บทความ : สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย IBANK มกราคม 2559 By iMoney.in.th

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เรียบเรียงข้อมูลโดย ProFin.in.th

ให้เรื่องบ้านๆกลายเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณ ด้วยสโลแกนการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสุดคุ้ม เติมเต็มทุกความสุขเรื่องบ้านกับ…ไอแบงค์ ของทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทำให้เรื่องบ้านที่หลายคนคิดว่ายากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันที ความฝันของหนุ่มสาววัยทำงานหลายท่านที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถึงอีกต่อไป

เพื่อให้บ้านที่หลายคนใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของ เพื่อให้เรื่องบ้านที่หลายคนกังวลว่ายากกว่าจะได้บ้านสักหนึ่งหลังในชีวิต วันนี้ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีข้อเสนอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองทุกความต้องการเรื่องบ้านของลูกค้าในหลายรูปแบบ ซึ่งลูกค้าของทางธนาคารหลายท่านมีความต้องการในการขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านมือหนึ่งเพื่ออยู่อาศัย หรือบางท่านต้องการกู้เพื่อซื้อบ้านมือสอง และไม่ว่าจะเป็นการกู้เพื่อไถ่ถอนก็สามารถทำได้ การกู้เพื่อการก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน การกู้เพื่อต่อเติมบ้าน และครอบคลุมไปถึงการกู้ซื้อที่ดินเพื่อการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เมื่อมีหลากหลายความต้องการของลูกค้า ทางธนาคารจึงได้จัดข้อเสนอสุดคุ้มครอบคลุมหลากหลายทุกความต้องการของลูกค้า กับการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินอนุมัติสูงด้วยข้อเสนอและเงื่อนไขการผ่อนชำระแบบเบาๆสบายกระเป๋าให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่ออนุมัติขั้นต่ำ 300,000 บาท และอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท

ถูกต้องตามหลักศาสนา

 

หลักประกัน

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และห้องชุดในอาคาร

 

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

กำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระเริ่มตั้งแต่ 3-35 ปี

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • มีสัญชาติไทย
 • โดยทางธนาคารได้กำหนดอายุของผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระตามรายละเอียดด้านล่าง
 • อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระ ในกรณีที่ท่านเป็น  พนักงาน บริษัท /องค์กรทั่วไป  ข้าราชการ   ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 60 ปี
 • ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ประกอบอาชีพเฉพาะไม่เกิน 65 ปี
 • ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่เกิน 70 ปี

 

รายได้

 • กรณีที่ผู้ขอกู้ทำงานประจำ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรทั่วไป และ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นไปต่อเดือน
 • กรณีที่ผู้ขอกู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน

 

อายุงาน

 • กรณีที่ผู้ขอกู้ทำงานประจำ พนักงานบริษัท/องค์กรทั่วไป ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ทางธนาคารกำหนดว่าอายุงาน จะต้อง 2 ปีขึ้นไป
 • กรณีที่ผู้ขอกู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางธนาคารกำหนดว่าอายุงานจะต้อง 3 ปีขึ้นไป

 

ผู้ขอกู้จะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตามที่ทางธนาคารกำหนด

 

กรณีที่มีผู้ขอสินเชื่อร่วม

โดยทางธนาคารกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ขอสินเชื่อหลัก แต่ทางธนาคารไม่ได้กำหนดรายได้ขั้นต่ำของผู้ขอสินเชื่อร่วม และผู้ขอสินเชื่อร่วมจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ขอสินเชื่อหลัก เช่นเป็นคู่สมรสถูกต้องตามกฎหมาย บิดา มารดา บุตรตามกฎหมาย และเป็นพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน เท่านั้น

 

ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีประวัติการทางการเงินที่ดี

 

อัตรากำไร

อัตราราคาขาย/ อัตรากำไรผ่อนชำระ (หลังหักส่วนลด) ดังต่อไปนี้

 • อัตราราคาขายหรืออัตรากำไรสูงสุด สำหรับสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกัน = 18% ต่อปี
 • อัตรากำไรผ่อนชำระ (หลังหักส่วนลด) สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

 

