าเพื่อก่อสร้างบ้าน

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 9 เดือน

– เดือนที่ 1 – 9 ประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี ไม่ประกัน 4.55% ต่อปีค่ะ

– เดือนที่ 10 – 12 ประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย = MLR – 1.55% ต่อปี ไม่ประกัน MLR – 1.25% ต่อปี และหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปีเหมือนกันทั้งหมดค่ะ

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

– ปีที่ 1 ประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย 4.90% ไม่ประกัน 5.15% ต่อปีค่ะ หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย = MLR – 1.25% ต่อปีเท่ากันทั้งหมด แต่ไม่เกิน 4.00% ค่ะ ซึ่งดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา ที่มีประกัน MRTA = 5.88% ต่อปี ไม่ทำประกัน 5.92% ต่อปี

แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

– ปีที่ 1 – 2 ทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ย 5.58% ไม่ทำประกัน 5.68% ต่อปี หลังจากนั้น MLR – 1.25% ต่อปีเท่ากันหมดทั้งทำประกันและไม่ทำค่ะ

แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี

– ปีที่ 1 ทำประกัน อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี ไม่ทำประกัน 5.20% ต่อปี

– ปีที่ 2 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากัน 6.15% ต่อปี ทั้งทำประกันและไม่ทำค่ะ และหลังจากปีที่ 2 แล้ว อัตราดอกเบี้ย = MLR – 1.25% เท่ากันทั้งทำและไม่ทำประกัน MRTA ค่ะ และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา ทำประกัน = 5.89% ต่อปี ไม่ทำประกัน = 5.90% ต่อปี

แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปี

ปีที่ 1 – 3 ทำประกันดอกเบี้ย MLR – 1.88% ต่อปี ไม่ทำประกัน ดอกเบี้ย = MLR – 1.78% ต่อปี แล้วหลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากันทั้งหมดที่ MLR – 1.25% ต่อปีทั้งที่ทำประกันและไม่ทำประกันค่ะ ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาทำประกัน = 5.75% ต่อปี ไม่ทำประกัน = 5.79% ต่อปีค่ะ

เป็นยังไงบ้างค่ะ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารยูโอบี ก็นับว่าน่าสนใจมากพอสมควรนะคะ และหากคุณมีข้อสงสัยหรืออยากทราบรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2620-2020 หรือสอบถามได้ที่ ธนาคารยูโอบีทุกสาขาค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆ มีประโยชน์แบบนี้จาก เว็บไซต์หลักธนาคาร ยูโอบีด้วยค่ะ และสุดท้ายนี้ทีมงาน iMoney.in.th ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ติดตามมาตลอด สวัสดีค่ะ

ส่วนท่านผู้อ่านที่ต้องการทราบรายละเอียดสินเชื่อบ้านของธนาคารอื่นเปรียบเทียบและช่วยในการตัดสินใจ ทางทีมงาน iMoney.in.th ได้ทำการรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกท่านแล้วครับ สามารถติดตามได้ที่ Link ด้านล่างเลยครับ

สินเชื่อบ้าน ธอส | สินเชื่อบ้าน ออมสิน | สินเชื่อบ้าน กรุงไทย | สินเชื่อบ้าน ไทยพาณิชย์ | สินเชื่อบ้าน กรุงศรี | สินเชื่อบ้าน กสิกรไทย | สินเชื่อบ้าน tmb | สินเชื่อบ้าน uob | สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ | สินเชื่อบ้าน ธนชาต | สินเชื่อบ้าน cimb | สินเชื่อบ้าน ทิสโก้

ซึ่งข้อมูลที่ Link ด้านบนเป็นข้อมูลที่อัพเดทในช่วง มกราคม 2559 นะครับ ซึ่งทาง iMoney.in.th จะทำการอัพเดทให้ให้ทุกท่านได้ทราบทุกเดือนเลยครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตาม iMoney.in.th ได้ตาม Social network ต่างๆ ได้เลยนะครับ มีอัพเดทให้ทราบทุกเดือนแน่นอน ขอบคุณครับ