บทความ : สินเชื่อบ้าน ทิสโก้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคาร Tisco ข้อมูลดอกเบี้ย และเงื่อนไข 2559 By iMoney.in.th

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารทิสโก้

ในปัจจุบันนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรา ก็คือ บ้าน ซึ่งบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงของการวางรากฐานของชีวิต นำมาซึ่งความสุขของตัวเองอีกทั้งคนในครอบครัวสามารถจะทำอะไรก็ในบ้านของเรา เพื่อนๆหลายคนมีความฝันใช่ไหมล่ะครับว่า อยากจะมีบ้าน แต่การที่เราจะมีบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้องใช้เงินจำนวนมากเลยครับ ที่จะซื้อหรือสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่ง วันนี้พวกเราทีมงาน iMoney.in.th จะมาทำให้ความฝันของเพื่อนๆทุกคนให้ไม่เป็นความฝันอีกต่อไป เพราะว่าเราจะมาแนะนำบริการ สินเชื่อบ้าน ทิสโก้ ครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากมีบ้านหรือเพื่อนๆที่ต้องการเงินสดเพื่อ นำไปต่อเติมตกแต่งบ้าน,ใช้จ่ายเรื่องที่จำเป็นอื่นๆ วันนี้พวกเรามีคำตอบให้เพื่อนๆแน่นอนครับ ดังนั้นเราศึกษาเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ

 สินเชื่อบ้าน ทิสโก้

สำหรับบริการสินเชื่อนี้ เหมาะสมกับเพื่อนๆที่จะกู้เงินซื้อบ้าน,ทาวเฮ้าส์,อาคารพาณิช,คอนโด ,ที่ดินอื่นๆ หรือโอนหนี้สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นด้วยครับ    ลักษณะเด่นของบริการสินเชื่อนี้คือ วงเงินของสินเชื่อสูงสุด 90% ของราคาประเมิน แล้วที่สำคัญถ้าเพื่อนๆซื้อโครงการบ้านที่ธนาคารสนับสนุน ให้วงเงินพิเศษคือ 90-95% ของราคาซื้อขายครับ เพื่อนๆสามารถกู้ได้ต่ำสุดที่ 1 ล้านบาทครับ อีกทั้งระยะการกู้ตั้งแต่ 3-30 ปีด้วยกันครับเพื่อนๆสามารถจ่ายเกินชำระค่างวดได้ไม่จำกัด หรือปิดบัญชีเป็นเงินสดได้ตามความต้องการของเพื่อนๆได้เลยนะครับ สามารถรับเงินได้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลครับ

สินเชื่อเคหะเอนกประสงค์

สินเชื่อนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินสด เพื่อค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับ สินเชื่อนี้มีลักษณะเด่นคือ สามารถกู้ได้ถึง 80% ของราคาประเมินครับ อีกทั้งวงเงินกู้ขั้นต่ำ 5 แสนบาทครับ เรื่องของระยะเวลาการกู้เงิน ได้ตั้งแต่ 1-10ปี สามารถรับเงินได้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลนะครับ

 

น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารทิสโก้ เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อบ้านหรือปลูกบ้านใหม่ หรือว่าเป็น สินเชื่อเงินสดที่ใช้บ้านเป็นหลักประกันเพื่อนำเงินสดไปใช้ตกแต่งบ้านเพิ่มเติม และใช้จ่ายอื่นๆได้อีกตามที่เพื่อนๆต้องการได้ครับ ซึ่งธนาคารทิสโก้ยังมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอีกหนึ่งบริการคือ สินเชื่อบ้านโครงการพิเศษครับ ซึ่งรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง พวกเราไปศึกษาพร้อมๆกันเลยครับ

สินเชื่อบ้านโครงการพิเศษ  สำหรับบริการสินเชื่อนี่ มีที่มาจากโครงการความร่วมมือจากธนาคารทิสโก้กับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสังกัดของกระทรวงการคลัง สำหรับลูกค้าที่ซื้อที่ดินพร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้าง  หรือ Refinance เท่านั้นครับ ซึ่งจุดเด่นของบริการนี้คือ จะรับดอกเบี้ยคงที่ 10 ปี ผ่อนชำระ ล้านละ 5,700 บาท ครับ ส่วนเรื่องระยะเวลาการผ่อนนั้น  ตั้งแต่ 3-10 ปีครับ ถ้า Refinanceบ้านสิทธิพิเศษคือ ผ่อนน้อย ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งวงเงินสินเชื่อสามารถกู้ได้ตั้งแต่ 85%-100% ของราคาประเมินครับ ส่วนวงเงินกู้ได้ตั้งแต่ 7 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาทเลยนะครับครับ เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่จะกู้ซื้อบ้านใหม่ Refinance และตกแต่งบ้านด้วยนะครับ

