บทความ : สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงเทพ BBL มกราคม 2559 By iMoney.in.th

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงเทพ BBL

การมีบ้านเป็นของตัวเองนั้น เป็นอีกหนึ่งความฝันของคุณใช่หรือไม่คะ แต่การทำงานเพื่อที่จะเก็บเงินเอาไว้ซื้อบ้านสักหลังนั้น ก็ช่างเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนนานหลายปีเสียเหลือเกิน ดังนั้นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง เลือกใช้กันคือการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันทางการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นทางเลือกอันดับหนึ่ง ที่เกือบทุกคนเลือกใช้กัน เพื่อเป็นตัวช่วยและมีส่วนช่วยได้เป็นอย่างมาก ที่จะทำให้ฝันของคนอยากมีบ้านเป็นจริงได้ ซึ่งในบรรดาสถาบันทางการเงินต่างๆ นั้น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกรุงเทพ หรือสินเชื่อบ้านบัวหลวง ก็เป็นอีกสินเชื่อหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าเป็นอย่างมาก ซึ่งทางธนาคารก็มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบต่างๆ ให้เราได้เลือกใช้กันได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ค่ะ

1.สินเชื่อสำหรับพนักงานประจำผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งเป็นข้อเสนอพิเศษจากสินเชื่อบ้านบัวหลวง ที่มอบให้สำหรับคนที่ทำงานประจำค่ะ

คุณสมบัติของผู้ที่ขอสินเชื่อนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปนะคะ โดยต้องมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยค่ะ คือ

-ต้องเป็นพนักงานผู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ (Payroll)

-เป็นพนักงานประจำ ที่ทำงานในองค์กรธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับ ดังนี้ค่ะ คือ

*องค์กรชั้นนำ 1,000 อันดับแรก ซึ่งจัดลำดับตามยอดขายขององค์กร

*ธนาคารพาณิชย์ไทยหรือสถาบันทางการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*กิจการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่แปรรูปมาจากรัฐวิสาหกิจ เช่น บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) , บ.กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) , ไปรษณีย์ไทย , การไฟฟ้า , การประปา เป็นต้น ซึ่งมีสินเชื่อที่ให้บริการคือ สินเชื่อบ้านบัวหลวง

*วัตถุประสงค์ของสินเชื่อบ้านบัวหลวง

-เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ยกเว้นซื้อที่ดินเปล่าและการเช่า

-เพื่อการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

-เพื่อการรีไฟแนนซ์หนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

*จุดเด่นของสินเชื่อบ้านบัวหลวง คือ

-วงเงินสินเชื่อ ซึ่งสูงถึง 95% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกันค่ะ

-การผ่อนชำระ สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

-หลักประกันคือโฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย แต่ยกเว้นประเภทการเช่านะคะ

-อัตราค่าธรรมเนียม จะยกเว้นค่าธรรมเนียมหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อให้ค่ะ

*ส่วนอัตราดอกเบี้ยก็ตามตารางนี้เลยนะคะ

สำหรับรูปแบบการผ่อนชำระหนี้ แบบคงที่สามารถเลือกผ่อนได้ในทุกทางเลือก แต่สำหรับรูปแบบการผ่อนแบบขั้นบันได จะสามารถเลือกผ่อนได้เฉพาะทางเลือกที่ 1 และ 2 เท่านั้นนะคะ ซึ่งหากเป็นกรณีสมัครบริการคุ้มครอง เครดิตโฮมเฟิตส์ด้วยจะต้อง

1.ทำทุนประกันภัยเต็มวงเงินกู้และระยะเวลาในการเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปีหรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้

2.ต้องทำทุนประกันภัยอย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ค่ะ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 70% ของระยะเวลาในสัญญากู้ด้วยนะคะ โดยกำหนดให้เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญากู้ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ ยังไม่รวมถึงกรณีการขอสินเชื่อ โดยการใช้ที่ดินเปล่าหรือสิทธิการเช่าเป็นหลักประกันค่ะ

2.สินเชื่อเพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีสินเชื่อที่ให้บริการคือ สินเชื่อบ้านบัวหลวง เช่นกันค่ะ

จุดเด่นของบริการนี้ คือ

*วงเงินสินเชื่อ

-ให้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกินราคาประเมินของหลักทรัพย์

-หากราคาซื้อขายเกิน 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย

-มีวงเงินเพิ่มเติม จากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ โฮมเฟิตส์

*การผ่อนชำระ

-ให้ระยะเวลาในการกู้ยืมสูงสุดนานถึง 30 ปี

-มีทางเลือกที่หลากหลายในการผ่อนชำระ ทั้งแบบคงที่และแบบเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มของรายได้ ที่จะมีในอนาคต

*หลักทรัพย์ค้ำประกัน : โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งยกเว้นสิทธิการเช่าที่ดินเปล่านะคะ

*ค่าธรรมเนียม :ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อค่ะ

*คุณสมบัติของผู้กู้

1.กลุ่มวิชาชีพแพทย์ คือ

-ผู้ที่ประกอบวิชาชัพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ หรือเภสัชกรที่มีรายได้ประจำ

-ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต ในการประกอบวิชาชีพแพทย์ จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา

2.กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ ซึ่ง

-ผู้พิพากษาหมายถึง ข้าราชการตุลาการ ผู้มีอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาอรรถคดีต่างๆ ซึ่งอยู่ในสังกัดศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ซึ่งรวมถึงดะโต๊ะยุติธรรมที่เป็นข้าราชการตุลาการ ที่มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีด้านกฎหมายอิสลามแทนผู้พิพากษาในจังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส

-อัยการ หมายถึงข้าราชการอัยการที่สังกัดกับสำนักงานอัยการสูงสุด มีอำนาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยคดีความต่างๆ ในขั้นต้น ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นหน้าที่ ของพนักงานอัยการ

3.กลุ่มวิชาชีพนักบิน

-ประกอบวิชาชีพนักบินที่ 1 (กัปตัน) , นักบินที่ 2 (co-pilot) และนักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย) กับสายการบินพาณิชย์

-ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ หรือใบอนุญาตเป็นนายช่างประจำอากาศยาน จากกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคมด้วยค่ะ

ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้นที่กล่าวมานี้ สามารถรับสิทธิพิเศษสินเชื่อบ้านบัวหลวงได้ เมื่อมีคุณสมบัติครบดังต่อไปนี้ค่ะ

-เป็นผู้ที่มีรายได้รวมในแต่ละเดือนแล้วตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

-มีประวัติทางการเงินในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโรที่ดี

-ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ

ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวงตามตารางต่อไปนี้ค่ะ

 3.สินเชื่อเพื่อสมาชิกบัวหลวงเอ็กคลูซีฟ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ เพื่อการซื้อ สร้าง หรือรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน เป็นสิทธิ์พิเศษที่เหนือกว่า ด้วยสินเชื่อที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และข้อเสนอที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสมาชิกบัวหลวงเอ็กคลูซีฟโดยเฉพาะ เพื่อการซื้อหรือการสร้างที่อยู่อาศัย หรือการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน จากสถาบันการเงินอื่น ยกเว้นการซื้อที่ดินเปล่าและสิทธิ์การเช่าซื้อ ซึ่งสมาชิกบัวหลวงเอ็กคลูซีฟ สามารถมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับคู่สมรสหรือทายาทโดยตรงได้ โดยที่คุณเป็นผู้กู้ร่วมหรือเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อก็ได้

*คุณสมบัติของผู้กู้

-ต้องยังดำรงสมาชิกภาพบัวหลวงเอ็กคลูซีฟ ณ วันที่สมัครขอสินเชื่อ

*ประเภทสินเชื่อที่ให้บริการคือ

-สินเชื่อบ้านบัวหลวง

-วงเงินสินเชื่อสูงสุด 95% ของราคาซื้อขายแต่ไม่เกิน 100 % ของราคาหลักทรัพย์ประเมิน

-การผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 30 ปี ซึ่งรวมอายุผู้กู้แล้ว ไม่เกิน 65 ปี

-หลักประกัน เป็นโฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ยกเว้นประเภทสิทธิการเช่า

-ค่าธรรมเนียมได้รับการยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวงเพื่อสมาชิกบัวหลวงเอ็กคลูซีฟ ตามตารางดังต่อไปนี้8jt

กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทั้ง 3 แบบของธนาคารกรุงเทพ หรือสินเชื่อบ้านบัวหลวงนี้ ค่อนข้างจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ทางทีมงาน Profin.in.th ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะ ว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจในการเลือกสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น สุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆ แบบนี้มาฝากคุณๆ กันอีก อย่าลืมกด like แล้ว Share เพื่อแบ่งปันสาระความรู้ไปให้เพื่อนๆ ของคุณด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ

ส่วนท่านผู้อ่านที่ต้องการทราบรายละเอียดสินเชื่อบ้านของธนาคารอื่นเปรียบเทียบและช่วยในการตัดสินใจ ทางทีมงาน iMoney.in.th ได้ทำการรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกท่านแล้วครับ สามารถติดตามได้ที่ Link ด้านล่างเลยครับ

สินเชื่อบ้าน ธอส | สินเชื่อบ้าน ออมสิน | สินเชื่อบ้าน กรุงไทย | สินเชื่อบ้าน ไทยพาณิชย์ | สินเชื่อบ้าน กรุงศรี | สินเชื่อบ้าน กสิกรไทย | สินเชื่อบ้าน tmb | สินเชื่อบ้าน uob | สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ | สินเชื่อบ้าน ธนชาต | สินเชื่อบ้าน cimb | สินเชื่อบ้าน ทิสโก้

ซึ่งข้อมูลที่ Link ด้านบนเป็นข้อมูลที่อัพเดทในช่วง มกราคม 2559 นะครับ ซึ่งทาง iMoney.in.th จะทำการอัพเดทให้ให้ทุกท่านได้ทราบทุกเดือนเลยครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตาม iMoney.in.th ได้ตาม Social network ต่างๆ ได้เลยนะครับ มีอัพเดทให้ทราบทุกเดือนแน่นอน ขอบคุณครับ