ระยะเวลากรณีทำประกันตะกาฟุล (วงเงินคุ้มครองสินเชื่อ)
แบบที่ 1

ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 10 ปี หรือตามสัญญา

แบบที่ 2

ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 5 ปี หรือตามสัญญา

ปีที่ 13.25%3.50%
ปีที่ 2SPRL- 0.50%SPRL-0.25%
ปีที่ 3SPRL-0.25%SPRL-0.25%
ปีที่ 4 เป็นต้นไปSPRLSPRL

 

 

 

ระยะเวลากรณีไม่ทำประกันตะกาฟุล (วงเงินคุ้มครองสินเชื่อ)
แบบที่ 1แบบที่ 2
ปีที่ 13.25%SPRL-0.13%

ตลอดอายุสัญญา

ปีที่ 27.25%
ปีที่ 3SPRL
ปีที่ 4 เป็นต้นไปSPRL-0.25%

 

หมายเหตุ : SPRL เป็นไปตามประกาศของทางธนาคาร

 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารกำหนด

 

ธนาคารได้กำหนดค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา ร้อยละ  0.05% ของวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 500 บาท  และสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ธนาคารได้กำหนดค่าประเมินหลักประกันตามประกาศของทางธนาคาร

ธนาคารได้กำหนดค่าอากรแสตมป์ตามประกาศของทางธนาคาร

ธนาคารได้กำหนดค่าธรรมเนียมอื่นๆตามประกาศของทางธนาคาร

ธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามประกาศของทางธนาคาร

 

 

ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น B, M, 12, 14, 18, 20-23 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02 650 6999

แฟกซ์ 02 664 3345

ibank Call Center  1302

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ รายละเอียดต่างๆที่ทาง ProFin.in.th ได้เรียบเรียงมาให้ผู้อ่านเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นของรายละเอียดการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ การเตรียมเอกสารต่างๆ ค่าใช้จ่าย วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจแบบกระชับ ให้เพื่อท่านเข้าใจและใช้ในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

 

หากวันนี้ท่านยังมีความรู้สึกว่าบ้านยังเป็นเรื่องยาก เมื่อท่านได้อ่านบทความนี้ ทาง ProFin.in.th หวังว่าเรื่องบ้านน่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกท่านค่ะ เมื่อทางธนาคารออกเงื่อนไขสุดแสนคุ้มค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลูกค้าอย่างเราๆที่มีบ้านได้แค่เป็นความฝันมาโดยตลอด วันนี้ความฝันอาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างง่ายดายนะคะ

 

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นลูกค้าของทางธนาคารที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางธนาคารตามรายละเอียดด้านบนค่ะ

 

เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลให้กับเพื่อนๆทาง Social Media ทั้งหลาย ทุกท่านอย่าลืมกด LIKE กด SHARE ด้วยนะคะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.ibank.co.th

 

ส่วนท่านผู้อ่านที่ต้องการทราบรายละเอียดสินเชื่อบ้านของธนาคารอื่นเปรียบเทียบและช่วยในการตัดสินใจ ทางทีมงาน iMoney.in.th ได้ทำการรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกท่านแล้วครับ สามารถติดตามได้ที่ Link ด้านล่างเลยครับ

สินเชื่อบ้าน ธอส | สินเชื่อบ้าน ออมสิน | สินเชื่อบ้าน กรุงไทย | สินเชื่อบ้าน ไทยพาณิชย์ | สินเชื่อบ้าน กรุงศรี | สินเชื่อบ้าน กสิกรไทย | สินเชื่อบ้าน tmb | สินเชื่อบ้าน uob | สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ | สินเชื่อบ้าน ธนชาต | สินเชื่อบ้าน cimb | สินเชื่อบ้าน ทิสโก้

ซึ่งข้อมูลที่ Link ด้านบนเป็นข้อมูลที่อัพเดทในช่วง มกราคม 2559 นะครับ ซึ่งทาง iMoney.in.th จะทำการอัพเดทให้ให้ทุกท่านได้ทราบทุกเดือนเลยครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตาม iMoney.in.th ได้ตาม Social network ต่างๆ ได้เลยนะครับ มีอัพเดทให้ทราบทุกเดือนแน่นอน ขอบคุณครับ