น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะใช้บริการสินเชื่อนี้ เพียงเพื่อนๆเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำต่อเดือน หรือ เพื่อนๆที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวก็สามารยื่นเอกสารสมัครสินเชื่อได้ครับ

สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำครับ ต้องเตรียมเอกสารส่วนบุคคล หรือ เอกสรแสดงรายได้ต่างๆ ประกอบการพิจารณาดังนี้นะครับ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ถ้ามีก็นำสำเนาทะเบียนสมรสมาด้วยครับ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนครับ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ของตัวเอง
 • สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • สำเนาสัญญา จะซื้อจะขาย
 • สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง แบบแปลนการก่อสร้าง สัญญาว่าจ้างในกรณีปลูกสร้างครับ

สำหรับเพื่อนๆที่มีธุรกิจส่วนตัว หรือ เป็นเจ้าของกิจการครับ ต้องเตรียมเอการประกอบการพิจารณาดังนี้ครับ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ของตัวเอง
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาะบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการ
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 2 ปี หรือ งบดุล-กำไรขาดทุน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • สำเนาสัญญาจะซื้อหรอขาย
 • สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง หรือ แบบแปลนการก่อสร้าง สัญญาว่าจ้างในกรณีปลูกสร้างครับ

*** อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของสินเชื่อบ้าน ทิสโก้ จะสูงสุดที่ 28% ครับ ส่วนอื่นๆรวมทั้งค่าธรรมจะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของธนาคารฯครับ***

       สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารทิสโก้ทั้ง 3 บริการนั้น เหมาะสมกับเพื่อนๆทุกคนที่ต้องการจะซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์ หรือ นำบ้านเป็นหลักประกันเพื่อกู้เงินสด เพื่อใช้เงินสดตามความต้องการได้เลยครับ ถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจ เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วเข้าไปติดต่อที่ธนาคารทิสโก้ในเวลาทำการ ของทุกสาขาได้เลยนะครับ หรือโทร 026 33 6000 กด 6 ครับ สุดท้ายนี้ถ้าหากเพื่อนๆ ชอบบทความนี้ ช่วยกันกด Like กด Share ด้วยนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากจะสมัครสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยครับ ขอขอบคุณข้อมูลหลักจากเว็บไซต์ธนาคารทิสโก้ครับ www.tisco.co.th ครับ พวกเราทีมงาน iMoney.in.th ขอให้เพื่อนๆทำฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงนะครับ พวกเราขอกราบสวัสดีครับ

ส่วนท่านผู้อ่านที่ต้องการทราบรายละเอียดสินเชื่อบ้านของธนาคารอื่นเปรียบเทียบและช่วยในการตัดสินใจ ทางทีมงาน iMoney.in.th ได้ทำการรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกท่านแล้วครับ สามารถติดตามได้ที่ Link ด้านล่างเลยครับ

สินเชื่อบ้าน ธอส | สินเชื่อบ้าน ออมสิน | สินเชื่อบ้าน กรุงไทย | สินเชื่อบ้าน ไทยพาณิชย์ | สินเชื่อบ้าน กรุงศรี | สินเชื่อบ้าน กสิกรไทย | สินเชื่อบ้าน tmb | สินเชื่อบ้าน uob | สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ | สินเชื่อบ้าน ธนชาต | สินเชื่อบ้าน cimb | สินเชื่อบ้าน ทิสโก้

ซึ่งข้อมูลที่ Link ด้านบนเป็นข้อมูลที่อัพเดทในช่วง มกราคม 2559 นะครับ ซึ่งทาง iMoney.in.th จะทำการอัพเดทให้ให้ทุกท่านได้ทราบทุกเดือนเลยครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตาม iMoney.in.th ได้ตาม Social network ต่างๆ ได้เลยนะครับ มีอัพเดทให้ทราบทุกเดือนแน่นอน ขอบคุณครับ